Odskok

5. 9. 2006 / Jana Štroblová

(Řecko)

Než bude tento život prominut,
ještě si poodskočit poznovu
k povzdálí, do příběhu odjinud,
který však obrací tvář k domovu...

Zpod hradeb nad plovoucí Soluní
oblaka za novoluní
jak duše věrozvěstů, modravě,
blouznivě táhnou
kamsi k Moravě.

Jana Štroblová * 1936 básnířka, prozaička a překladatelka. Členka Obce spisovatelů a Českého centra PEN-klubu. Vydala řadu básnických sbírek, např. Protěž (1958), Krajina na muří noze (1984), Skrze tmu něčí oko (1991) a další. Překládá poezii z ruštiny a slovenštiny.

ze sbírky Třetí břeh, Protis, Praha 2006 vybral Štefan Švec

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.9. 2006