Doporučení OSN ve věci protiprávních sterilizací žen v ČR

5. 9. 2006

tisková zpráva Ligy lidských práv

Výbor OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) vyzývá vládu ČR k okamžitému ukončení protiprávních sterilizací, ke změně právní úpravy a k odškodní obětí této praxe.

Liga lidských práv, Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) a Vzájemné soužití přivítali závěrečnou zprávu Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), vydanou dne 25. srpna CEDAW u příležitosti ukončení periodické kontroly plnění mezinárodních závazků ČR v boji proti diskriminaci žen.

Ve své závěrečné zprávě Výbor CEDAW v několika oblastech českou vládu pochválil za její úsilí ukončit diskriminaci žen v ČR; v jiných oblastech však Výbor vyjádřil hluboké znepokojení nad současnou praxí. Jedním z příkladů neuspokojivého postavení žen v ČR je problematika protiprávních sterilizací žen, kde převážná většina obětí je romského původu.

Na toto téma se ve zprávě uvádí: "Výbor je zejména znepokojen závěry zprávy veřejného ochránce práv z prosince 2005, která pojednává o neinformované a nedobrovolné sterilizaci romských žen v ČR, a dále nečinností vlády ve věci implementace doporučení ombudsmana, přijetí legislativních změn informovaného souhlasu a zajištění přístupu ke spravedlnosti pro oběti, které byly sterilizovány bez informovaného souhlasu."

Výbor vládu ČR vyzývá, aby "urychleně implementovala doporučení ombudsmana (veřejného ochránce) ohledně nedobrovolné či protiprávní sterilizace a bezodkladně v této věci přijala [nezbytné] legislativní změny."

Výbor dále vládě doporučuje "zavést systematické a povinné školení o právech pacienta pro zaměstnance ve zdravotnictví a sociální pracovníky"; "vytvořit kompenzační mechanismus pro nedobrovolně či protiprávně sterilizované oběti"; "odškodnit oběti [této praxe] a zabránit dalšímu výkonu nedobrovolných a protiprávních sterilizací."

Výbor po české vládě požaduje, aby se "ve své následující pravidelné zprávě vyjádřila k situaci romských žen s ohledem na protiprávní či nedobrovolné sterilizace, a detailně v ní popsala dopad přijatých opatření a dosažené výsledky."

Celý text závěrečné zprávy CEDAW - v angličtině ZDE

U příležitosti pravidelné kontroly dodržování závazků ČR ve věci boje proti diskriminaci žen, Liga lidských práv, Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) a Gender Studies o.p.s. předložily Výboru OSN svou stínovou zprávu, která vedle konkrétních oblastí porušování lidských práv žen rovněž pojednává o problémech práva, politiky a praxe zakotvených v Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (Úmluva CEDAW).

Stínová zpráva ke stažení v češtině ZDE

v angličtině ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.9. 2006