Sami máte možnost posoudit úroveň Gabalovy argumentace

3. 9. 2006 / Jan Čulík

Reakce na článek Ivana Gabala ""Čulík jako Havlík"

Česká společnost mi připravuje nová a nová překvapení. Opět jednou - nad článkem Ivana Gabala - nevěřím svým očím. Reakce Ivana Gabala, který, jak píše, se "živí výzkumem a analýzou faktických informací", je pozoruhodně smutným příkladem demagogie a manipulace. Divím se, že se k ní Gabal snižuje, vzhledem k tomu, že je přece zjevné, že to každý pozná.

Nikdo nebrání Gabalovi, aby vyjadřoval své názory, co nejhlasitěji si přeje - to je podstatou demokracie. Ve svém článku poukazuji na skutečnost, že je nepřijatelné, aby Česká televize k danému problému pozvala dva hosty s totožnými názory, kteří si ve studiu notují a k tomu jsou ještě sympatizanty téže jediné politické strany - přičemž Česká televize ani neuzná za vhodné o tom diváky informovat.

Zabývá-li se Ivan Gabal analýzou faktů, mohl by snad vědět, že profesionální žurnalistika vždycky dává prostor při diskusi o problému dvěma radikálně odlišným názorům. Jinak je to propaganda.

Nevím, co má kritika jednostrannosti České televize společného s Gabalovou obavou, že Čulík chce zakázat jeho dceři chodit na střední školu. To je demagogie: Gabal se snaží protivníka diskreditovat umělým vyvoláváním antikomunistických emocí. Čulík přitom vůbec levicové názory nemá :)... Ale i kdyby je měl, co by bylo na tom špatného? V demokracii jsou přípustné všechny názory, (tedy i Gabalovy!)

Od začátku devadesátých let bylo v české společnosti nechvalným zvykem, že kdokoliv se odvážil něco kritizovat "na naší nové, dokonalé demokracii", byl označen za komunistu. Gabal zůstává v těchto kolejích. Přitom ve zralých demokraciích je ostrá diskuse radikálně odlišných názorů na aktuální problematiku považována za základní princip její existence. Je mi líto, že byl Ivan Gabal natolik ztraumatizován komunistickým útlakem, že se mu ani sedmnáct let po pádu totality nepodařilo pochopit základní princip demokracie.

Jiným známým demagogickým prostředkem v diskusi je odvést téma od jádra věci. Americká protiraketová základna je považována za kontroverzní v celé Evropě, není jisto, zda technologie raketové obrany vůbec bude fungovat, generální tajemník NATO o tomto americkém projektu vyjádřil pochybnosti, Poláci mají problém s tím, že Američané by si sami rozhodovali, kdy rakety z polského území odpálí, přitom by za to bylo podle mezinárodního práva odpovědné Polsko; Britové už doufali, že problém americké raketové základny nemusejí řešit, protože bude postavena v Polsku a v ČR a kontroverzi, která by nutně vznikla, kdyby měla být základna postavena v Británii, by se britští politikové už mohli vyhnout - to jsou informace, které byly zveřejněny v mezinárodních médiích a Ivan Gabal je z jakýchsi důvodů pomíjí.

Namísto toho argumentuje, že "Čulík kritizuje selhání zpravodajství ČT, protože chce být do televize taky pozván". Nechám na čtenářích, aby sami posoudili kvalitu této Gabalovy argumentace.

Gabal kritizuje českou vládu, že prý Američanům před dvěma lety tajně nabídla, aby si v ČR vybudovali vlastní, extrateritoriální základnu, a teď od toho ustupuje a hovoří o referendu. Pokud je pravda, že čeští politikové před dvěma lety skutečně učinili takovouto chybu, nemám pro ně, ani pro Američany, kteří snad takový český vládní "závazek" přijali, vůbec žádné pochopení. Tak závažnou záležitost, jakou je vybudování základny cizí mocnosti na svém území, nemůže přece žádná vláda učinit bez souhlasu svého obyvatelstva a žádná česká politická strana nešla s návrhem vybudovat americkou základnu v ČR do voleb. Představit si jen na minutu, že by třeba mohla britská vláda v současnosti postavit takovou americkou základnu na britském území bez rozsáhlé veřejné diskuse, je absurdní.

Velmi se mi líbí Gabalova zhrzenost nad "kvalitou českého národa", který nedokáže porozumět , jak velkou šanci mu poskytuje cizí mocnost návrhem rozmístit na českém území svá vojska. Navrhněme s Bertoldem Brechtem Ivanu Gabalovi, že by možná měl vyměnit český lid za nějaký lepší, aby mu lépe vyhovovaly názory českých občanů.

Děkuji Ivanu Gabalovi za jeho příspěvek, který výmluvně ilustruje úroveň argumentace některých osob, které jsou v České republice kupodivu považovány za experty.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 4.9. 2006