15. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2006

Úpadci proti diskriminaci

Podnikání se nemusí vždy vydařit. Takzvaná "druhotná platební neschopnost" (dlouhý řetěz nezaplacených pohledávek) paralyzovala zvlášť v prvních letech po "sametovém převratu" značnou část hospodářství. Tehdy neplatil nikdo nikomu a daně se dodnes vybírají i z neuhrazených příjmů. Stále se měnící legislativa, děravá jak ementál dala příležitost k obrovským podvodným machinacím a vzniku miliardových majetků. Na případ autora Britské listy narazily při rozkrývání kauzy Slzy jsou Slaný. Autor tohoto článku narazil navíc na okresní chobotnici vztahů mezi finančními úřady, policií, státním zastupitelstvím, soudem a exekutory. Úpadce ale nemusí být vždy zločinný tunelář. Je to člověk, který udělal v podnikání jednoho dne chybu, zřetězil ji dalšími rozhodnutími a platí za ni. Dodnes. Někdy tak krutě, že jeho další život po dlouhá léta je v troskách. Rozvody, bezdomovectví, sebevraždy, alkoholismus. I to je odvrácená tvář podnikání. | ŠK |

Věřím že se shodneme na tom, že jednou ze sfér, která po roce 1989 (a tzv. "sametové revoluci") prošla bouřlivými změnami bylo podnikání. Zatímco "reálný socialismus" soukromé podnikání prakticky zrušil a soukromé vlastnictví výrobních prostředků nahradil jejich tzv. "všelidovým vlastnictvím", došlo po roce 1989 k obnově možností vlastnit výrobní prostředky a podnikat s nimi, čehož se řada lidí rozhodla využít a různou formou s podnikáním začala.

Tito lidé byli ale dílem nezkušení a dopouštěli se řady chyb, dílem to byli naopak "zkušení manažeři socialistických podniků", kteří se již roky řídili heslem : "Kdo nekrade, okrádá rodinu" a podle toho také vypadala situace. K úplnému pochopení stavu věcí je třeba ještě konstatovat, že ve všech nastalých procesech se přesouvaly ohromné majetky a jak už to bývá, tato okolnost vzbudila zájem mnoha podvodníků a lidí kteří si ze zmíněných majetkových a finančních toků chtěli nezákonně oddělit něco pro sebe.

Také naše legislativa nebyla dokonalá. Ačkoliv by nepochybně bylo jednodušší a logičtější, kdybychom tehdy převzali zákonná řešení těchto problémů ze zemí, kde byla léta používána a precizována a která nepochybně není pro podvodníka jednoduché obejít, zvolili jsme naší vlastní cestu a vytvořili právní normy budící dojem, že jsou "šité na míru" podvodníkům a na jejich přímou objednávku.

Díky tomu se hospodářské kriminalitě v ČR neobyčejně dařilo a z lidí, kteří rozhodně nejsou a nikdy nebyli "podnikatelskými genii" se stali "úspěšní miliardáři" ( různí ti Kožení, Krejčířové, Mrázkové, Pitrové a další).

Jedním z kanálů, kterými se "přelévala aktiva od jedněch subjektů k druhým na úkor třetích"(tuto definici jsem někde četl a zdá se mi velmi výstižná), byly konkurzy.

I tady se mezi poctivé a zodpovědné konkurzní správce "vetřela" řada lidí, kteří nechtěli (jak je k tomu zavazuje Zákon o konkurzu a vyrovnání) chránit zájmy oprávněných věřitelů neúspěšného podnikatele, ale právě naopak, všechny další účastníky konkurzu ošidit a aktiva z konkurzní podstaty takříkajíc "za babku" převést na spřízněné subjekty a zhodnotit pro sebe. Při rozsahu konkurzů v ČR si tito lidé velmi rychle získali zkušenosti a navázali potřebné kontakty jak u soudů, tak i v orgánech činných v trestním řízení.

Nešťastný a nezkušený úpadce se s nimi nemohl v ničem srovnávat. Pro drtivou většinu z nich (rozhodně pro ty, kteří podnikali jako OSVČ) to byl jejich jediný, tj. první a zároveň i poslední konkurz v životě a než se stačili vzpamatovat ze šoku, kterým zpravidla bylo už jen samotné prohlášení konkurzu na ně, byl už profesionálním podvodníkem (myšleno správcem konkurzní podstaty) a jeho pomocníky (především soudci, kteří konkurz prohlásili, správce jmenovali a měli v průběhu konkurzu dohlížet na jeho řádný průběh a garantovat dodržování zákona) fakticky okraden o všechno.

Řada z úpadců se sice po nějaké době "rozkoukala" a začala zjišťovat, že jejich konkurz vlastně nebyl žádným konkurzem (ve smyslu zákona), ale docela normální a sprostou zlodějnou, pod tlakem problémů které jim konkurz vyvolal (spousta následných dílčích soudních sporů, exekuce, ale i ztráta společenské prestiže, pocity zmaru, nespravedlnosti atp.) se ale už nedokázali "mobilizovat" k nějakému odporu a se situací se smířili (lépe řečeno rezignovali).

Byli a jsou ale i takoví, kteří vnímají celou situaci nejen jako svou osobní záležitost a tragedii, nýbrž si uvědomují i její širší společenské souvislosti a v zájmu slušného života nejen svého, ale i dalších generací cítí povinnost proti tomuto nešvaru bojovat. Na základě zjištění, že i nositelé a pachatelé této "za kulisu paragrafů se ukrývající" nezákonné činnosti jsou organizováni a že osamělý jedinec má jen mizivé vyhlídky se proti této "konkurzní chobotnici" prosadit, chceme se i my organizovat a postupovat společně.

                 
Obsah vydání       15. 6. 2006
15. 6. 2006 Nejstarší portrét člověka
15. 6. 2006 Důsledek: PR pro farmaceutickou firmu Petr  Wagner
15. 6. 2006 Zbabělá česká inteligence nevysvětluje, co se děje Věra  Říhová
15. 6. 2006 Špatná zpráva pro každého Čecha Monika  Hoření
15. 6. 2006 Jako neofašisté, ani vaše komunistická strana není demokratická Miroslav  Šuta
15. 6. 2006 Nezbylo než pro Topolánka vypravit další letadlo... Luděk  Prokop
15. 6. 2006 Vláda odborníků nevznikne...
15. 6. 2006 BBC News: Americký voják si zpíval o zabíjení iráckých civilistů
15. 6. 2006 Geneze Jiří  Filip
15. 6. 2006 Žijeme "ve vyspělém, civilizovaném a bohatém světě" Ivana  Štěpánková
15. 6. 2006 Arabi a demokracia Karim  Chaibi
15. 6. 2006 Sudetoněmecký den nepřinesl nic nového Richard  Seemann
15. 6. 2006 Ministraničky rozhadzujú ručičkami Lubomír  Sedláčik
16. 6. 2006 Konflikt -- súčasť politickej komunikácie Ľubomír  Andrassy
15. 6. 2006 Proč se s komunisty nemluví (vysvětlení pro cizince)
15. 6. 2006 Petr Uhl Pavel  Pečínka
15. 6. 2006 Petr Uhl se vyvíjel...
15. 6. 2006 Volebná (ne)účasť -- kríza demokracie? Oskar  Krejčí
15. 6. 2006 Policajtoreportéři už i v ČTK Štěpán  Kotrba
15. 6. 2006 Pohlédněme do Polska
15. 6. 2006 Gorily byly nominovány na "divokého" Oskara Štěpán  Kotrba
15. 6. 2006 K povaze většiny našich diskusí Miloš  Dokulil
15. 6. 2006 Úpadci proti diskriminaci Ferdinand  Němec
15. 6. 2006 Voľby v duchu Jaroslava Haška Peter  Greguš
15. 6. 2006 Rozdíly mezi ODS a ČSSD
14. 6. 2006 Stejná firma Filip  Rožánek
14. 6. 2006 Na Paroubka! A... proč vlastně? Ondřej  Slačálek
14. 6. 2006 Proč mlčíte o ropácké realitě sociálnědemokratické politiky v Ústeckém kraji? Miroslav  Šuta
14. 6. 2006 Zelená a oranžová : programová shoda Jaroslav  Foldyna
14. 6. 2006 Je komunismus jasný "jako facka" a je čitelný zblízka "jako na dlani"? Miloš  Dokulil
14. 6. 2006 Povolební pat neexistuje Oskar  Krejčí
14. 6. 2006 Volby dopadly nejlepším možným způsobem Jiří  Pehe
13. 6. 2006 Současný český antikomunismus Jan  Čulík
14. 6. 2006 Neumíme žít bez nepřítele Alex  Koenigsmark
13. 6. 2006 Nezrušitelnost komunistů Jiří  Jírovec
14. 6. 2006 O víře a náboženství, opiu lidu a lidu samém Ilja  Herold
12. 6. 2006 Podivná reakce prezidenta Klause Jiří  Jírovec
12. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce