9. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2006

Každá mystika vede k absolutní vládě osvícených

Škabrahova polemika s Ivanem Brezinou dalece překračuje hranice odborné debaty o stavu životního prostředí. Její těžiště je ve sporu o povaze ekologických iniciativ a jejich roli ve společnosti. A zde se Martin Škabraha dopouští několika nepřípustných zjednodušení.

Předpokládá, že lidé automaticky dokáží rozpoznat, co je v jejich zájmu, a jednat na základě tohoto poznání. To je v zásadě pravda, ale ne vždy.

Pravda to je, když se občané aktivně a autonomně účastní veřejného života a z této účasti získávají potřebné informace o povaze sociální reality a o skutečných cílech jednotlivých aktérů v ní. Pokud zůstávají v pasivní roli pouhých příjemců politické propagandy, jsou snadno manipulovatelní. Kdyby tomu tak nebylo, museli bychom například věřit, že masový příklon k nacismu v předválečném Německu byl výsledkem pravdivého sebepoznání německých občanů a že tedy byl v jejich zájmu. Obdobně by pro nás zůstal nepochopitelný politický význam Kubiceho zprávy, která měla ovlivnit až 26% voličů v jejich rozhodování.

M. Škabraha se mýlí i v posuzování marxismu. Pro Marxe i Engelse byly rozhodující konflikty, vyvolané ekonomickými zájmy, které považovaly za školu, v níž proletariát získá rozhodující zkušenosti potřebné k jeho sebeosvobození (viz např. 3. tezi o Feuerbachovi). Teorie, i ta Marxova, sehrává v tomto pomocnou, i když nezastupitelnou roli. Nezastupitelnou např. v tom, že třebas jsem filozof, nejsem přírodovědec a nejsem tedy schopen samostatně poznat trendy, příčiny a následky globálního oteplování. K tomu potřebuji specializované teoretiky.

Obdobně ve společenské realitě mohu vidět rostoucí politické napětí i rostoucí počet válečných konfliktů, ale není bezprostředně jasné, co je toho příčinou. Je to konflikt civilizací, náboženských okruhů, nebo logika kapitalistické maximalizace zisku? Takže právě proto se o výklad jejich příčin, o interpretaci faktů, vede vášnivý boj, do nějž vstoupil i M. Škabraha svým textem.

Ekologické iniciativy představují velmi různorodou směs názorů a postojů. Jsou mezi nimi radikálně demokratické skupiny, i vyložení elitáři. Mezi teoretiky nalezneme demokraty a humanisty, i ty, kteří volají po vyhubení lidstva. Samotná starost o přírodu je natolik dílčím prvkem v pohledu na svět, že připouštěla i spojení s nacismem (viz např. knihu Ekofašismus). A opět tedy záleží na interpretaci, chcete-li ideologii, která zasadí ohrožení přírody (nebo lidstva?) do širšího rámce. Význam tohoto rámce, i značnou bezradnost českých zelených při jeho utváření, velmi názorně demonstruje i současné chování Strany zelených a především jejího vedení. To je ochotno spojit se s ODS, která měla mezi ekologickými iniciativami trvale pověst jejich největšího nepřítele.

Shrnuto: ne každá ekologická iniciativa je autentickým projevem sociální kritiky v demokratickém a humánním smyslu. I zde sehrává často velkou roli falešné vědomí, nebo-li ideologie.

A již jen krátce. Věda je založena na průkaznosti svých tvrzení, na kritice faktů i teorií na nich založených. Její základní otázka je: "Proč bych tomu měl věřit?",v níž je odmítnuta jakákoliv víra na základě osobní autority mluvčího, emocionální manipulace posluchači či odkazu na privilegované poznání dostupné jen zasvěceným. Ve vědě se tedy požaduje důkaz ve formě teorie, což je původně to, co je všeobecně přístupné k podívání. V podstatě vědy je tedy obsaženo odmítnutí jakékoliv nadřazené autority a jako taková proto vzniká až jako důsledek vzniku demokratického politického uspořádání ve starověkém Řecku (blíže viz např. Vernant: Počátky řeckého myšlení). Nemůžeme být svobodní, když si neosvojíme principy tohoto skeptického, kritického myšlení. Každá mystika vede nakonec k absolutní vládě osvícených.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2006
11. 6. 2006 Je obava z násilí v ČR dnes oprávněná?
10. 6. 2006 Sebevraždy v Guantánámo jsou "válečným aktem"
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
10. 6. 2006 Co Italové věděli už dávno Jan  Čulík
11. 6. 2006 České noviny: "Nedostatek kněžích" ?
10. 6. 2006 Výzkum STEM neříká, že čtvrtina občanů by nebýt Kubiceho zprávy volila jinak Jan  Faltýsek
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
9. 6. 2006 O prezidentovi, utopiích a dědictví nenávisti Karel  Dolejší
10. 6. 2006 "Zelení nemohou mít nic společného s pravicí"
10. 6. 2006 Nedovolte Bursíkovi vytunelovat volební kapitál!
9. 6. 2006 Aspoň trochu gramotnosti! Oldřich  Průša
9. 6. 2006 ČT: "Jednání o nové vládě pokračují"
10. 6. 2006 Česká televize v letošních volbách opravdu dostála svého slibu...
10. 6. 2006 Česká televize o koze Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Američané zuří, že je kritizoval britský náměstek generálního tajemníka OSN
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Fellini? Všechno je Fellini! Jan  Paul
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Každá mystika vede k absolutní vládě osvícených Milan  Valach
9. 6. 2006 Ještě něco k Lomborgovi Michal  Mašín
9. 6. 2006 Vysoká úroveň racionálního politického diskursu
9. 6. 2006 Volební pat, velká koalice a nové volby Jiří  Hudeček
9. 6. 2006 Paroubek: byla to z mé strany chyba
9. 6. 2006 ČSSD nemůže podpořit vznik vlády "Panské koalice" Jiří  Paroubek
9. 6. 2006 Močit na dveře politických protivníků je tak hrdinské
9. 6. 2006 Zpravodajství po sedmi letech
9. 6. 2006 Hostinská utopie Václav  Dušek
8. 6. 2006 Nelibý odér stovky Oldřich  Průša
9. 6. 2006 Ideové otazníky Jiří  Faimon
9. 6. 2006 Jediné řešení je neprůchodné Josef  Vít
9. 6. 2006 O čem Kubice nemluvil Vladislav  Černík
9. 6. 2006 Chvála středu
8. 6. 2006 Jediným řešením je kompromis Jan  Čulík
8. 6. 2006 V české politice chybí nekompromisní postoj
8. 6. 2006 Lidi bolí představa, že by měli druhým naslouchat Vojtěch  Polák
8. 6. 2006 "Slušní občané" budou demonstrovat proti "diktátoru Paroubkovi"
8. 6. 2006 Volební hysterie z ČR do Itálie nedoléhala Jan  Čulík
8. 6. 2006 V Itálii musíte být blondýna se slovanským přízvukem
8. 6. 2006 Den s kanály veřejnoprávní televize Štěpán  Kotrba
9. 6. 2006 Je v zájmu penzistů, aby kapitalisté vydělávali
8. 6. 2006 Ekologismus je špatný, protože je špatný -- áno? Martin  Škabraha
8. 6. 2006 Je nejdůležitější vědět, jaký je ten druhý? Miloš  Dokulil
8. 6. 2006 Národ sobě... Ladislav  Žák
11. 6. 2006 Hospodaření OSBL za květen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce