11. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2006

Pohled Stanislava Klimenta na Estonsko a Ukrajinu je zkreslený

Otázkou boje příslušníků z pobaltských zemí, Běloruska, Ukrajiny a dalších států SSSR po boku hitlerovského Německa se zabývám již delší dobu. Nemám bohužel čas podrobně rozebírat všechny nepřesnosti, jaké autor ve svých dvou článcích ZDE a ZDE uvedl, míní čtenář, který se představil jako Michal Plavec a pokračuje:

Rozhodně autorův přístup nesvědčí o tom, že mu vůbec něco říká kritický historický pohled. Doporučuji přečíst si přinejmenším čerstvě vydanou 1400 stránkovou publikaci Estonia 1940-1945, což je sborník statí estonských, ruských a německých historiků. Je v angličtině, takže je jazykově dostupný. Původcem vydání tohoto sborníku je Estonian International Comission for the Investigation of Crimes against Humanity. Vyšel před dvěma měsíci v Tallinu, třebaže má vročení 2005.

Dále doporučuji prostudovat sborník The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States, který vydalo Genocide and Resistance Research Centre v roce 1999 ve Vilniusu. Také tento sborník, do něhož přispěli autoři ze všech pobaltských států a jehož vydání zaštítil Mart Laar, přináší úplně jiný pohled, než nastiňujete vy.

Jen krátce uvádím, že spojovat vojáky 20. divize SS - Estonské č. 1 s popravčím komandem v koncetračním táboře Jagala (Kalevi-Liiva) je přinejemenším nepřesné. Popravčí komando podléhalo SiPo a SD Tallin. Pokud se autor alespoň trochu zabývá historií 2. světové války, je mu nepochybně znám rozdíl mezi Allgemeine SS a Waffen SS a není třeba zvlášť připomínat, že od přelomu let 1943/1944 byly všechny nově tvořené dobrovolnické útvary v rámci Wehrmachtu operačně podřízeny SS. Hitler s Himlerem tak chtěli zabránit množícím se dezercím vojáků. Z tohoto všeobecného pravidla pochopitelně vybočovala Vlasovova ROA, třebaže takzvaná Kaminského brigáda byla před začleněním do ROA skutečně podřízena SS, pomocné útvary (Hiwi) u Luftwaffe a protiletadlové obrany a tři letecké jednotky.

Po roční okupaci Pobaltí od Stalina a vysídlení části obyvatelstva na Sibiř není divu, že v Pobaltí vítali německou armádu jako osvoboditelku. Nelehká volba, kterou nikdy nedokážeme pochopit jako národ, který ve 20. století "vždy stál na té správné straně", mezi menším a větším zlem (které je však větší a které menší?) přivedli mnoho mladých Estonců, kteří chtěli bránit svou vlast před Stalinem do řad Waffen SS. Je nutné také připomenout, že část Estonců byla do 20. divize SS začleněna v rámci letní mobilizace v roce 1944. Žádná z komisí, ustanovených jak Mezinárodním soudním tribunálem, tak sovětskou KGB, neprokázala, že se vojáci 20. divize podíleli na masakrech Židů nebo civilního obyvatelstva. Pokud má Stanislav Kliment jiné informace, rád se s nimi seznámím.

Touto svou poznámkou nijak nechci zastírat, že se estonští příslušníci tallinského SiPo a SD a policejních pluků podíleli na vyvraždování a genocidě nejen na území Estonska, ale i Běloruska a jiných zemí. Pravdou také zůstává, že část těchto válečných zločinců se ještě nepodařilo odsoudit. Chci pouze reagovat na podivení a odsouzení estonských představitelů za to, že prohlašují, že příslušníci SS bojovali za svobodu Estonska.

Černobílý pohled na problematiku, jaký nabízí Stanislav Kliment, zdaleka neodpovídá tomu, co nazýváme historickou skutečností.

                 
Obsah vydání       11. 5. 2006
11. 5. 2006 Jak nám státní byrokracie zničila podnik Eduard  Vitásek
11. 5. 2006 Německo zvyšuje daně Radek  Vogl
11. 5. 2006 Feminismus jako islám Štefan  Švec
11. 5. 2006 ■ ■ ■ Vladimíra  Čerepková
11. 5. 2006 Promiňte, pane, císař nese komunistickou vlajku... Ema  Čulík
11. 5. 2006 Budyšín poprvé tváří v tvář neonacistům Radek  Mikula
11. 5. 2006 If I were a rich man... Alex  Koenigsmark
11. 5. 2006 Vliv tématu marihuany na mozek novinářův Vladimír  Línek
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
11. 5. 2006 Beneš Stalinovi
11. 5. 2006 Pohled Stanislava Klimenta na Estonsko a Ukrajinu je zkreslený
11. 5. 2006 Demonstrace proti Univerzitě Karlově
11. 5. 2006 Změna sex ratio u českých novorozenců po černobylské katastrofě Miroslav  Šuta
11. 5. 2006 Stručná poznámka k údajným genetickým následkům Černobylu Ivan  Brezina
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
11. 5. 2006 Nový česko-anglický slovník Josefa Fronka Jan  Čulík
10. 5. 2006 Bayrou: Jsem ten, kdo šlechtí dostihové koně francouzské politiky Štěpán  Kotrba
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
10. 5. 2006 Jak řešit problémy ve zdravotnictví Petr  Wagner
10. 5. 2006 Skutečné problémy českého zdravotnictví - z hlediska soukromých lékařů Bohumil  Kartous
10. 5. 2006 Znal nebe bez mraků Filip  Rožánek
10. 5. 2006 Předvolební kampaň MF Dnes Jakub  Rolčík
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006