11. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
tanky T34 -  1. československá samostatná tanková brigáda - květen 1945
11. 5. 2006

DOKUMENT

Beneš Stalinovi

◄ tanky T34 - 1. československá samostatná tanková brigáda - květen 1945, Praha

Panu maršálovi Svazu sovětských socialistických republik J. V. Stalinovi

Dnes poprvé po této válce vstupujeme do svobodné Prahy. Pane maršále, spěchám, abych vás seznámil s pocity velké radosti, které v tomto okamžiku prožívá lid Československé republiky ze znovunabyté svobody a s pocity hluboké vděčnosti k národům Sověteského svazu a jeho armádě, která tak významnou měrou napomohla jeho osvobození.

Naplněni pocitem opravdového slovanského přátelství k slovanskému Rusku, jsme nikdy nepochybovali o vítězství zbraní Rudé armády, udatné následnici slavné vojenské tradice ruské armády.

V době největšího útlaku Češi a Slováci upírali své zraky s neskrývanými nadějemi k Vašim blížícím se vojskům, která si s příkladným hrdinstvím probojovala cestu od daleké Volhy do Berlína a přinesla tak svobodu i nám.

S obdivem jsme pohlíželi na oddanost a hrdinství, s níž ruský lid snášel tíži této nejkrutější války v historii, na to, s jakým odhodláním se celý Sovětský svaz pustil do práce ve všech oblastech, aby zajistil hrdinné Rudé armádě vše potřebné.

Dvě velké událsoti z této války pro nás zůstávají těsně spjaty s vojenskými událostmi v Sovětském svazu.

V roce 1943 jsem navštívil Sovětský svaz, podepsali jsme smlouvu o spolupráci a vytovřili na Vašem území naši novou armádu. Podruhé jsme se setkali v roce 1945, společně s Vámi jsme připravili naše konečné osvobození, čímž se znovu potvrdila naše politická linie a připravila se tak budoucnost naší slovanské republiky.

Na tyto události v Praze nikdy nezapomenou.

Československá republika se bude s pevným přesvědčením všeho svého lidu ubírat cestou přátelské spolupráce a hlubokého přátelství, které jsme tak šťastně vytvořili za války, jsem přesvědčen, že toto spojenectví ve spolupráci se všemi svazovými státy přinese štěstí národům, přispěje k zajištění železného klidu a zajistí velkou svobodu.

Dr. EDVARD BENEŠ

Praha 16. května 1945

                 
Obsah vydání       11. 5. 2006
11. 5. 2006 Jak nám státní byrokracie zničila podnik Eduard  Vitásek
11. 5. 2006 Německo zvyšuje daně Radek  Vogl
11. 5. 2006 Feminismus jako islám Štefan  Švec
11. 5. 2006 ■ ■ ■ Vladimíra  Čerepková
11. 5. 2006 Promiňte, pane, císař nese komunistickou vlajku... Ema  Čulík
11. 5. 2006 Budyšín poprvé tváří v tvář neonacistům Radek  Mikula
11. 5. 2006 If I were a rich man... Alex  Koenigsmark
11. 5. 2006 Vliv tématu marihuany na mozek novinářův Vladimír  Línek
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
11. 5. 2006 Beneš Stalinovi
11. 5. 2006 Pohled Stanislava Klimenta na Estonsko a Ukrajinu je zkreslený
11. 5. 2006 Demonstrace proti Univerzitě Karlově
11. 5. 2006 Změna sex ratio u českých novorozenců po černobylské katastrofě Miroslav  Šuta
11. 5. 2006 Stručná poznámka k údajným genetickým následkům Černobylu Ivan  Brezina
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
11. 5. 2006 Nový česko-anglický slovník Josefa Fronka Jan  Čulík
10. 5. 2006 Bayrou: Jsem ten, kdo šlechtí dostihové koně francouzské politiky Štěpán  Kotrba
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
10. 5. 2006 Jak řešit problémy ve zdravotnictví Petr  Wagner
10. 5. 2006 Skutečné problémy českého zdravotnictví - z hlediska soukromých lékařů Bohumil  Kartous
10. 5. 2006 Znal nebe bez mraků Filip  Rožánek
10. 5. 2006 Předvolební kampaň MF Dnes Jakub  Rolčík
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006