11. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2006

Demonstrace proti Univerzitě Karlově

tisková zpráva organizátorů demonstrace

Dne 17.5. pořádáme studentskou demonstraci zaměřenou přímo proti Univerzitě Karlově. Chceme především vystoupit proti stavu okolo ubytovacích stipendií na UK a hospodaření účelových zařízení UK.

Ubytovací stipendia:

UK se rozhodla umožnit požádání o stipendium pouze elektronickým způsobem, přičemž žadatel si nemohl opatřit jakékoli potvrzení, kdy žádost podal, v jakém znění ji podal, ani zda ji vůbec podal. Podle mnoha očitých svědků systém žádosti mazal, následkem čehož mnozí studenti ztratili podle UK na stipendium nárok (=UK jim jej odmítá vyplatit). Tito studenti nemohou žádným způsobem doložit, že o stipendium žádali.

Mnozí studenti měli problémy s práci s elektronickým systémem, které se jevily jako přetížení tohoto systému. Následkem čehož si často rovněž nemohli podat žádost o stipendium.

Není jasné, jak je s finančními prostředky zacházeno - tomu nasvědčuje naprosto netransparentní, sofistikovaný systém, podle kterého UK stipendium vyplácí. Stížnost v této věci na UK byla podána na MŠMT, které je správcem příslušné finanční kapitoly. MŠMT tuto stížnost zaslalo k vyřízení UK (!!!), které je v této věci jen nástrojem MŠMT určeným na vyplácení stipendií. UK nepřipustila v odpovědi jakékoli své pochybení. Ve věci funkčnosti systému nepodává žádné argumenty (např. odborný posudek) - pouze konstatuje, že problémy byly na straně žadatelů. Domníváme se, že čerpání penězz veřejných zdrojů by mělo probíhat transparentně.

Hospodaření účelových zařízení UK

Nejsme spokojeni s hospodařením účelových zařízeních UK. Máme podezření, že ceny mají spekulativní charakter - neodpovídají reálným nákladům. Např. lůžko na kolejí UK je že státního rozpočtu podporováno cca. 1 000 Kč/měsíc (reforma dotování se týkala pouze dotacích vázaných na počet studentů ubytovaných na kolejích, univerzitám zůstaly např. investiční dotace (např. dotace na údržbu budov).)

Přes tuto masivní podporu nejsou ceny kolejí nižší než ceny privátu (kolejné je průměrně okolo 2300 Kč/měsíc).

Navíc UK příliš o svůj ubytovací park nepečuje - jsme svědky postupného chátrání kolejí. Cenovou politikou se UK snaží vyštvat studenty z kolejí v centru (kolejné okolo 4000-5000Kč/měsíčně) a uvolněné prostory využít k zcela neprůhlednému komerčnímu provozu. Nesouhlasíme s tím, aby stát investoval stamilióny do kolejí UK, aniž by bylo zajištěno, že tyto objekty budou využívány k ubytování studentů. Podobně tristní situace je i v hospodaření menz, univerzitního nakladatelství atd..

Bližší info: www.vysokeskoly.wz.cz , akce je konaná ve spolupráci s sdružením sosstudent, předpokládáme 200 - 600 demonstrantů, minulý rok byla v květnu proběhla podobná demonstrace

                 
Obsah vydání       11. 5. 2006
11. 5. 2006 Jak nám státní byrokracie zničila podnik Eduard  Vitásek
11. 5. 2006 Německo zvyšuje daně Radek  Vogl
11. 5. 2006 Feminismus jako islám Štefan  Švec
11. 5. 2006 ■ ■ ■ Vladimíra  Čerepková
11. 5. 2006 Promiňte, pane, císař nese komunistickou vlajku... Ema  Čulík
11. 5. 2006 Budyšín poprvé tváří v tvář neonacistům Radek  Mikula
11. 5. 2006 If I were a rich man... Alex  Koenigsmark
11. 5. 2006 Vliv tématu marihuany na mozek novinářův Vladimír  Línek
11. 5. 2006 Vlasov nechtěl pomoci povstání v Praze Richard  Seemann
11. 5. 2006 Beneš Stalinovi
11. 5. 2006 Pohled Stanislava Klimenta na Estonsko a Ukrajinu je zkreslený
11. 5. 2006 Demonstrace proti Univerzitě Karlově
11. 5. 2006 Změna sex ratio u českých novorozenců po černobylské katastrofě Miroslav  Šuta
11. 5. 2006 Stručná poznámka k údajným genetickým následkům Černobylu Ivan  Brezina
11. 5. 2006 Jacques: Paroubkova hra Milan  Daniel
11. 5. 2006 Nový česko-anglický slovník Josefa Fronka Jan  Čulík
10. 5. 2006 Bayrou: Jsem ten, kdo šlechtí dostihové koně francouzské politiky Štěpán  Kotrba
21. 10. 2003 Zjednotenie v rozmanitosti alebo zjednotenie omylom? Ivan  Štulajter
10. 5. 2006 Jak řešit problémy ve zdravotnictví Petr  Wagner
10. 5. 2006 Skutečné problémy českého zdravotnictví - z hlediska soukromých lékařů Bohumil  Kartous
10. 5. 2006 Znal nebe bez mraků Filip  Rožánek
10. 5. 2006 Předvolební kampaň MF Dnes Jakub  Rolčík
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
9. 5. 2006 Prověrku na vnitru? Karel  Dolejší
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006