10. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 2. 2006

Chudí si za svou chudobu mohou sami

Nemohu nereagovat na článek Milana Valacha "Kapitalismus a vlastnictví", píše čtenář Radek Litvín a pokračuje: Zde je má kritika:

odstavec 4: Darwinismus neříká nic o hierarchii ani o tom, kdo má a kdo nemá právo na život. Pouze vysvětluje (a to velmi úspěšně), jak to v přírodě chodí. A ano, schopní jsou opravdu schopnými proto, že mají lepší geny.

odstavec 6: Měřítkem úspěchu v evoluci je množství genů předaných do příští generace, nikoliv plocha získaných pozemků. Zcela v souladu s darwinismem jsou tedy nejúspěšnější skupinou lidé s největším počtem dětí, tedy obvykle lidé chudí.

odstavec 7: Ano, chudí si opravdu za svou chudobu mohou sami. Pokud tedy dostali příležitost situaci změnit, což v současné ČR dostali prakticky všichni.

odstavec 8: Ne, kapitál nemá zázračnou schopnost se "sám" množit. Naopak, při špatném zacházení se zmenšuje až zmizí, jak snadno zjistíme porovnáním potenciálu lidského mozku a jeho využití u 90% populace.

odstavec 10: Ne, bankrot není popření principu nedotknutelnosti vlastnictví, ale jeho potvrzením. Bankrotem jsou chráněna práva věřitelů bankrotující firmy a to práva na majetek. Bankrotující firma směřovala k tomu, že poškodí práva věřitelů, a proto byla poslána do bankrotu.

odstavec 11: Jednak dobyvatelé severní Ameriky a jiných kolonií nebyli žádní kapitalisté a pokud snad byli, tak prostě jen dodržovali pravidla platná v jejich době. Mají snad váš pes nebo pašík volební právo? Před 400 lety neměli černoši volební právo ani právo na život prostě proto, že je ti mocnější bílí nepovažovali za lidi. Dnes to naštěstí vidíme jinak, ale není to rozhodně žádný argument proti kapitalismu.

odstavec 13: Krutost není vlastní kapitalismu ani jinému společenskému systému, je to vlastnost konkrétních lidí. Vy byste pravděpodobně velmi ochotně a s radostí vyvraždoval indiány, židy, černochy, kdybyste byl na místě těch, kteří tak činili. Tedy pokud nejste z té zanedbatelné menšiny lidí, kteří mají dostatek vůle, síly a osobní odvahy k prosazování vlastního názoru proti vůli většiny. Je dobré to vědět a v budoucnu na to nezapomenout.

odstavec 14: Kvůli "kapitalismu" lidé nejsou ochotni vést války a vyvražďovat. Právě naopak, svobodné moderní společnosti obvykle války nezačínají, protože je velmi obtížné nechat se zvolit s tím, že "uděláme válku proti těm špinavým a blbým ...(dosaďte podle libosti)". Každý volič si dvakrát rozmyslí, jestli mu to riziko, nestabilita a nutnost poslat syna do války za tu srandu stojí. (Současná válka v Iráku je v podstatě válkou obrannou, vedenou samozřejmě proti špatnému nepříteli. Všimněte si, jak rychle klesá podpora války mezi americkou veřejností, ti lidé by si to dobrovolně nikdy nezvolili.)

odstavec 16: (Rousseau a platy manažerů): Tak zaprvé, do platů manažerů vám nic není, pokud nejste vlastník podniku.*) Když to vlastníkovi nevadí, ať si klidně dává manažerovi libovolně vysokou částku, je to jeho věc. A vy mu ty peníze nezáviďte, nejsou zadarmo. Vlastník kapitálu vydélává hodně ne proto, že má moc, ale proto, že hodně riskuje. Kdyby si dal peníze do banky, tak nic nevydělá, když je investuje do podnikání, riskuje, že o ně přijde (neschopností svou či svých zaměstnanců). Zisk je spravedlivá odměna za toto riziko. Ostatně si to můžete zkusit sám.

odstavec 19: poslední z druhé části - cituji celý "Kouzlo soukromého vlastnictví je tedy v tom, že ve své rozhodující části vzniká na základě přisvojení si vlastnictví zaměstnanců (jejich práce a části výsledku jejich práce), a to bez náhrady." - Zaměstnance do práce nikdo nenutí, už pár set let tu nemáme nevolnictví. Zaměstnanec podepsal dobrovolně pracovní smouvu, která obsahuje co bude dělat, a také náležitou a oběmi strananami smlouvy odsouhlasenou odměnu.

odstavec 20: (Přirozené základy kapitalismu): Kapitalismus je přirozený v tom smyslu, že příroda funguje úplně stejně. Zároveň, z jiného úhlu, není přirozený ani trochu, protože v přírodě neplatí žádná "lidská práva".

odstavec 23: Ano, lidé žili ve skupině a to, pozor, ve skupině pokrevně spřízněné. Právě proto, aby společnými silami zvýšili počet svých potomků. Mezi tlupami vládlo pravidlo "člověk člověku vlkem", které doteď vládne např. mezi tlupami šimpanzů.

odstavec 27: (pátý od konce): Kapitalismus není ani trochu v rozporu s lidskou přirozeností, což se rozhodně nedá říci o komunismu. Je přirozenou snahou každého jedince zlepšovat své materiální zabezpečení, je to pravděpodobně součástí našeho základního "naprogramování".

odstavec 28: (cituji) "Lidskou přirozeností je tedy život ve společenství s ostatními, za podmínek spravedlivé spolupráce." Ne, lidskou přirozeností je zlepšovat své materiální a jiné zabezpečení za účelem zvýšení pravděpodobnosti přežití potomků. Výjimky existují a jsou odsouzeny k tomu, aby jejich geny zanikly.

*) Kupodivu, tvrzení, že "vám do platů manažerů nic není, pokud nejste šéfem podniku", v rozvinutých demokraciích jaksi neplatí. Jestliže podnik prodělává, získá investice, a první, co ředitelé podniku udělají, že si vyplatí milionové prémie, právem to vyvolává v tisku palcové titulky. Při vládních dotacích začínajícím podnikům existují velmi přísná opatření, jak zabránit tomu, aby si ředitelé peníze, určené pro rozvoj firmy, nevyplatili sami na platech.

                 
Obsah vydání       10. 2. 2006
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu
11. 2. 2006 Vysoký činitel CIA: Bush si vybíral z výzvědných informací jen, co se mu hodilo
11. 2. 2006 Dánský deník Jyllands-Posten odmítl publikovat karikatury Krista
12. 2. 2006 Fundamentalismus Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Zákon je holt zákon Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
12. 2. 2006 374 výkřiků proti a jeden hlas pro Irena  Ryšánková
11. 2. 2006 Poslední operace premiéra Šarona byla úspěšná
10. 2. 2006 Hladovkáři v zálivu Guantánamo jsou nuceně vyživováni
10. 2. 2006 Svoboda slova s bombou na hlavě Bohumil  Kartous
10. 2. 2006 Média musejí dát muslimům šanci k vzájemné debatě
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace
10. 2. 2006 Proč úřady nereagují Petr  Kotyk
10. 2. 2006 Volební triumf Liberálních demokratů ve Skotsku
10. 2. 2006 Neutrální rasismus je také rasismus Mesfin  Gedlu
10. 2. 2006 Bush hovořil o "pokusu o útok na Los Angeles"
10. 2. 2006 Jak bývalí britští politikové lobbují za soukromé firmy
10. 2. 2006 S lidmi pro lidi? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Takové normální partaje Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
9. 2. 2006 Čest práci !
Semelová chce nechat potrestat senátora Balína
Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Alter ego Václav  Chyský
10. 2. 2006 Síla jídla Patrik  Hronek
10. 2. 2006 Čtyři dogmata pravice Michal  Rubáš
10. 2. 2006 Chudí si za svou chudobu mohou sami
10. 2. 2006 Lidskou přirozeností je sociální pud, nikoliv sobectví
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
10. 2. 2006 Nezadržitelný vzestup preferencí pro Gusenbauera Richard  Seemann
10. 2. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 31. ledna 2006
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy
9. 2. 2006 Jsou zde univerzity pro studenty anebo studenti pro univerzity? Aleš  Uhlíř
9. 2. 2006 Debilové? Petr  Wagner
9. 2. 2006 Česká kotlina bez Čechů Václav  Dušek
9. 2. 2006 Izrael možná bude litovat svržení Saddáma Husajna Karel  Dolejší
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006