10. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 2. 2006

Neutrální rasismus je také rasismus

"V okamžiku, kdy se začínáme přizpůsobovat hanbě, v tom okamžiku přestáváme ji cítit a začínáme ji zasluhovat." Jan Maria Plojhar (dle J. Zeyera)

Že je český veřejný život charakterizován přemnožením svérázných slovních invektiv a fikcí, není nic nového. Ani to, že tato smutná skutečnost je v rozporu s potřebou a životní realitou české společnosti. Vskutku se v Česku se daří korupcí nejen materiální ale i mentální. Příčiny této mizérie jsou velice prosté -- ubohá mysl jejich strůjců. Aktuálním příkladem je "spor" o tom, že mlčenlivá přítomnost premiéra při vyprávění nehezkého vtipu o Romech je signálem jeho necitlivosti ba dokonce rasismu a s ním související slovní tahanice ohledně významu termínu "černoch"; zda-li jeho použití naznačuje skrytý či otevřený rasismus či nikoliv.

Příkladů, kdy termín "černoch" byl použit jako přinejmenším primitivní příměr, je mnoho. Jakýmsi vlajkonošem podobného selhání je kdysi studentský vůdce a nyní politik Ivan Langer, který použil příměr "černoch - komunista" ve smyslu, že "není bývalý komunista, stejně jako není bývalý černoch".

Vzpomínám na jedno pozdní večerní vysílání parlamentních interpelací, kdy Cyril Svoboda vesele obhajoval své argumenty slovy "my nejsme černoši", nebo ještě nechutnější rekurs spisovatele Jana Nováka, autora knihy Zatím dobrý v rozhovoru pro pořád ČT Třistatřicetři, jak se v americké emigraci se trápil při vedení pracovní skupiny "černoušků a teplých".

Ovšemže jde ve všech těchto případech o více než o pouhé konstatování známé skutečnosti, že černoch je přece černoch. Ostatně, jak píší LN (3. února 2006) české slovo černoch je neutrální, konsekventně tedy jeho použití nemůže černochy urážet. I když to není až tak důležité, o opaku se člověk může přesvědčit ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky (Academia, 1983).

Spory o slovech stranou. Jistě existuje veledůležitý důvod proč omlouvat jinak hanlivé výroky, skryté či otevřené. Odhalují svět jejich autorů v celé jeho nahotě. Totiž většinou takové výroky nejsou koncipovány bez pociťování a řetězení určitých prvků myšlení; jsou perspektivní, tedy autenticky.

I ty nejpitomější vtipy (nebo i nejzřejmější fakta) jsou formulovány z konkrétních postojů a osobitého vidění světa. Citát z knihy Zakopaný pes ... (Albatros, 1976) kde se píše, že "černá je stejně hezká barva jako kterákoli jiná, ale v Evropě kupodivu neznamenala a neznamená ani dnes nic dobrého: černá smrt, černé neštovice, černá magie, černá ovce rodiny, černý pasažér,..." tuto skutečnost přesně vystihuje. Aby si člověk uvědomil neblahé a spletité vazby mezi "černou barvou" a "černochem" nemusí mít vysokoškolský titul.

Každý jazyk má své operativní základy, které se skládají z opakovaných a opakovatelných myšlenek, které v podstatě určují obsah a formy obsažené v běžném hovoru. Jde o to jak, kdo, kdy, a proč něco řekne. Právě proto si myslím, že podobné "spory" svědčí více o odcizení jejich aktérů ve vztahu k realitě, a odvážím si tvrdit i k rodné řeči, tj. češtině, a nejde nikdy jim nejde o přispění k porozumění mezi skupinami, ať jsou rasové, etnické, náboženské atd. Vladislav Vančura ve své eseji "O nadávkách" laskavými slovy přirovnává nádavky k druhu mluveného básnictví, které je vzdálené "pečetítku vzteku," mezi nimž lze zařadit i zamindrákované rasistické výlevy. Dokonce uvádí výrazy "otrok" a "kurvička", jež se oblíbili jako svůj "nadávkový výraz" obyvatelé Polabí a blízkého okolí. To mi připomíná, jak na mě čeští kamarádi volali: Ty otroku, nejdeš na pivo?". Ovšemže ze začátku se mi to nelíbilo, cítil jsem se uražen. To až do doby, kdy jsem pochopil, že existuje podstatný rozdíl mezi tím jak vyslovují své volání "otroku", a jak třeba nějaký pan Novák v ulicích Prahy. Podobných příkladů by se našlo i jinde a to nejen v České republice. Cituji ještě jednou Vančuru: "lidé dobří a vzdělaní nadávajíce a přijímajíce nadávky mají zřetel k zaujetí, formě a intenzitě řečeného slova." Ostatně jaká by byla čeština bez Haškovo bezpředsudečného zalíbení ve šťavnatých nadávkách a sebeironie. Hašek sám sebe charakterizuje jako "vpád barbara" do světa literárního umění?

Závěrem je třeba podtrhnout, že rasové nebo jiné podobné spory, nebo dokonce války, nepřivolávají slova, ale lidé, kteří nejsou jen tak obyčejní, ale jsou poučení a vzdělaní. Pravě díky své intelektuální schopnosti a zvláštnímu postavení stávají iniciátory kritické metamorfózy, při níž z neutrálních slov vzniká vznětlivá aféra. Přitom pokud vážně zamýšlíme zjistíme, že vůbec nejde o to, abychom milovali černochy třeba více než Čechu, ale snažili se vysvobodit z nánosu vlastní ignorance.

                 
Obsah vydání       10. 2. 2006
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu
11. 2. 2006 Vysoký činitel CIA: Bush si vybíral z výzvědných informací jen, co se mu hodilo
11. 2. 2006 Dánský deník Jyllands-Posten odmítl publikovat karikatury Krista
12. 2. 2006 Fundamentalismus Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Zákon je holt zákon Zdeněk  Bárta
12. 2. 2006 Vykloubená logika Oldřich  Kužílek
12. 2. 2006 374 výkřiků proti a jeden hlas pro Irena  Ryšánková
11. 2. 2006 Poslední operace premiéra Šarona byla úspěšná
10. 2. 2006 Hladovkáři v zálivu Guantánamo jsou nuceně vyživováni
10. 2. 2006 Svoboda slova s bombou na hlavě Bohumil  Kartous
10. 2. 2006 Média musejí dát muslimům šanci k vzájemné debatě
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace
10. 2. 2006 Proč úřady nereagují Petr  Kotyk
10. 2. 2006 Volební triumf Liberálních demokratů ve Skotsku
10. 2. 2006 Neutrální rasismus je také rasismus Mesfin  Gedlu
10. 2. 2006 Bush hovořil o "pokusu o útok na Los Angeles"
10. 2. 2006 Jak bývalí britští politikové lobbují za soukromé firmy
10. 2. 2006 S lidmi pro lidi? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Takové normální partaje Ondřej  Kříž, Pavel  Peřina
9. 2. 2006 Čest práci !
Semelová chce nechat potrestat senátora Balína
Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Alter ego Václav  Chyský
10. 2. 2006 Síla jídla Patrik  Hronek
10. 2. 2006 Čtyři dogmata pravice Michal  Rubáš
10. 2. 2006 Chudí si za svou chudobu mohou sami
10. 2. 2006 Lidskou přirozeností je sociální pud, nikoliv sobectví
10. 2. 2006 Jazyková vybavenost českých studentů je mizerná Marian  Kechlibar
10. 2. 2006 Nezadržitelný vzestup preferencí pro Gusenbauera Richard  Seemann
10. 2. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 31. ledna 2006
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy
9. 2. 2006 Jsou zde univerzity pro studenty anebo studenti pro univerzity? Aleš  Uhlíř
9. 2. 2006 Debilové? Petr  Wagner
9. 2. 2006 Česká kotlina bez Čechů Václav  Dušek
9. 2. 2006 Izrael možná bude litovat svržení Saddáma Husajna Karel  Dolejší
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006