9. 2. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 2. 2006

Česká kotlina bez Čechů

Gloria in excelsis Deo! Za 300 let prý vymřeme. A jenom čert ví, kdo obsadí zemi naši zaslíbenou, knížaty našimi udržovanou a chráněnou před zraky chtivých nepřátel a jejich dobyvatelských choutek. Žádný strach, nikoho z nás za tři sta let již hlava bolet nebude. Nový národ evropanský se bude prohánět v zemi bez hranic a vojenských držav, nebude vyhledávat politických žvanilů a zlatokopeckých barabů -- svět se scvrkne na zanedbatelnou plošku vesmírného regionu.

V muzeích snad zůstanou stopy po malém šikovném národu ve středních evropských poměrech. Historická fakta se vejdou na proužek plíšku přichystaného vydat svědectví v každé žádané vteřině -- ubude historiků tahajících zaručená fakta občas z hodně velkého kouzelného klobouku a budoucnost nebude muset být futrována chabými znalostmi vzdálené minulosti.

Ve vitrínách s odčerpaným vzduchem bude k nalezení a spatření mj. pár knížek se zapomenutým jazykem, zažloutlé dokumenty, vypovídající o realitě doby, kroje a nástroje, vycpaní státní úředníci a pionýrská počítačová technika vzbuzující úsměv i hlasitý smích -- a děti budou kroutit nevěřícně hlavami, že bylo třeba k jistému penzu znalostí přicházet do jakési nevzhledné školy a poslouchat komickou postavu zvanou učitel, ve vědomostech o krok před znuděnými žáky. Areály škol na pamětních listech si děcka budou odnášet z muzejních mrakodrapů -- ale většina dá přednost prohlížení všech dokumentů a pozoruhodností v domácím pohodlí.

Školní mládež ve věku tří až deseti let z toho nebývale řevnivého dvacátého a jedenadvacátého století bude absolvovat velmi jednoduchou zkoušku.

Usazena v domácích laboratořích a jištěna osobní bezpečnostní kamerou v podobě čipu vsazeného pod kůži, zavedenou lehkým laserovým vrypem a bez potřeby umrtvení, bude studovat a bádat. A žádné biflování dat a zpověď učiteli nebude hrozit. Učitelstvo v moderní světové době nebude třeba.

Robotizace změní informační politiku zásadním způsobem, přeměnou v Banku informačního centra planetární vlasti. Zmizí proroci, andělé, ďáblové, vykladači jediných a zaručených pravd, vojevůdci a vůdci všeobecně, proletáři a kapitalističtí nedouci i přechytralí ekonomičtí a právní zvrhlíci.

Přebujelá víra v nadpřirozené jevy zmizí v propadlišti dějinných pastí a propastí.

Rasová snášenlivost začne vycházet z potřeby udržovat stálé spojení s jinými civilizacemi, prokazatelně existujícími už za našich dnů. Ovšem nepostřehnutelných díky naší malé schopnosti předvídat a věnovat se abstraktní matematice, fyzice, astrologii a vědě všeobecně, bez zbytečných přívlastků a zavádějících pseudofaktů.

Neschopností odpoutat se od pouček, vzorců a zavedených pravidel jsme propásli -- z pohledu budoucích bytostí - jedinečnou možnost zaznamenat trvalejší poznání a zdokumentování reality.

Romantické spolky v podobě parlamentů, senátů, neziskových kulturních, zájmových a jiných organizací, budou vzbuzovat u lidských bytostí o tři sta let později pobavený úsměv kolem jejich malých nevýrazných rtů. V dutině ústní malé zuby, velká hlava, štíhlé prsty na dlouhých hubených táhlech, připomínajících ramena jeřábu, tedy na rukou, nohy zakrslé v podobě montážní páky, malé a krátké, svalovina po těle minimální -- poznávací znamení, závratná inteligence a schopnost přežití v tvrdých podmínkách okoralé planety s minimem vodních zdrojů a lesního porostu.

Pobaveně budou zírat dospělí návštěvníci, i školská mládež, na vystavené nedůtklivé strejčky a tetinky. Psaný jazyk možná vzbudí smích pro neuvěřitelnou a zbytečnou obtížnost -- proč se těch pár milionů lidiček trápilo jazykolamy v míře nepotřebné? Že by se v kotlině sevřené mezi horami rodili samí romantici, snílci a všelijaké mátonožky bezkrevné a náruživosti pivní?

Ve vyšších ročnících desetiletých bytostí, budou okrajově probírat znaky politických vyčpělin, ony nafouklé bubliny lidských prognostiků se zanedbatelným rozhledem a vědomostmi na úrovni cvičených a pěstovaných koček k zábavě nejmenších obyvatel planety Zeměmá.

Co proti atomovému pokroku budou znamenat zápisky z mrtvého českého domu?! Zhola nic.

Pustá a lživá pseudobudoucnost bezcílnosti a krátkodechosti dostane punc marnosti.

Finanční machinace, bankovní transakce, poslanecké, senátorské, obecní a další posty, rasová nesnášenlivost a lidská rivalita budou ohyzdnou a odpudivou minulostí.

Planetární systémy k přežití se zúží na samu udržitelnost, nebude místa a času na výboje individuálních taškařic, tahanic, vypínání se k bělostným mráčkům na nebesích.

Konečně si lidstvo bude moci zacitovat bez hany a bázně známou prosbu znamenající svobodu lidského ducha: Rege nostras domine propitius voluntas, ut nec propriis iniquitabilis implicentur,nec subdantur alienis... Řiď, Pane, milostivě naše vůle, aby se ani do vlastních nepravostí nezapletly, ani se nepoddávaly cizím.

Česká kotlina se změní v domov superlidí. Završí se stěhování národů. I svět dozná změn. Naše dnešní konání v budoucnu zaznamenají lidé asi toliko, jako my máme na mysli v denním životě knížete Morovoda, Bořivoje, Mnatu, Václava, Boleslava -- jak často si vzpomeneme na tyto slavné muže, zakladatele budoucího království, státnosti a státu? Jak často jsme se ochotni vůbec zastavit na cestě do vysněných rájů?

Neviditelný zahradník prý pronese potěšeně: a svět se točí i s novými bytostmi.

                 
Obsah vydání       9. 2. 2006
9. 2. 2006 Čest práci !
Semelová chce nechat potrestat senátora Balína
Štěpán  Kotrba
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě
9. 2. 2006 Izrael možná bude litovat svržení Saddáma Husajna Karel  Dolejší
9. 2. 2006 Literatura v ohrožení
9. 2. 2006 Česká kotlina bez Čechů Václav  Dušek
9. 2. 2006 1,2 milionů lidí dosáhne do roku 2074 věku 100 let, konstatuje studie
9. 2. 2006 Co máme od jiných národů odlišného Josef Svatopluk Machar
9. 2. 2006 Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy
9. 2. 2006 Jsou zde univerzity pro studenty anebo studenti pro univerzity? Aleš  Uhlíř
9. 2. 2006 Nebýt dnešní, aneb nemá tady někdo dvojníka Patrik  Hronek
9. 2. 2006 Dánský list chce publikovat karikatury holocaustu
9. 2. 2006 Francie: karikatury zveřejněny znovu Simone  Radačičová
9. 2. 2006 Debilové? Petr  Wagner
9. 2. 2006 Ke kopání jámy poněkud konkrétněji František  Schilla
8. 2. 2006 Kapitalismus a vlastnictví Milan  Valach
8. 2. 2006 Najdou absolventi Západočeské univerzity zaměstnání? Marek  Velebný
8. 2. 2006 Michael  Marčák
8. 2. 2006 Výhrady politického svědomí Oskar  Krejčí
7. 2. 2006 Kde skončily peníze pro odškodnění romských obětí?
7. 2. 2006 Konflikty karikatur
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce