5. 12. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 12. 2005

O komunismu:

Konečně jasno, ale přesto si nerozumíme

V odpovědi Martinu Škabrahovi (BL 1.12.) konečně prozradil Boris Cvek, co si myslí pod pojmem komunismus. Pro něj existuje jen jeden komunismus, a to ten reálný: "komunismus, který komunistické strany realizovaly sobě tak podobným, charakteristickým způsobem všude na světě, kde se chopily moci... komunismus založený na téměř identických principech reálné brutální moci (jako je diktát strany, genocida "dědičně zlých", orwellovská hesla atd.), jako byly principy Třetí říše". Pod pojmem "komunismus" tedy rozumí stinnou stránku praktické politiky komunistických a dělnických stran v zemích, kde se chopily moci.

Cvek má nesporně pravdu v tom, že vládnoucí komunisté páchali zločiny. Chybuje ale (stejně jako jiní antikomunisté) v tom, že podle něj tyto zločiny vyplňují celý pojem "komunismus".

Podíváme-li se kriticky na dějiny, stěží najdeme nějaké významné společenské hnutí, které zločiny nepáchalo. Z textů Borise Cveka vyplývá, že je křesťan. Nevím, jak by se mu líbilo, kdybychom pod pojmem "křesťanství" viděli pouze křižácká tažení, upalování "kacířů", Bartolomějskou noc, svatou inkvizici či současné problémy s pedofilními excesy a terorismem IRA. Jistě by oprávněně vystoupil s námitkou, že křesťanství také symbolizují Ježíšova kázání o pravdě a lásce, lidumilné skutky svatých, Roger Bacon, Jan Hus, Mikuláš Koperník, Martin Luther, Matka Tereza či Jan Pavel II.

Domnívám se, že povrchní, nehistorická a předsudky ovlivněná hodnocení k poznání příčin omylů a zločinů kohokoli nevedou. Nelze také absolutně oddělovat "čistou" teorii od praxe, kterou ovlivnila. Pokud tak Cvek činí, nahrává bezděky bagatelizaci zločinů a alibismu jejich obhájců.

Zkrátka se musíme smířit s tím, že podobně jako pod pojem "křesťanství" patří Ježíš a jeho apoštolové, křižáci, Savonarola, Henry Guise, inkvizitoři i pedofilní kněží, do pojmu "komunismus" vnesla společenská praxe nejen humanismus Thomase Mora a Karla Marxe, ale i názory a činy Lenina, Stalina, Mao Ce Tunga, Klementa Gotwalda a Kim Čong Ila. Tento zdánlivě pesimistický závěr však konec konců vyúsťuje v optimistické řešení: vše se vyvíjí a vše, co v sobě obsahuje pozitivní moment, se dá změnit, přizpůsobit novým podmínkám; co jej neobsahuje, dříve nebo později zaniká. A tady také spatřuji rozhodující rozdíl mezi komunismem a nacismem. Komunismus vychází z pokrokových tradic humanistického a liberálně-revolučního myšlení, má tedy v sobě nesporně pozitivní moment, který mu umožňuje kritickou sebereflexi (i když souhlasím, že v případě českých komunistů stále nedostatečnou) a na jejím základě i překonání omylů, které vedly ke zločinům. Podobné pozitivní momenty obsahuje i křesťanství (dokonce v mnohém společné s komunismem), ale nikoli nacismus. Ten se na rozdíl od komunistů od vlastních zločinů nedistancoval (a distancovat ani nemůže, neboť by přestal být sám sebou), ale naopak snaží se je všemožně zakrývat a popírat.

Současně, ať jsme materialisté či nikoli, bychom měli připustit obecnou rozpornost všech věcí, jevů a procesů a jejich vývoj pojímat konkrétně historicky. Podle toho posuzujme i odkaz myslitelů minulosti -- žili vždy v určité době a byli jí nutně poznamenáni. Z toho důvodu ne vše, co řekli a napsali, je platné a použitelné v dnešních podmínkách. To platí stejně pro Ježíše jako Marxe. Pouze ten, kdo tento historický přístup neaplikuje, může svévolně míchat minulou a současnou teorii i praxi a jednostranně přičítat rysy minulosti i teorii a praxi současné. To platí pro dogmatickou část komunistů, křesťanů stejně jako Borise Cveka.

                 
Obsah vydání       5. 12. 2005
5. 12. 2005 Topolánkovo kolečko Boris  Cvek
5. 12. 2005 Rudé alibi Michal  Vimmer
5. 12. 2005 Ricová doporučí EU, aby "nezkoumala tajná vězení CIA"
5. 12. 2005 Jediné, co ti mohu dát Štěpán  Kotrba
5. 12. 2005 Filadelfie zavádí bezdrátový internet pro celé město
5. 12. 2005 Neznalost zákona neomlouvá
5. 12. 2005 "Primátor Zedník mluví jako dlaždič"
7. 12. 2005
5. 12. 2005 Že prý si kolega incident vymyslel Milan  Bureš
9. 12. 2005
5. 12. 2005 Další krok k fašizaci společnosti
5. 12. 2005 Co s junk food pro mozek? Jiří  Drašnar
2. 12. 2005 Naše poklady: VyVolení, Rychlé šípy, major Zeman a céčka Jan  Stern
5. 12. 2005 Přestěhoval jsem se Petr  Fiala
5. 12. 2005 Tvorba HDP Josef  Vít
5. 12. 2005 Zápisky od života odtrženého spisovatele Alex  Koenigsmark
5. 12. 2005 Konečně jasno, ale přesto si nerozumíme Michael  Kroh
5. 12. 2005 Mezi Kajínkem a Hučínem Zdeněk  Jemelík
5. 12. 2005 Osmdesát čtyři směrem k jedné nule Karel  Moudrý
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
5. 12. 2005 A přece se točí, bubínek veverčí Václav  Dušek
5. 12. 2005 Fenomén sociálního státu Jiří  Stehlík
5. 12. 2005 Už nám asi otrnulo Stanislav A. Hošek
2. 12. 2005 Soukromé bezpečnostní firmy střílejí v Iráku na kohokoliv
2. 12. 2005 Daně a souboj Rasmussenů zleva i zprava Egon T. Lánský
30. 11. 2005 Chvála materialismu Martin  Škabraha
30. 11. 2005 Kundera je mrtev, ať žije Reality show! Skutečně? Jan  Čulík
30. 11. 2005 Vděčnost, taková všednost... Štěpán  Kotrba
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 11. 2005 Hospodaření OSBL za říjen 2005