1. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2005

Jak padá kámen

Vážený pane Krohu,

dovolte mi, abych s Vámi podiskutoval na téma padajícího kamene. Poněkud jsem se podivil Vaší představě popsané v článku publikovaném v dnešních Britských listech následujícími slovy: "Pustím-li kámen, padá vlivem zemské přitažlivosti nutně k povrchu země určitou rychlostí, která závisí na jeho hmotnosti. Děje se tak přitom stejně, ať tento fyzikální proces probíhá na jižním pólu, na Aljašce nebo na Sahaře," píše Jaromír Křepelka:

Zřejmě jste měl na myslí volný pád kamene vrženého v zemském gravitačním poli. Pokud se přidržíme zjednodušení, zanedbáme vliv odporu vzduchu a budeme uvažovat pád kamene v blízkosti zemského povrchu rychlostmi podstatně menšími než rychlost světla, pak jde o pohyb v homogenním gravitačním poli se zrychlením rovném tíhovému zrychlení, tedy rychlosti, která je na hmotnosti kamene nezávislá.

Tuto skutečnost odhalil svými experimenty Galileo Galilei, který k tomuto účelu využil šikmé věže v Pise, a tak vyvrátil do té doby zažitou Aristotelovu představu, že rychlost volného pádu závisí na hmotnosti padajícího tělesa.

Skutečně na Měsíci, kde není atmosféra, bude padat k jeho povrchu peříčko i kámen stejně rychle bez ohledu na svůj tvář a hmotnost, to znamená, pustím-li oba předměty že stejně výšky současné, dopadnou na měsíční povrch ve stejný okamžik. I v případě homogenního gravitačního pole je tíhové zrychlení ovlivněno vzdálenosti od pólu, neboť vzhledem k rotaci Země kolem své osy je třeba započítat vliv odstředivé síly. Na pólech padají kameny rychleji než na rovníku a tento jev je snadno měřitelný. Obě Vaše tvrzení, zvláště druhé z nich, jsou proto mylná.

Ve zkoumání pádu kamene můžeme pokračovat dále. Vezmeme-li v úvahu Newtonův gravitační zákon, pak uvidíme, že vzhledem k ohromné hmotnosti Země ve srovnání s hmotnosti kamene, závisí tíhové zrychlení, a tedy rychlost pádu, nikoliv na hmotnosti kamene, ale jen na hmotnosti Země, neboť účinek hmotnosti kamene o velikosti několika kilogramů na svou rychlost je velikosti poměru hmotnosti kamene a Země. Naopak podstatná je závislost tíhového zrychlení na vzdálenosti od středu Země, tedy nadmořské výšce, kdy s jejím růstem klesá, proto se snadněji skáče do dálky nebo do výšky v místech s větší nadmořskou výškou. Rovněž závisí na vzdálenosti od Měsíce, jehož gravitační působení se projevuje například přílivem a odlivem, menší je slapové působení Slunce. Nezanedbatelné nejsou malé variace tíhového zrychlení v důsledku lokálních změn hustoty hornin, tohoto jevů využívají geologové při hledání nerostných surovin.

Mohl jste ovšem mít na myslí případ volného pádu v gravitačním poli za přítomnosti atmosféry. Při malých rychlostech je odpor vzduchu úměrný lineárnímu rozměrů kamene, jeho rychlosti, při větších rychlostech je odpor úměrný druhé mocnině rychlosti a závisí výrazně na geometrickému tvaru tělesa. Těmito problémy se zabývá aerodynamika, případně balistika. V tomto podstatně složitějším případě již pohyb kamene v gravitačním poli bude na jeho hmotnosti či přesněji tvaru a hustotě záviset, z aerodynamického hlediska se peří a kámen volně pohybují ve vzduchu ve zcela rozdílných režimech.

Zdraví Jaromír Křepelka Zachovat mezery

                 
Obsah vydání       1. 7. 2005
3. 7. 2005 Proti globální chudobě: Jde o spravedlnost!
3. 7. 2005 Geldof se s tím nepáře Jiří  Staněk
2. 7. 2005 Británie: obrovská mediální akce proti africké chudobě
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem
1. 7. 2005 Týdeník Time prozradí svůj zdroj
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte
1. 7. 2005 Důvěřovat českému prezidentu se nevyplácí Bohumil  Kartous
1. 7. 2005 Dvojchyba Bohumil  Kartous
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Diskuse o ekonomii v BL je děsná Ondřej  Čapek
1. 7. 2005 Jak padá kámen
1. 7. 2005 Kdo diskredituje vědu zvanou ekonomie Michael  Kroh
1. 7. 2005 Myslet ekonomicky a zároveň eticky je chyba Pavel  Urban
1. 7. 2005 Vzpomínky na totalitu Ludmila  Pachtová
1. 7. 2005 Hájím svůj návrh reformy českého zdravotnictví Tomáš  Julínek
1. 7. 2005 Bush oznámil, že zdvojnásobí pomoc pro Afriku
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Bude se v ČR regulovat bezdrátové připojení k internetu? Ondřej  Zajíček
1. 7. 2005 Černý kašel v Německu se rozmáhá navzdory očkování Martin  Tesař
1. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005? Ludmila  Štěrbová
1. 7. 2005 Ekonomie není etika --- to přece víme! Jiří  Patermann
1. 7. 2005 Ekonomie není etika
1. 7. 2005 Zisk, marže a neslušné ceny Tomáš  Paleta
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Proč je registrované partnerství důležité pro všechny Václav  Beneš
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství
1. 7. 2005 O softwarových patentech
30. 6. 2005 Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a údem? Alex  Koenigsmark
30. 6. 2005 Hodina pravdy a spořádanosti v České televizi Bohumil  Kartous
29. 6. 2005 Podvod projektů v rámci "veřejněsoukromých partnerství"
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
30. 6. 2005 V této zemi vládne absolutní sociální smír. My nevíme, co jsou stávky. Jiří  Paroubek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005