1. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2005

Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005?

Světovou obchodní organizaci od září převezme nový generální ředitel, Francouz Pascal Lamy. Jeho zvolení proběhlo korektně, při respektování všech procedurálních pravidel, a nikterak neovlivnilo činnost organizace. Nyní se Světová obchodní organizace a především vyjednavači z jejích členských zemí usilovně připravují na letošní předvánoční vrcholnou akci -- VI. konferenci ministrů v Hongkongu. Na jejím úspěchu velmi záleží pověst organizace, její akceschopnost a užitečnost. Není již možno připustit podobný neúspěch, kterým byl v roce 2003 Cancún nebo předtím v roce 1999 Seattle. Tomuto cíli budou muset být podřízena všechna očekávání, a to zřejmě i za cenu dalšího ustoupení od již omezeného rozsahu jednání.

Již jednou byl rámec jednání, který byl v celkem ambiciózním rozsahu schválen konferencí ministrů v Doha, zredukován. Došlo k tomu právě před rokem, kdy se členové organizace, poznamenané paralýzou následkem (ne)výsledků z Cancúnu, dohodli na novém rámci jednání. Nový rámec, ve kterém byly z cílového výsledku jednání vyškrtnuty některé nejvíce problémové oblasti, měl umožnit členům soustředit se na klíčové oblasti. V těchto oblastech, tj. v zemědělství, průmyslových výrobcích, službách, usnadňování obchodu a v pravidlech, se nyní odehrává převažující část negociací. Další jednání probíhají také v oblasti vztahu obchodu a životního prostředí, zeměpisných označeních a urovnávání sporů. Rozvojová dimenze negociačního kola nesoucího rozvoj ve svém názvu je respektována průřezově ve všech zmíněných oblastech; navíc také při jednáních o implementačních otázkách představujících zájmy rozvojových zemí. Začátek letošního roku a celé první pololetí prokázaly, že jednání expertů, byť vybavených negociačními pravomocemi, nemohou vést k žádoucím pozitivním výsledkům. Experti pro negociace sice znají podrobně problematiku, její národní i světové návaznosti, avšak flexibilita v jejich pozicích je pochopitelně velmi omezena. Proto se představitelé nejvýznamnějších členů scházejí na tzv. malých ministerských konferencích, miniministeriálech, aby na nich demonstrovali svou politickou vůli k dosažení pozitivního výsledku a zároveň naznačili, které oblasti jsou pro ně naprosto stěžejní a ve kterých jsou naopak připraveni na diskusi, eventuálně ústupky. Prozatím se takovéto konference uskutečnily ve Švýcarku, v Keni a ve Francii, v první polovině července se připravuje setkání ministrů v Číně. Kromě toho se setkávají ministři regionálních uskupení, např. ministři Africké skupiny jednali o WTO začátkem června v Egyptě, nejméně rozvinuté země odsouhlasili svou společnou pozici pro jednání na začátku tohoto týdne v Zambii. Na zvláštním jednání k negociacím ve WTO se sešli také minulý týden vyšší státní úředníci vybraných vyspělých i rozvojových zemí ve Francii.

Průběh miniministeriálů vyzněl vždy pozitivně, všichni vrcholní představitelé vždy potvrdili svůj pozitivní přístup k mnohostranným obchodním jednáním a zájem na úspěšné hongkongské konferenci i na včasném ukončení negociačního kola. Promítnutí těchto prohlášení do reality negociací však není jednoduché. V zásadě se žádná oblast negociací prozatím nevyvíjí tak, jak bylo na začátku roku předpokládáno. Ještě začátkem února se předpokládalo, že do letní přestávky bude vytvořen text, který by byl základem pro deklaraci v Hongkongu. Mělo se jednat o text, který by byl v zásadě odsouhlasen, obsahoval by jen minimum variant k podzimnímu vyjasnění a následně by neponechával příliš mnoho prostoru k diskusím ministrů na konferenci samé. Od takto vymezeného textového cíle se postupně přešlo k cíli nazvanému "první aproximace", za kterým bylo možno skrýt téměř cokoli, nejen nutně text, který by bylo zapotřebí v Ženevě v červenci předjednat a v zásadních prvcích schválit.

S postupem jednání, z nichž některá nevykazují žádný pokrok (např. jednání o registru pro zeměpisná označení nebo o zahájení negociací k rozšíření ochrany zeměpisných označení na všechny výrobky) nebo vykazují pokrok nevýrazný (např. služby), jsou obrysy první aproximace zřetelnější a ambice do ní vložené úměrně menší. Půjde pouze o faktografické zprávy předsedů jednotlivých negociačních orgánů, ve kterých shrnou, jaká jednání proběhla, jaké aspekty problematiky byly diskutovány a jaké je rozložení pozic členů (bez jejich konkrétního jmenování). Zprávy zpracuje každý z předsedů na svou osobní zodpovědnost, tj. zprávy buď nebudou se členy vůbec konzultovány, nebo se - v případě konzultací podle rozhodnutí předsedy - neočekává konsensuální schválení zpráv. Jednotlivé zprávy budou poté předmětem diskuse na Výboru pro obchodní jednání (TNC), což je nejvyšší negociační orgán WTO ustavený konferencí v Doha, a na Generální radě dne 29. 7. 2005, která by měla závěry TNC následně potvrdit. Bude zřejmě smutným faktem, že Generální rada potvrdí, byť diplomaticky, že některé negociační oblasti prozatím nemají naději na úspěch a že přínosy z výsledků negociací by při stejně pokračujících jednáních mohly být pro členy minimální. Generální rada také bude muset již po několikáté konstatovat, že se členové WTO nedohodli na změně dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, do které mělo být implementováno rozhodnutí organizace o usnadnění přístupu rozvojových zemí k léčivům z roku 2003. Přesto však doposud nic nenasvědčuje tomu, že by byl zpochybněn rok 2006 jako uzávěrka jednání.

Léto 2005 tedy zřejmě co do teplot vyjednávání nepředčí loňský července, zůstane možná na jeho polovině. Již od příštího týdne se však připravují série jednání, která by neměla respektovat ani víkendové volné dny ani omezení na denní dobu. Proto může dojít k některým překvapením i zásadním průlomům ve stěžejních oblastech. Pokud však bude průběh a závěr července spíše vlažný, o to náročnější podzim a začátek zimy organizaci a její členy čeká. Od nového generálního ředitele se přitom očekávají nové impulsy do procesu negociací, což samozřejmě může být dalším intenzitu zvyšujícím prvkem.

                 
Obsah vydání       1. 7. 2005
3. 7. 2005 Proti globální chudobě: Jde o spravedlnost!
3. 7. 2005 Geldof se s tím nepáře Jiří  Staněk
2. 7. 2005 Británie: obrovská mediální akce proti africké chudobě
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem
1. 7. 2005 Týdeník Time prozradí svůj zdroj
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte
1. 7. 2005 Důvěřovat českému prezidentu se nevyplácí Bohumil  Kartous
1. 7. 2005 Dvojchyba Bohumil  Kartous
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Diskuse o ekonomii v BL je děsná Ondřej  Čapek
1. 7. 2005 Jak padá kámen
1. 7. 2005 Kdo diskredituje vědu zvanou ekonomie Michael  Kroh
1. 7. 2005 Myslet ekonomicky a zároveň eticky je chyba Pavel  Urban
1. 7. 2005 Vzpomínky na totalitu Ludmila  Pachtová
1. 7. 2005 Hájím svůj návrh reformy českého zdravotnictví Tomáš  Julínek
1. 7. 2005 Bush oznámil, že zdvojnásobí pomoc pro Afriku
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Bude se v ČR regulovat bezdrátové připojení k internetu? Ondřej  Zajíček
1. 7. 2005 Černý kašel v Německu se rozmáhá navzdory očkování Martin  Tesař
1. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005? Ludmila  Štěrbová
1. 7. 2005 Ekonomie není etika --- to přece víme! Jiří  Patermann
1. 7. 2005 Ekonomie není etika
1. 7. 2005 Zisk, marže a neslušné ceny Tomáš  Paleta
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Proč je registrované partnerství důležité pro všechny Václav  Beneš
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství
1. 7. 2005 O softwarových patentech
30. 6. 2005 Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a údem? Alex  Koenigsmark
30. 6. 2005 Hodina pravdy a spořádanosti v České televizi Bohumil  Kartous
29. 6. 2005 Podvod projektů v rámci "veřejněsoukromých partnerství"
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
30. 6. 2005 V této zemi vládne absolutní sociální smír. My nevíme, co jsou stávky. Jiří  Paroubek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005