1. 7. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 7. 2005

Kdo diskredituje vědu zvanou ekonomie

Na stránkách Britských listů se rozběhla zajímavá diskuse o vztahu ekonomie a etiky. Proti Jindřichu Kalousovi vystoupil Ondřej Palkovský s pojetím ekonomie jako absolutně "neutrální" vědy, oproštěné od jakéhokoli hodnocení.

Fyzika je věda, jejímž cílem je popsat a vysvětlit jevy, které nám ukazuje příroda. Biologie je věda popisující živý svět. Ekonomie je věda, která se snaží popsat a vysvětlit jevy, ke kterým dochází následkem lidského jednání. Je nesmyslné bavit se o etice newtonových zákonů, anatomie kočky nebo chemických reakcí, stejně jako o etice teorie mezního klesajícího užitku.

Příkladem ekonomického tvrzení je: Po stanovení minimální mzdy, která je vyšší než rovnovážná tržní mzda, bude vyšší nezaměstnanost, než kdyby minimální mzda stanovena nebyla. Je možné diskutovat o pravdivosti tohoto tvrzení a ekonomie by měla poskytnout důsledné zdůvodnění, proč je tento argument pravdivý. V ekonomické rovině je ale zbytečné bavit se o etice - prohlášení tohoto tvrzení za neetické nemá na jeho platnost žádný vliv.

Už tady narážíme na chabý metodologický základ přístupu autora. Zákonitosti přírody a společnosti se liší. U prvních převládají tzv. dynamické zákonitosti, které představují takovou formu příčinné souvislosti, při níž je vzájemný vztah mezi příčinou a účinkem jednoznačný; jinými slovy, známe-li počáteční stav určitého systému, můžeme přesně předpovědět jeho další vývoj. Pustím-li kámen, padá vlivem zemské přitažlivosti nutně k povrchu země určitou rychlostí, která závisí na jeho hmotnosti. Děje se tak přitom stejně, ať tento fyzikální proces probíhá na jižním pólu, na Aljašce nebo na Sahaře. Naproti tomu u společenských a tedy i ekonomických zákonů převládají tzv. statistické zákonitosti, u nichž vyplývají budoucí stavy systému ze stavů počátečních nikoli jednoznačně, nýbrž s určitou pravděpodobností.

Rozeberme si nyní výše uvedené tvrzení o vztahu minimální mzdy a nezaměstnanosti. Těžko určit minimální mzdu bez etického aspektu, stejně tak chování lidí, jež charakterizuje vyslovená poučka, obsahuje etický prvek. Přesto lze v určitém smyslu od etického aspektu abstrahovat. Věta vyjadřuje triviální pravdu, že čím nižší je mzda, tím více osob lze zaměstnat (při daném objemu mzdových prostředků) a skutečně jako taková neobsahuje etický prvek. Ovšem i liberalismu je v ní asi tolik jako v matematickém vztahu 1 + 1 = 2.

Náš příklad můžeme dále rozvinout v tom směru, že rovná-li se mzda v limitě nule, pak nezaměstnanost mizí, protože zadarmo můžeme zaměstnat libovolný počet pracovníků. Že je to nesmysl? Proč by se ale nemohla "hodnotově neutrální" rovnovážná tržní mzda blížit nule? Vždyť je to sen každého pravověrného neoliberála stranícího zaměstnavatelům.

Čím je vlastně dána ona rovnovážná tržní mzda -- klíčový článek zmiňované poučky? Jen poptávkou po pracovní síle a její nabídkou? Samozřejmě, že ne, působí zde celá řada faktorů, nezřídka protichůdných. Na výši mzdy mají vliv společensky akceptované náklady na reprodukci pracovní síly, kulturní úroveň populace, ale i politické vlivy -- síla odborů atd. A samozřejmě i uznávané hodnotové principy a preference. I když se tedy ekonomické poučky tváří jako neetické, etiku v sobě vždy implicitně obsahují, neboť ji obsahuje každé lidské chování.

Ze spletitých a protichůdných společenských vztahů můžeme vyabstrahovat nejen zákonitosti, ale i bezobsažnou trivialitu. Horší a společensky nebezpečné je, když se z takové triviality dogmatickou interpretací vytváří dojem kauzální nevyhnutelnosti, jakéhosi ekonomického "kategorického imperativu", který se vnucuje veřejnosti v zájmu některých sociálních skupin. Není náhodou, že pan Palkovský použil jako příklad minimální mzdy, která je trnem v oku krátkozrace uvažujících zaměstnavatelů. Vývodům pana Kalouse jsem bez ohledu na některé diskutabilní formulace rozuměl jako vyjádření protestu právě proti výše popsanému pojetí společenských věd, ať se již halí do hávu liberalismu či jiného světonázorového proudu. Rozhodně tím nediskredituje seriózní ekonomickou vědu, to činí spíše svými zmatenými a v poslední fázi svého příspěvku i vyloženě nepřesnými tvrzeními pan Palkovský.

                 
Obsah vydání       1. 7. 2005
3. 7. 2005 Proti globální chudobě: Jde o spravedlnost!
3. 7. 2005 Geldof se s tím nepáře Jiří  Staněk
2. 7. 2005 Británie: obrovská mediální akce proti africké chudobě
1. 7. 2005 Blair se prý připravuje na rozkol s Georgem Bushem
1. 7. 2005 Týdeník Time prozradí svůj zdroj
1. 7. 2005 Katolická církev nucena zaplatit odškodné ve výši 28 milionů Kč za sexuální zneužívání dítěte
1. 7. 2005 Důvěřovat českému prezidentu se nevyplácí Bohumil  Kartous
1. 7. 2005 Dvojchyba Bohumil  Kartous
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Diskuse o ekonomii v BL je děsná Ondřej  Čapek
1. 7. 2005 Jak padá kámen
1. 7. 2005 Kdo diskredituje vědu zvanou ekonomie Michael  Kroh
1. 7. 2005 Myslet ekonomicky a zároveň eticky je chyba Pavel  Urban
1. 7. 2005 Vzpomínky na totalitu Ludmila  Pachtová
1. 7. 2005 Hájím svůj návrh reformy českého zdravotnictví Tomáš  Julínek
1. 7. 2005 Bush oznámil, že zdvojnásobí pomoc pro Afriku
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Bude se v ČR regulovat bezdrátové připojení k internetu? Ondřej  Zajíček
1. 7. 2005 Černý kašel v Německu se rozmáhá navzdory očkování Martin  Tesař
1. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005? Ludmila  Štěrbová
1. 7. 2005 Ekonomie není etika --- to přece víme! Jiří  Patermann
1. 7. 2005 Ekonomie není etika
1. 7. 2005 Zisk, marže a neslušné ceny Tomáš  Paleta
1. 7. 2005 Michael  Marčák
1. 7. 2005 Proč je registrované partnerství důležité pro všechny Václav  Beneš
30. 6. 2005 Malé děti si hrají v prostředí plném nebezpečných chemikálií
30. 6. 2005 Navzdory zuřivému odporu katolické církve Španělsko legalizovalo homosexuální manželství
1. 7. 2005 O softwarových patentech
30. 6. 2005 Jaký je rozdíl mezi myšlenkou a údem? Alex  Koenigsmark
30. 6. 2005 Hodina pravdy a spořádanosti v České televizi Bohumil  Kartous
29. 6. 2005 Podvod projektů v rámci "veřejněsoukromých partnerství"
30. 6. 2005 1968: Jak se nás komunisté báli Jan  Štěpánek
30. 6. 2005 V této zemi vládne absolutní sociální smír. My nevíme, co jsou stávky. Jiří  Paroubek
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 6. 2005 Britské listy: Průběžný stav financí
8. 6. 2005 Hospodaření OSBL za květen 2005