30. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 3. 2005

Důchodci v Taipei Times

Zatímco se česká média věnovala nedospělci v premiérské funkci, věnoval jsem se já starším vydáním Taipei Times; důkaz, že je pokládám za noviny, které nezestárnou dnem vydání. Na rozdíl od většiny českého tisku věnovaly svou pozornost a svůj prostor důchodcům...

Prvním důchodcem, kterému zde byla koncem ledna tohoto roku věnována pozornost, byl bývalý prezident Čínské republiky, ale taky autor knihy komentářů k mravnímu kodexu japonského smuraje, Teng-chuej Li. Pan Li si ovšem na nedostatek pozornosti nemohl stěžovat ani v době předchozí, kdy na základě uděleného turistického víza navštívil Japonsko -- vízum bylo uděleno přes protesty pekingské vlády, ve věci se vyslovil dokonce japonský ministerský předseda Koizumi a celá situace, ač cesta byla soukromá, se stala námětem četných komentářů a karikatur tchaj-wanského tisku, a proměnila se tak v událost mediální. Je snad zbytečné dodávat, že ne pro český tisk, tradičně hluchý a slepý ke všemu, co se děje v této oblasti.

Pan Li poskytl Taipei Times rozhovor, publikovaný 25. 1. 2005, v kterém mluvil o mnoha různých věcech -- o své cestě do Japonska, o onom mravním kodexu samuraje, ale taky o vládě v Pekingu. A nemluvil o ní vůbec hezky, naopak, mluvil o ní jako o podvodnících -- 'China's trickery`. Patrně neví, že to jsou staronoví přátelé České republiky.

Druhým důchodcem, kterému byl poskytnut prostor, byl George Soros. 27.1. 2005 Taipei Times otiskly jeho článek s dlouhým titulkem 'Bush got the words right, but now he should heed his lessons` - 'Bush dostal ta správná slova, a teď by si z nich měl vzít ponaučení.` V něm se pan Soros hlásí ke druhé inaugurační řeči současného amerického prezidenta a uvádí, že cílům, které pan Bush v řeči vytyčil, on sám věnoval nejméně posledních patnáct let a několik bilionů dolarů, ze svých, ovšem. Přesto, jak pan Soros upozornil, slova nemusí být totéž, co činy. Naopak, mohou vyústit v orwellovskou dvouřeč -- 'doublespeak': Pan Bush tak užil války vyhlášené terorismu k invazi do Iráku. Když nebylo možné najít spojení Iráku s al Qaedou, a když se ani nenašly žádné zbraně hromadného ničení, Bush prohlásil, že invaze do Iráku byla provedena proto, aby tam byla zavedena demokracie. Není se tedy čemu divit, když dnes, mluví-li pan Bush o tom, že svoboda zvítězí, mnozí tomu rozumí tak, že Spojené státy zvítězí. To snižuje morální autoritu Spojených států.

Pan Soros vidí chybu v ignorování koncepce otevřené společnosti, kterou zastává on a na základě které - prostřednictvím svých nadací - prosazuje demokracii on. Jak dále uvádí, Spojené státy, ač samy nejúspěšnější otevřevnou společností na světě, zřejmě nerozumějí základnímu principu otevřené společnosti; ve skutečnosti jej svým současným vůdcovským stylem popírají. Koncept otevřené společnosti je totiž podle pana Sorose založen na poznání, že nikdo není vlastníkem absolutní pravdy:'V krátkosti, můžeme se mýlit.' - 'In short, we maybe wrong.' Bylo by zajímavé vědět, zda se článek dostal také na stůl Oválné pracovny.

A do třetice: Krátce před koncem starého čínského roku, 30. 1. 2005 vyšel v Taipei Times článek Václava Havla Appeasement revisited - 'Ústupky znovunavštívení`. Článek byl zveřejněn též v ČR, a to jen o den později, 31. 1. 2005 na serveru hn.ihned.cz pod názvem Zvát, či nezvat disidenty?? (Na jakém jiném serveru by měl taky vyjít článek Václava Havla než na tom, na kterém i obyčejný pokyn k pokročilému vyhledávání je uveden nápovědou vaclav OR havel NOT klaus! Česká verze článku byla pochopitelně publikována bez diakritiky, tu samozřejmě doplňuji.

A protože se s tímto článkem může český čtenář snadno seznámit sám a protože jsem měl poměrně vzácnou možnost srovnání původně českého textu (českou verzi samozřejmě pokládám za originál), publikovaného na českém serveru, s jeho překladem do angličtiny, publikovaném v zahraničním periodiku, dal jsem si tu práci a obě verze jsem si porovnal (srovnání si čtenáři mohou udělat i sami, Havlův článek, stejně jako předchozí dva texty, o nichž jsem referoval, by jim měl být dostupný na adrese www.taipeitimes.com):

Ze srovnání mi vyšlo, že článek byl přeložen poměrně přesně. V anglické verzi je vynecháno, proti komu míří raketové systémy Čínské lidové republiky; to ovšem obyvatelům Tchaj-wanu není třeba vysvětlovat. Naopak, v české verzi chybí upřesnění, že Sergej Kovaljov je ruský aktivista lidských práv, jak je uvedeno v angličtině - 'Russian human rights activist`. Zřejmě se předpokládá, že český čtenář tohle ví. Na dvou místech je překlad nepřesný: Havlovo 'Není tomu tak` je překladem změněno ve významově silnější 'Pravý opak je pravda` - 'Just the opposite is true`. Slovo 'výbava` v poslední větě článku je z neznámého důvodu přeložena jako 'základy` - 'foundations`. To jsou jen drobné nepřesnosti. Za závažnější pokládám, že nebylo přeloženo slovo 'kádrovák`, respektive bylo, ale jako 'někdo` - 'someone`. Z 'kádrujících dipomatů` tak vznikli pouzí 'diplomaté` - 'the diplomats`, z následného kádrování pouhý screening - 'screening activities`. Nemá snad angličtina příslušný výraz? Tchaj-wanskému čtenáři, většinou dobře obeznámenému s komunistickou realitou, by se mnoho vysvětlovat nemuselo. Slaběji je přeloženo Havlovo 'plivnout` -- jako 'dishonor`, kterému bych já rozuměl spíše ve významu pouhého znevážení, ne ve významu plivnutí. Vypadla slova původně odkazující k Bohu: tak z 'bohulibé pomoci` zůstala pouze 'pomoc` -- 'assistance`; z krásného českého 'bůhví proč` vzniklo 'z neznámého důvodu`- 'for some unknown reason`.

Protože vylučuji snahu (novin či překladatele) o záměrné zkreslení -- jak jsem uvedl, v jednom případě je zvolena varianta významově silnější, v ostatních varianta významově slabší --, a pominu-li možnost překladatelova pochybení, nezbývá mi než se přiklonit k názoru, že věc má co dělat s jazykem, do kterého byl text přeložen, kterým je v daném případě angličtina. Arnošt Lustig v nedávno publikovaném rozhovoru uváděl, že jeho překladatel při překladu do angličtiny vypouští z jeho děl lyrické pasáže. Prý by to v angličtině znělo jako nesmysl. Je angličtina racionalizujícím, a také nivelizujícím jazykem?

Vypuštění emocionálně či metafyzicky zabarvených slov - kádrovák, bohulibý, bůhví -- a nahrazení slova 'plivnout` pouhým 'znevážením` by takovou hypotézu podporovalo. Já sám jsem v tomto směru zkoušel publikační výdrž Britských listů, pokud jde o slova původně odkazující k Bohu: Ve svém minulém příspěvku jsem záměrně použil slovo 'bohulibý`; ke cti redakce Britských listů mohu konstatovat, že -- stejně jako v případě české verze Havlova článku na výše jmenovaném serveru -- slovo 'bohulibý` z publikovaného textu nezmizelo, zůstalo...

Je zájem Taipei Times o důchodce dán jen tradičním viděním, které upřednostňuje stáří před mládím, jak je to v této části světa běžné, takže lidé, kteří nechtějí přiznat svůj věk, se obvykle dělají staršími, ne mladšími, jak je to naopak běžné v Americe a v Evropě?

                 
Obsah vydání       30. 3. 2005
30. 3. 2005 Kdo si hraje, nezlobí Jan  Sýkora
30. 3. 2005 Ano, Češi jsou stále hloupější Václav  Špíka
30. 3. 2005 Kofi Annan byl očištěn
30. 3. 2005 Loď bláznů Bohumil  Kartous
30. 3. 2005 1000 lidí se stalo obětí zemětřesení na Sumatře
30. 3. 2005 Rozhodný krok do neznáma Oskar  Krejčí
30. 3. 2005 "Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice" není východisko, ale cesta do slepé uličky Radim  Valenčík
30. 3. 2005 Michael  Marčák
29. 3. 2005 Sjezd ČSSD -- definitivně do ... prava? Irena  Ryšánková
30. 3. 2005 Michael  Marčák
30. 3. 2005 Prostor k obývání Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
30. 3. 2005 Terri Schiavová, vražda v přímém přenosu? Martin  Prokop
30. 3. 2005 Lékaři se nesnaží své pacienty zabít Petr  Wagner
30. 3. 2005 Petici za záchranu Literárek nepodepíšu Petr  Fiala
29. 3. 2005 Michael  Marčák
30. 3. 2005 Důchodci v Taipei Times Petr  Fiala
29. 3. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 6. - 18. března 2005
30. 3. 2005 Chudák vrah Lýdie  Junková
30. 3. 2005 Co chce vlastně říct Max Park?
29. 3. 2005 Britské listy - intelektuální pevnost, obehnaná vysokou zdí
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
29. 3. 2005 Stává se český národ pitomějším? Jindřich  Kalous
29. 3. 2005 Softwarové patenty -- mnoho povyku pro nic, nebo ostře nabitá zbraň, kterou Evropa dobrovolně obrací proti sobě? Jiří  Kofránek
29. 3. 2005 Oko za oko, zub za zub jako zákon milosrdenství Karel  Sýkora
29. 3. 2005 Stopem do Estonska Milan  Kulhánek
22. 11. 2003 Adresy redakce