21. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 10. 2004

Politický systém SOS

Politika je vysoce nestabilní prostředí. Je postavena na principu neustálé dynamiky a pokud se zastaví, pak zanedlouho smrdí a je potřeba ji prohnat revolucí. "V dravých vodách politiky ale přece žijí lidé!" vykřikne zděšeně humanista a běží o tom podat zprávu Helsinskému výboru. Ale tam mu hezky klidně a s úsměvem vysvětlí, že celá situace je naprosto v souladu s lidskými právy, a že i na politiky bylo pamatováno. Byla už totiž v minulosti vypracována expertiza odpovídající na otázku, zda je ve stále vypjatém politickém prostředí možné naplňovat alespoň ta základní lidská práva, když už samo toto poslání člověka ze své podstaty omezuje na právu svobodného projevu.

Výsledy byly alarmující -- naprostá absence pozitivních emocí, které vyvolává pobyt v člověku příjemném prostředí mezi rodinou a přáteli. Omezení intelektu na přípravu a řešení permanentně dotírajících konfliktních situací s jeho postupným zakrněním do úrovně konflikt neustále očekávajícího a zároveň také vyvolávajícího tvora. Něco jako případy vysloužilých boxerů, kteří k obdobným problémům přišli fyzickou devastací. Prudké zvýšení poměru motivace a závislosti na úkor běžného stavu jiných osobnostních vlastností, jako přesvědčení, odpovědnost,sebekritika a zdravá skepse. Následuje často naprostá neschopnost opustit svět, který člověka vsál a uvěznil tak, že mimo jeho hranice nebyl schopen lidsky důstojné existence.

I pro tyto vysloužilé ztroskotance byl však týmem odborníků vytvořen a reorganizován politický systém tak, aby poskytoval lidskému faktoru alespoň základní pocit bezpečí, jistoty a důvěry. Tento systém lze charakterizovat jako naprosto pevný, ale přitom permeabilní či jako vnitřně atomizovaný, ale vnějškově kooperující a komplexní. Nebo také jako vnitřně labilní, ale vnějškově důvěryhodný.

V jádru se jedná o to, že tento záchranný systém využívá jevu, proti kterému je namířen -- dynamiky. Exemplární genialita jednoduchosti. Jsou to jakési přestupní okruhy, které spolu sice přímo nesouvisejí, ale jejich dráhy jsou vždy vhodně propojeny, aby byla umožněna vzájemná komunikace. Dynamika je tak svedena do několika propojených cirkulačních kanálů, které vzájemně vyrovnávají rozbouřenou politickou hladinu při, po sobě často následujících, erupcích a tlacích.

Zdvihne-li se někde hladina, znamená to, že na druhé straně je podtlak. Jenže následkem je pouze přelití rozbouřené hmoty z jednoho místa systému na jiné a rychlá, leč krátkodobá stabilizace. I přesto je tak dosaženo částečného zmírnění obrovských tenzí, kterými musí politicky činný člověk na své cestě projít. Zmíněná propustnost navíc umožňuje částečnou obnovu a možnost rehabilitace lidských zdrojů, stejně jako řešení kritické situace, kdy je vnitřní tlak systému příliš silný. Ale jak bylo řečeno, jsou i případy, kdy už nebylo ani v silách systému pomoci.

Jednotlivé cirkulační okruhy jsou tvořeny tzv. přestupy. Tyto přestupy nejsou pevnými body, ale jako pohyblivé propustě se otevírají na vhodných místech.

Prvním typem přestupu je přestup zákonů. Ten je zvláštní svou jednoduchostí co do technického řešení, neboť kromě jediného přestupu není na cestě žádná další překážka, která by ohrožovala hladký průtok a pokud tak k němu dojde, dostává se rozhýbaná masa rychle na místo, odkud vzešla, tedy před přestoupení zákona. V běžném slovníku se pro tento důmyslný, ale nesmírně jednoduchý mechanismus, užívá výrazu imunita.

Druhý přestup je už konstrukčně úplně jiný. Jedná se o cirkulaci, která je složena z řady různých funkcí, a ty jsou jakýmisi záchytnými body, na nichž se lidský zdroj uchytává. Jen tam je totiž možné v rámci politického světa existovat, neboť v prostoru mezi jednotlivými funkcemi panuje nepředstavitelné běsnění živlů. Zde se nejedná o zdaleka tak hladký průběh cirkulačního děje.

Pokud dojde ke zvýšení vnitřního tlaku systému, je potřeba hmotu přemisťovat podle předem připraveného plánu na uvolňování a znovuobsazování funkcí tak, aby byly hladina, a tedy i poměr hmoty, uvedeny do původního stavu. Počet funkcí musí být zároveň dostatečný, aby v případě zvýšeného tlaku v jiných okruzích byl tento schopen určité množství hmoty navíc absorbovat, a aby přitom zachoval množství hmoty původní.Tento cirkulační okruh je trvale v pohotovostním režimu, aby byl v reálném čase připraven řešit nenadálou krizi a je označován jako politicko funkční.

Přestupy velmi podobného charakteru tvoří i třetí cirkulační okruh, tzv. mezipartajní. V jeho kanálu dochází k přesunům také pouze na principu ukotvení, a tentokráte v politických stranách. Jiná alternativa, stejně jako u předchozího okruhu, možná není. Existuje sice úzký politický prostor mimostranický, ale neplatí v něm vůbec žádná pravidla pro komunikaci a běžný styk, tudíž se tam každý ocitá jako ve vakuu a je otázkou, jak dlouho to psychicky vydrží.

Oproti funkcím, které mohou být pestrého druhu i počtu, je stranický cirkulační okruh v zásadě dvojího modelu -- kontinentální a anglosaský. Ten první je postaven na dostatečném množství stran, které mohou cirkulaci vytvořit a ten druhý zase na dvou samostatných okruzích, které jsou dostatečně velké, aby mohly vstřebávat případný tlak v rámci sebe sama. Ale i zde je samozřejmě za jistých okolností možný kontakt a transfůze. Tento třetí typ sice není tak využívaný, jako předchozí, ale plní svou důležitou roli spolehlivě. Stejně jako v případě funkcí, i tento okruh je schopen regenerovat a samostatně se doplňovat.

Posledním okruhem je vytvoření obousměrných mostů, jako komunikačních dálnic s okolním světem, který je v zájmu vlastní bezpečnosti oddělen pevnou membránou. Ta je propustná jen tehdy, dojde-li k přetlaku nebo k nenadálému kolapsu lidského zdroje. V prvním případě je propustnost vyšší, ve druhém minimální. Velmi důležité je také jeho propojení s plně kompatibilním soukromě ekonomickým sektorem. Kontakt se světem také přináší dovnitř systému občasný a skromný styk s realitou, což je ale spíše sekundární a neprojektovaný důsledek. Jeho závažnost je však z hlediska integrity záchranného systému nepodstatná.

A na závěr malá instruktáž o fyziologii systému. Vezměme v úvahu, že dojde k přestupu v imunitním okruhu. Okamžitě nastupují tři varianty řešení. Ta první předpokládá menší tlak a následnou stabilizaci uvnitř okruhu, což nemá vliv na další části.

Druhá varianta počítá s větším tlakem, který převyšuje kapacitu okruhu, ale který bude eliminován uvnitř systému. V praxi to znamená, že imunitní okruh není nabourán a přetlak je vstřebán ve funkčním či posléze i mezipartajním okruhu.

A v případě maximálního přetlaku je možná výměna lidských zdrojů - třetí varianta tedy představuje využití propustné membrány, je-li toho zapotřebí. Indikátory na obalu stanoví dosažení opětné (dočasné) rovnováhy.

Tímto vám byl představen doposud dobře utajený projekt na zlepšení krutých životních podmínek v politice. Doufám, že přinese nám všem, kdo se znepokojením situaci v politice sledujeme, ten příjemný pocit, že o politiky je už v tomto ohledu dostatečně postaráno. I přes všechnu snahu by ale bylo dobré, kdyby vznikl parlamentní (třeba mezikomorový) výbor, jenž by situaci ohledně dodržování lidských práv v politice monitoroval a hodnotil, protože za žádnou cenu nesmíme dopustit, aby společnost své vrcholné představitele zneužívala víc, než je nutné. Nebuďme spokojeni dříve, dokud újma na právech politiků úplně nepomine.

                 
Obsah vydání       21. 10. 2004
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
21. 10. 2004 Americký voják odsouzen na osm let za Abu Ghraib
21. 10. 2004 Írán přeje volebnímu vítězství George Bushe nad Johnem Kerrym Miloš  Kaláb
21. 10. 2004 Bushova vláda brání zveřejnění zprávy CIA o útocích z 11. září Mojmír  Babáček
21. 10. 2004 Politický systém SOS Bohumil  Kartous
22. 10. 2004 Bush a válka v Iráku Mojmír  Babáček
21. 10. 2004 Myslí to upřímně -- Grossova strategie úspěchu Petr  Baubín
21. 10. 2004 USA: Cirkus za miliardu dolárov Robert  Žanony
21. 10. 2004 Michael  Marčák
20. 10. 2004 Americká konzervativní televize vyhodila čelného novináře
21. 10. 2004 Sledovanosť Televíznych Novín musela Pavla Ruska šokovať Jakub  Topol
21. 10. 2004 Spor o odkaz bojov o Duklu Peter  Abelard
21. 10. 2004 Suverenita Slovenskej republiky v Európskej únii a význam referenda Milan  Štefanovič
21. 10. 2004 SRN: 151 miliard eur soukromých úspor
20. 10. 2004 Iráčtí extremisté unesli charitativní pracovnici, která byla proti válce
20. 10. 2004 George Bush vyhlásil válku deníku New York Times
20. 10. 2004 Oko za oko, zub za zub Igor  Záruba, Jan  Stuchlík
20. 10. 2004 Myslivectví je citlivý způsob hospodaření Luděk  Králíček
20. 10. 2004 Emmerová a hejtmani Vít  Černý
20. 10. 2004 Počítačové hry pro dospělé jsou k dostání pouze po předložení průkazu totožnosti Miloš  Kaláb
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2004 Politický systém SOS Bohumil  Kartous
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"   
20. 10. 2004 George Bush vyhlásil válku deníku New York Times   
19. 10. 2004 Teroristickým útokům z 11. září mohlo být zabráněno Mojmír  Babáček
19. 10. 2004 Stromy života i smrti Václav  Dušek
19. 10. 2004 Vy britští pitomci!   
18. 10. 2004 "Lov je odměnou za péči o zvěř" Radek  Batelka
18. 10. 2004 Amerika aneb totalitarismus v politice Bohuslav  Maléř
18. 10. 2004 Věčně nespokojený druhý Bohumil  Kartous
15. 10. 2004 Bourání mýtů Irena  Zítková
15. 10. 2004 Vlastenec musí být připraven hájit svou zemi proti její vládě   
15. 10. 2004 Británie propustila velvyslance, který poukazoval na porušování lidských práv v Uzbekistánu   
14. 10. 2004 Che Guevara: revolucionář jako komerční artikl Bohumil  Kartous
14. 10. 2004 Ochrana klimatu či těžba uhlí? Boření obcí nebo nezaměstnanost? Linda  Nová
14. 10. 2004 Věznění bez soudu způsobuje vážné psychické poruchy