20. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
ilustrační foto
20. 10. 2004

POLEMIKA

Myslivectví je citlivý způsob hospodaření

Díky myslivcům můžeme ještě dnes pozorovat v naší přírodě zvěř. Od doby vzniku Českomoravské myslivecké jednoty v roce 1923 nezmizel z naší přírody jediný živočišný druh, který by byl zařazen mezi zvěř s výjimkou dropa. Ten ale nebyl vyhlazen střelbou lovců, ale likvidací jeho biotopů intenzivním zemědělstvím.

Myslivost velmi zjednodušeně řečeno je v našich podmínkách de facto druhem zemědělské prvovýroby, která je nejcitlivějším způsobem obhospodařování pozměněných kulturních ekosystémů a jejíž bioprodukty jsou zvěřina, kůže a případně trofej.

To vše bez nenávratného poškození životního prostředí s ohledem na prosperitu a rozvoj populací zvěře. Myslivost má dále za úkol uchovávání kulturních tradic, ochranu přírody zvláště co se týče zlepšování životního prostředí zvěře, loveckou kynologii a mnoho dalších činností na kterých v tomto článku není prostor.

Regulace zvěře lovem je stanovena ze zákona. Není možné neregulovat stavy zvěře černé, vysoké, nebo srnčí, které způsobují na zemědělských a lesních pozemcích nemalé škody. Na druhé straně je nutné chránit a zlepšovat biotopy drobné zvěře, které v krajině v důsledku velkoplošného intenzivního zemědělství používajícího co nejvýkonnější mechanizaci a chemizaci mizí, nebo stagnují. To ale neznamená, že by se v oblastech hojného výskytu drobné zvěře měl lov zastavit. Tyto oblasti doposud vlivem poctivého mysliveckého hospodaření a spolupráce s některými zemědělci v České republice existují.

Chápu že v součastné společnosti, která nemá osobní pozitivní zkušenost s myslivostí, se dá jenom těžko obhajovat naše názory a pozice. V minulosti byly podzimní hony na drobnou zvěř celospolečenskou záležitostí venkova a z finálního lovu měl prospěch téměř každý obyvatel, protože zvěřina byla levnou a dostupnou, kvalitní potravinou. Na venkově žila většina obyvatel.

Dnes je čím dál větší počet obyvatel koncentrován ve městech a s myslivci se dostávají do konfliktu v průběhu svojí rekreace ve volné přírodě (venčení psů, motorismus, atd.). Potom mají na myslivce negativní názor, protože se myslivci nějakým způsobem snažili ovlivnit jejich svobodný pohyb v přírodě. Navíc někteří lidé projevují sociálněpatologickou příchylnost ke zvířatům, která supluje jejich neschopnost navazovat normální lidské vztahy, pak je pro tyto individua jakékoli usmrcení zvířete vnímáno jednoznačně negativně.

Lov není pro určitou skupinu lidí v součastné době přijatelný. Téměř ze sta procent pocházejí z měst nad 50 000 obyvatel. Respektuji jejich názor, ale žádám respekt i pro všechny myslivce a lovce, kteří postupují v souladu se zákony. Podle mne lov není v dnešní době pouze výsadou inuitů, křováků a ostatních přírodních národů. Myslivost a lov jako její neoddělitelná součást má v našich podmínkách staletou tradici, je vysoce etický a jeho úkolem je vyřazovat z chovu zvěře jedince podle přesně stanovených kritérií. Samotná trofej tolik opovrhovaná některými ekologickými fundamentalisty je odrazem kvality životního prostředí zvěře.

Získání jakékoli silnější trofeje je pro normálního myslivce většinou odměnou k životnímu výročí, nebo jako odměna za jeho činnost v tom kterém mysliveckém sdružení. Silnější trofeje získané za celý život lze u většiny myslivců spočítat na prstech jedné ruky. Z osobní zkušenosti znám i případy, že myslivec není ochoten zvěř lovit i když na ní má povolenku, protože mu je líto zvěř usmrtit. To se týká zvláště zvěře srnčí.

V naší společnosti jsou v současnosti i lidé disponující značným bohatstvím. Ti si mohou dovolit lovit silnou trofejovou zvěř na všech světadílech. Jejich lov v případě dodržení všech zákonných ustanovení, zvláště předpisů CITES, je naprosto legální a pro místo pobytu je nemalým ekonomickým přínosem. Tento druh lovu žádným způsobem nenarušuje ekologickou stabilitu na loveckých teritoriích, parametry lovu jsou většinou velmi přísné. Především závist a postkomunistické vnímání odlišnosti staví tyto lovce do negativního světla ačkoli se nedopouštějí ničeho nezákoného.

Lov je a bude pro novináře atraktivním tématem na kterém si vždy budou rádi ostřit svůj ostrovtip na náš účet. Je tedy na nás myslivcích a v konečném důsledku lovcích, jakým způsobem budeme naši činnost provozovat bez zbytečných excesů s co nejvyšší odborností, morálkou a etikou.

S pozdravem Ing. Luděk Králíček

vedoucí oddělení myslivosti, střelectví a ekologie

P.S.: Střelectví na sekretariátu ČMMJ zajišťuje výcvik střelby a pořádání závodů ve střelbě na střelnicích

                 
Obsah vydání       20. 10. 2004
20. 10. 2004 George Bush vyhlásil válku deníku New York Times
20. 10. 2004 Iráčtí extremisté unesli charitativní pracovnici, která byla proti válce
20. 10. 2004 Americká konzervativní televize vyhodila čelného novináře
20. 10. 2004 Úspěšná obrana Bílého domu Oskar  Krejčí
20. 10. 2004 Počítačové hry pro dospělé jsou k dostání pouze po předložení průkazu totožnosti Miloš  Kaláb
20. 10. 2004 Stalinská cholera a banderovský mor Pavel  Pečínka
20. 10. 2004 Emmerová a hejtmani Vít  Černý
20. 10. 2004 Konec zlatých časů pro německé zaměstnance Matěj  Vokáč
20. 10. 2004 Oko za oko, zub za zub Igor  Záruba, Jan  Stuchlík
20. 10. 2004 Lidé bděte -- nezblbněte Oldřich  Průša
20. 10. 2004 Voting Machine
20. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 5. - 7. října 2004
20. 10. 2004 Myslivectví je citlivý způsob hospodaření Luděk  Králíček
20. 10. 2004 Václav Klaus dělal v Glasgow reklamu ČSA a České republice
20. 10. 2004 Michael  Marčák
20. 10. 2004 Otevírací doba v noci je užitečná
20. 10. 2004 Ako by volili na Slovensku?
19. 10. 2004 Svetlá a tiene čínskej revolúcie Peter  Greguš
19. 10. 2004 SRN: Zaměstnanci Opelu protestují, odbory ustupují, extremisté odrazují investory
20. 10. 2004 Schmögnerová: Je skutočne ťažké vyjadrovať sa k politike New Labour...
20. 10. 2004 Obavy o značku Made in Germany
20. 10. 2004 Výnimočný talent britského premiéra: umenie prežiť Radovan  Geist
20. 10. 2004 Koho budeš volit?
20. 10. 2004 Kia chce na Slovensku ušetriť na nízkych platoch Jakub  Topol, Alena  Behúnová
20. 10. 2004 Mezinárodní konference PASS "Energy and Security" v Senátu
20. 10. 2004 September: počúvanosť rozhlasových staníc a čítanosť denníkov a časopisov na Slovensku
20. 10. 2004 Destinnová: V milosti shlížejte na tuto zem
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Kolik je vlastně těch Romů? Ivan  Veselý
19. 10. 2004 Vy britští pitomci!
19. 10. 2004 "Evropě chybí vize a vizionáři" Ondřej  Chrást
19. 10. 2004 Stromy života i smrti Václav  Dušek
19. 10. 2004 Šok ze sprostého chování Míla  Leach
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Myslivost - krvavá zábava a nebo péče o zvěř? RSS 2.0      Historie >
20. 10. 2004 Myslivectví je citlivý způsob hospodaření Luděk  Králíček
19. 10. 2004 Proč má myslivost v ČR velkou tradici? Bohumil  Kartous
18. 10. 2004 "Lov je odměnou za péči o zvěř" Radek  Batelka
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová