19. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 10. 2004

Proč má myslivost v ČR velkou tradici?

Jedná se o mé osobní zážitky, tudíž dopředu deklaruju určitou subjektivitu, která je obsažena v jeho vyznění. Když jsem si přečetl článek obsahující korespondenci pana Batelky s panem Králíčkem (jehož jméno mě při vzpomínce na Ferdinanda d'Este naplnilo potměšilostí), evokovalo mi to moji zkušenost s jedním praktikujícím myslivcem.

Můj zážitek je potvrzením domněnky pana Batelky, že jsou mezi myslivci taková individua (skupiny), která zajímá především ona možnost legálně usmrtit živého tvora a následně se chlubit preparovanou částí jeho těla, což je nepochybně kulturní tradice pocházející od přírodních národů, kde symbolizovala přechod některé z vlastností mytizovaného zvířete na šťastného lovce. Někdo o takovém jednání může dokonce soudit, že je vzhledem k rozvoji přírodních věd a jejich demýtizačnímu účinku poněkud primitivní.

Ale zpět k příběhu.

Člověk středního věku, o kterém hovořím, pochází z venkova. Dotyčný je zemědělským inženýrem a podnikatelem v oblasti zemědělských komodit. Jeho firma je docela prosperující, středně velký podnik, na jehož řízení se podílí poměrně úzká skupina manažerů, mezi nimiž zaujímá první místo právě náš přítel. Je to zaměstnání velmi vysilující, neboť představuje takřka nepřetržitý chod povinností a problémů, které musí dotyčný řešit, což se neblaze projevuje na jeho zdravotním stavu.

Aby si alespoň na chvilku od starostí odpočinul, věnuje se od mládí svému koníčku -- myslivosti. Pokud cítíte mírnou kontroverzi mezi slovem koníček a myslivostí, tedy tradičním způsobem kultivace přírodních procesů v rámci "trvale udržitelného rozvoje", pak jste na správné stopě. Panu inženýrovi se v kanceláři povalují dvě kožešiny, které původně sloužily bezejmennému páru kanců. Jakých vlastností díky jejich ulovení střelec nabyl, nejsem schopen dost dobře určit a není to pro náš příběh nijak podstatné. Tato skutečnost ještě sama o sobě nemusí znamenat, že by si dotyčný neuvědomoval širší obsah myslivosti. Jeho doslova švejkovské "Vždyť tu přírodu musíme chránit, ne" mi utkvělo trvale v paměti. Z toho co říkal jsem pochopil, že musí dokonce v rámci členství odpracovat určité hodiny "ve prospěch přírody".

Ačkoli to nebylo pro jeho zaneprázdněnost možné, našel důmyslný myslivec přece jen alternativu, kterou tento nedostatek kompenzoval. Jako podnikatel v zemědělství měl snadný přístup k biomase, která vzniká při lisování ovoce, a dvě tři nákladní auta tohoto substrátu se tak místo likvidace dočkala výletu do lesa, jako potrava pro divoká prasata. Konec příběhu ale není ani tak záslužný, jako účelový. Potrava totiž může zároveň sloužit jako návnada a pan inženýr už se těšil, až vyrazí se svou kulovnicí před rozedněním na čekanou.

Lovení zvěře mělo kdysi, kromě zvýšení pocitu libosti a moci, i své racionální odůvodnění, a to velmi prosté. Odlovem docházelo k regulaci zvěře, jejíž životní prostor byl kulturou narušen natolik (odlesňování, kultivace půdy, urbanizace), že přírodní pochody se začaly dostávat do konfliktu se zájmy člověka. Stav zvěře se tím udržoval na nějaké žádané úrovni.

Na příkladu pana inženýra však vidíme, že došlo k naprostému převrácení této logiky a lovení zvěře svou racionalitu úplně ztratilo. Při pohledu na stav populací takových zajíců (ze dvou milionů na čtyři sta tisíc) nebo koroptví se jakýkoliv lov stává pouze tím koníčkem, o kterém se hovoří výše. Od dětství jsem mohl sledovat každoroční rojnice lovců a jejich úlovky se čím dál víc začaly omezovat na nebohé jedince, kteří ještě nestačili v rámci migrace či generační výměny už tak dost osiřelou lokalitu opustit.

To, že smyslem lovu je pouze saturace něčího id, signalizuje, že od dob jeho racionální i morální oprávněnosti už nějaká voda času odtekla a lesy prořídly. Pokud z podstaty lovu odstraníme (třebas mimoděk civilizačním vývojem) podstatu samotnou, zůstane pouze tradiční legenda o kladném vztahu myslivosti k přírodě a zvěři zejména.

O něco upřímnější, ale o nic méně absurdní mi připadá koníček jiného známého. Tento je nikoli myslivcem, ale nimrodem, takže u něj můžeme vyloučit nepříjemný pocit kamuflování skutečných pohnutek pod heslem ochrany přírody. Nedávno se mu vyplnil jeho životní sen -- zaplatil si profesionálně organizovaný lovecký zájezd na Čukotku, aby mohl zastřelit "svého" medvěda a mohl si přes mnohé peripetie s ruskými úřady nechat poslat cennou trofej, tedy kožešinu. Jen nevím, kde se bude svou kořistí chlubit, neboť je občanským povoláním lékař.

Dala by se dokonce rozpoznat určitá totalitní tendence v chování současných lovců. O životě zvířete totiž nerozhoduje ani kulturní, ani racionální a už vůbec ne etický argument, ale pouze vůle lovce, zda zvíře zabije či ne, aniž by to potenciální oběť mohla ovlivnit. Na systémové úrovni je možné srovnávat např. s holocaustem, neboť jediným odůvodněním usmrcení je pseudoracionální záminka.

V této souvislosti je zajímavé, že myslivost má v ČR velkou tradici. Pochopitelná byla jistě záliba v lovu u předlistopadových politických špiček, ovšem ani dnes nechybí mezi vrcholnými politiky zelené kloboučky se štětinou. Bylo by jistě zajímavé zjistit, jak plní své povinnosti v rámci jejich domovské organizace.

                 
Obsah vydání       19. 10. 2004
19. 10. 2004 Vy britští pitomci!
19. 10. 2004 Teroristickým útokům z 11. září mohlo být zabráněno Mojmír  Babáček
19. 10. 2004 Stromy života i smrti Václav  Dušek
19. 10. 2004 Proč má myslivost v ČR velkou tradici? Bohumil  Kartous
19. 10. 2004 "Evropě chybí vize a vizionáři" Ondřej  Chrást
19. 10. 2004 Kolik je vlastně těch Romů? Ivan  Veselý
19. 10. 2004 Odkud Romové skutečně přišli? Petr  Lhotka
19. 10. 2004 Jakou plánuje britská vláda budoucnost pro BBC
19. 10. 2004 Šok ze sprostého chování Míla  Leach
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Němečtí křesťanští demokraté ztrácejí přízeň voličů Radek  Vogl
19. 10. 2004 Jak řekl Stanislav Gross Jaroslav  Doležal
19. 10. 2004 Kerry zvíťazí ...ak by hlasoval celý svet
19. 10. 2004 Michael  Marčák
19. 10. 2004 Projekty Světového sociálního fóra na Síti Štěpán  Kotrba
19. 10. 2004 Londýn: "Jiná cesta je možná"
19. 10. 2004 Svetlá a tiene čínskej revolúcie Peter  Greguš
19. 10. 2004 Pax Americana I. Peter  Nedoroščík
18. 10. 2004 Budou mít některé děti tři rodiče?
19. 10. 2004 Soumrak sociálního státu a jeho důsledky na cestě do vysněného ráje Jaroslav  Ungerman
19. 10. 2004 100% Dastych free Štěpán  Kotrba
19. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 4. října 2004
19. 10. 2004 Konzumuji, tedy jsem? Michael  Blail
19. 10. 2004 SRN: Zaměstnanci Opelu protestují, odbory ustupují, extremisté odrazují investory
18. 10. 2004 Británie a Evropa jsou posedlé protiamerickou psychózou
18. 10. 2004 Jak můžete nazývat Boha "nejvýš dobrotivým", jestliže vytváří přírodní a jiné katastrofy, nebo dovoluje jejich vznik? Miloš  Kaláb
15. 10. 2004 Británie propustila velvyslance, který poukazoval na porušování lidských práv v Uzbekistánu
18. 10. 2004 Amerika aneb totalitarismus v politice Bohuslav  Maléř
18. 10. 2004 V noci do Carrefouru? Rozmyslete si to! Richard  Kába
18. 10. 2004 Věčně nespokojený druhý Bohumil  Kartous
18. 10. 2004 "Hrozba organizovaného terorismu je mýtus, kteří vytvářejí politikové"
16. 10. 2004 "Školství má nyní úplně novou roli"
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Myslivost - krvavá zábava a nebo péče o zvěř? RSS 2.0      Historie >
19. 10. 2004 Proč má myslivost v ČR velkou tradici? Bohumil  Kartous
18. 10. 2004 "Lov je odměnou za péči o zvěř" Radek  Batelka
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
19. 10. 2001 Ministr zemědělství Fencl v Den smutku střílel Hanka  Hricová