19. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 10. 2004

Odkud Romové skutečně přišli?

Petr Lhotka

V současné době je nesporně prokázán indický původ Romů. Především jazykové srovnání romštiny s indickými dialekty přispělo k potvrzení této hypotézy. Vzhledem k chybějícím historickým pramenům se zřejmě nepodaří přesněji datovat odchod Romů z Indie, ani zjistit přesné místo a důvody jejich migrace. Velmi pravděpodobný je také fakt, že Romové odcházeli ze své pravlasti v několika migračních vlnách a zřejmě patřili i do různých kast, na které je tradiční indická společnost rozdělena. Formování samostatné etnicity (příslušnosti ke skupině na základě společného jazyka, kultury resp. původu) probíhalo až po jejich odchodu z Indie. V samotné Indii splývali Romové s původním indickým obyvatelstvem.

Z Indie Romové odcházejí někdy mezi 5. a 10. stoletím. A to nejprve do Persie, kde zřejmě po určitou dobu setrvávají, o čemž svědčí perská slova, která se objevují v jednotlivých dialektech romštiny. O příchodu skupiny indických hudebníků do Persie referuje mimo jiné básník Firdausí ve své Knize šáhů (r. 1011). Tento básník klade do doby panování Bahrama Ghura (420-438) jeho žádost indickému králi Šankalatovi o vyslání hudebníků do Persie: "Když to Šankalat provedl, Bahram je rozsídlil po svém království, nařídil lidem, aby je zaměstnali... A z jejich potomků pocházejí tmaví Luriové, kteří jsou mistry v hraní na flétnu a loutnu." Z dochovaných dokumentů však nelze jednoznačně určit, zda se jednalo o Romy.

Po odchodu z Persie se zřejmě Romové v 8. století rozdělili jižně od Kaspického moře do skupin a putovali jednak do Arménie, jednak do Sýrie a Palestiny. Na Balkáně (Byzantská říše) se snad první Romové objevují v 9.-11. století. V Byzantské říši dostávají také své pojmenování, pod kterým jsou známi později v Evropě. Gruzínský mnich nazval v roce 1054 skupinu lidí, která zbavila okolí Konstantinopole jedovatých hadů, řeckým slovem Athinganoi (z tohoto slova jsou odvozována jména Cikán, Zigeuner, Cygan atp.). Toto pojmenování mělo od počátku hanlivý nádech, bylo totiž původně označením heretické sekty.

O usazování Romů v Byzantské říši již existují spolehlivější zprávy. Ve zprávách tehdejších poutníků jsou zachovány např. informace o romském osídlení řeckého přístavu Modon. V první z těchto zpráv jsou zmíněni v roce 1384 Romiti. V Modonu postupně počet Romů klesal, ve 14. století měla jejich osada 300 domů, ale v 16. století zbylo pouhých 30 domů. Příčinou byly zřejmě turecké výboje, které začaly přímo ohrožovat Byzantskou říši, a s tím související úpadek obchodu. Romové se v tomto období živili kovářstvím, kotlářstvím a dalšími řemesly a také provozováním akrobacie a různých triků.

Od první čtvrtiny 15. století se podle dochovaných zpráv začínají Romové objevovat ve střední a západní Evropě. Při svém putování jsou v mnohých případech vybaveni ochrannými glejty vladařů, které jim zaručují bezpečnost. Jedna z těchto listin vydaná císařem Zikmundem na Spišském hradě zaručovala vojvodovi Ladislavovi a jeho lidem svobodný průchod zemí a dávala mu právo na souzení sporů uvnitř komunity. Jiná listina vydaná ve Španělsku v roce 1425 zaručovala volný pohyb skupině hraběte Michala, který byl osvobozen od placení cel a poplatků.

Romové přicházejí do střední a západní Evropy ve skupinách čítajících od několika desítek mužů, žen a dětí až po stovky členů. Přicházejí pod vedením jednotlivých vůdců, kteří jsou titulováni jako hrabata resp. vojvodové. Jak vypadal vstup takové skupiny do města, se dozvídáme ze záznamu z roku 1427 z Paříže. Nejprve přišel vůdce skupiny společně s deseti jezdci. O den později se objevila skupina čítající více než 100 osob. V dobových záznamech jsou Romové v některých případech označováni jako Saracéni nebo pohané resp. Cikáni.

Včeských zemích se první nesporná zmínka o Romech datuje roku 1417 ("toho léta se po zemi české Cikáni vláčili a lidi mámili"). O rok později prošla zřejmě na českém území další skupina, jak o tom svědčí záznamy ze Znojma a z Chebu. Od 20. let 15. století se v regionu střední a západní Evropy pohybují poměrně často skupiny Romů, kteří na základě ochranných glejtů a tvrzení, že byli vyhnáni ze své země Turky, dostávají v jednotlivých městech almužnu.

                 
Obsah vydání       19. 10. 2004
19. 10. 2004 Vy britští pitomci!
19. 10. 2004 Teroristickým útokům z 11. září mohlo být zabráněno Mojmír  Babáček
19. 10. 2004 Stromy života i smrti Václav  Dušek
19. 10. 2004 Proč má myslivost v ČR velkou tradici? Bohumil  Kartous
19. 10. 2004 "Evropě chybí vize a vizionáři" Ondřej  Chrást
19. 10. 2004 Kolik je vlastně těch Romů? Ivan  Veselý
19. 10. 2004 Odkud Romové skutečně přišli? Petr  Lhotka
19. 10. 2004 Jakou plánuje britská vláda budoucnost pro BBC
19. 10. 2004 Šok ze sprostého chování Míla  Leach
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Němečtí křesťanští demokraté ztrácejí přízeň voličů Radek  Vogl
19. 10. 2004 Jak řekl Stanislav Gross Jaroslav  Doležal
19. 10. 2004 Kerry zvíťazí ...ak by hlasoval celý svet
19. 10. 2004 Michael  Marčák
19. 10. 2004 Projekty Světového sociálního fóra na Síti Štěpán  Kotrba
19. 10. 2004 Londýn: "Jiná cesta je možná"
19. 10. 2004 Svetlá a tiene čínskej revolúcie Peter  Greguš
19. 10. 2004 Pax Americana I. Peter  Nedoroščík
18. 10. 2004 Budou mít některé děti tři rodiče?
19. 10. 2004 Soumrak sociálního státu a jeho důsledky na cestě do vysněného ráje Jaroslav  Ungerman
19. 10. 2004 100% Dastych free Štěpán  Kotrba
19. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 4. října 2004
19. 10. 2004 Konzumuji, tedy jsem? Michael  Blail
19. 10. 2004 SRN: Zaměstnanci Opelu protestují, odbory ustupují, extremisté odrazují investory
18. 10. 2004 Británie a Evropa jsou posedlé protiamerickou psychózou
18. 10. 2004 Jak můžete nazývat Boha "nejvýš dobrotivým", jestliže vytváří přírodní a jiné katastrofy, nebo dovoluje jejich vznik? Miloš  Kaláb
15. 10. 2004 Británie propustila velvyslance, který poukazoval na porušování lidských práv v Uzbekistánu
18. 10. 2004 Amerika aneb totalitarismus v politice Bohuslav  Maléř
18. 10. 2004 V noci do Carrefouru? Rozmyslete si to! Richard  Kába
18. 10. 2004 Věčně nespokojený druhý Bohumil  Kartous
18. 10. 2004 "Hrozba organizovaného terorismu je mýtus, kteří vytvářejí politikové"
16. 10. 2004 "Školství má nyní úplně novou roli"
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů