26. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 4. 2004

"Vyloučení" Milana Horáčka ze SZ

Petr Uhl

ZO SZ Praha 1 vyloučila 20. dubna Milana Horáčka jako svého člena ze Strany zelených "za opakované a zvláště hrubé porušení stanov". Učinila to bez bližšího uvedení, který článek stanov měl porušit. Podle usnesení ZO Praha 1 apelovali Jan Beránek, Jana Drápalová a Jakub Patočka na přítomné (i telefonicky během jednání - P.U.), aby se snažili zaujmout ve věci Milana Horáčka zdrženlivé stanovisko. Výsledek hlasování byl 6:2:1. Pro vyloučení hlasovali členové předsednictva SZ Jana Ulbrychová a Milan Smrž, dále Jiří Lom, Johanka Lomová, Mirka Jirková, pí Brandejsová. Proti byli Ondřej Velek a Saša Uhlová. Olga Lomová se hlasování zdržela.

Podle ZO Praha 1 Milan Horáček od ledna letošního roku soustavně poškozuje dobré jméno české Strany zelených u představitelů evropských zelených stran i u domácí veřejnosti. Používá k tomu nepravdivé informace a výroky, které mají v řadě případů povahu osobních útoků. Konkrétně je mu vytýkáno, že 12. 1. rozeslal padesáti představitelům evropských zelených stran emotivní dopis, jehož cílem je "zdůvodnit, proč nepodporuje a nebude podporovat současné většinové vedení předsedy Jana Beránka a kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu na čele s Jakubem Patočkou".

Kromě tohoto dopisu je důvodem vyloučení i to, že Milan Horáček měl zrazovat některé osoby, aby kandidovaly za SZ ve volbách do EP, jmenovitě Rut Kolínskou. Horáček prý také ignoruje rozhodovací demokratické postupy ve straně a vyhýbá se diskusi se členy vlastní ZO.

Pražská revizní komise 13.4., tedy týden před "vyloučením" Milana Horáčka, rozhodovala o stížnosti Olgy Lomové na Milana Horáčka kvůli stejnému důvodu - jeho dopisu z 12. ledna evropským Zeleným. Komise dospěla k jednomyslnému závěru, že touto činností Horáček stanovy neporušil.

V listopadu 2003 uložila pražská krajská rada předsedkyni ZO Praha 1 Saše Uhlové, aby iniciovala vznik ZO Praha 5. Tento úkol dostala, protože v obvodě pracovně působí. Dne 15. dubna se sešli tři členové ZO Praha 1, Ondřej Velek, Milan Horáček a Petr Lebeda, všichni tři trvale bytem v Praze 5, a ZO Praha 5 založili. Zvolili předsedu, pokladníka a revizora. Dne 19. dubna se konala jejich další členská schůze, na níž přijali čtvrtého člena. Problémem je, že ZO se podle stanov považuje za ustavenou až ke dni zápisu do evidence. Hlavní kancelář je oprávněna vyžadovat doplnění chybějících údajů a odstranění nedostatků.

Dne 16. dubna byly zasláno usnesení o založení ZO Praha 5 podepsané předsedou ZO Praha 5 Ondřejem Velkem s prezenční listinou z ustavující schůze do Brna. Dne 19. dubna tam hlavní manažerka Štěpánka Peroutková na kopii zápisu z ustavující schůze ZO SZ Praha 5 napsala: Dne 19.4.2004 převzala originál a zařadila do ev.došlé pošty. Peroutková. Poté potvrdila, že ZO Praha 5 již eviduje, a to jednak slovně, jednak tímto doplnění zápisu, který napsala před předchozí větu: evidováno - inf. o zaevidování bude následovat č.poštou. Její zápis je k dispozici.

Do věci se ale vložila předsedkyně ÚRK Dita Horová, která tvrdí, že se na ni obrátila hlavní manažerka. Dita Horová potom líčí průběh událostí takto: Informovala jsem ji (rozuměj hlavní manažerku Štěpánku Peroutkovou), že se domnívám, že to zápisu nové ZO do evidence ZO nebrání, nicméně jsem jí doporučila, aby v souladu s článkem 13 odst. 4 stanov nejprve sporné skutečnosti (týkaly se členských přihlášek Petra Lebedy a Ondřeje Velka, podaných za působení hlavního manažera Vachulky, které byly neúplné) ověřila. Tento postup považuji za naprosto standardní, napsala mi z vlastního podnětu Horová.

Podle stanov je ale dokladem o členství členský průkaz a potvrzení o úhradě členských příspěvků pro dané období, manažerka vše prověřila a vše bylo v pořádku, Petr Lebeda a Ondřej Velek byli ostatně delegáti na sjezdu SZ v dubnu 2003. Neúplných nebo chybějících přihlášek členů SZ je v hlavní kanceláři velký počet, a podle stanov nemají žádný vztah k otázce, zda je někdo členem SZ.

Na žádost, aby SZ zrušila usnesení o vyloučení jako zmatečné, neboť v době vylučování byla již ustavena ZO Praha 5 a Milan Horáček nebyl členem ZO Praha 1 (to by mohla v souladu se stanovami lehce učinit ÚRK, dodávám já), předseda SZ Jan Beránek napsal, že návrh na "nulovou variantu" nemohou v kanceláři použit, protože musejí dbát jasných pravidel... Prý se obává, že by mu někdo vyčetl, že nedodržuje stanovy!

Tím se posiluje podezření některých členů SZ, že telefonáty Jana Beránka a Jakuba Patočky během "vylučující" schůze, kde doporučovali, aby Milana Horáčka ZO nevylučovala, byly předem domluvenou hrou.

Vyloučení Milana Horáčka poškodí SZ. Její volební výsledky budou podstatně horší, než kdyby vyloučen nebyl. Milan Horáček, bývalý poslanec německého Spolkového sněmu ze Zelené letos opět kandiduje do Evropského parlamentu na 12. místě kandidátky německých Zelených.

Milan Horáček byl vyloučen nejen pomocí účelové hry, jíž byly porušeny stanovy (ZO Praha 5 již byla zaevidována), ale z důvodu, který jsou zcela nepřijatelný: za kritiku poměrů v české SZ. Lidé, kteří vyloučení připravili a zvedli pro něj ruku, se podíleli na potlačení svobody slova a svobody sdružování.

Bohužel ke škodě celé SZ a české společnosti.

Petr Uhl, 22. dubna 2004

                 
Obsah vydání       26. 4. 2004
26. 4. 2004 Britští diplomaté kritizují Blairovu politiku v Iráku
26. 4. 2004 Česká Strana zelených vyloučila Milana Horáčka "pro hrubé porušení stanov"
26. 4. 2004 "Vyloučení" Milana Horáčka ze SZ Petr  Uhl
26. 4. 2004 Milana Horáčka zbavili čs. občanství komunisté za totéž, za co Willyho Brandta nacisté
26. 4. 2004 Veronika Zaňková vypadla ze Superstar aneb debilita rodičů Ladislav  Kahoun
26. 4. 2004 Čas změny Robert  Bartoš
26. 4. 2004 Zemřela Estée Lauderová
24. 4. 2004 Deníček sněmovní panny XVII. Alexandra  Virgová
26. 4. 2004 "Nativistická hysterie" Samuela Huntingtona
23. 4. 2004 Daily Telegraph si spletl Klause se Zemanem Jan  Čulík
26. 4. 2004 Telegraph News: telegrafické zprávy Štěpán  Kotrba
26. 4. 2004 Západní policie zasáhly proti internetovým pirátům
26. 4. 2004 Šaron nezabije Arafata "brzo"
26. 4. 2004 Forcible deportation of the Sudeten Germans
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."
26. 4. 2004 Pět mosteckých artikulů Miloše Zemana Oldřich  Průša
26. 4. 2004 Súdán: Zapomenutá válka v Dárfúru Simone  Radačičová
26. 4. 2004 Kanada nesplnila slib, že nebude kritizovat americkou válku proti Iráku Miloš  Kaláb
26. 4. 2004 Propaganda - stále živá Jan  Hruška
25. 4. 2004 Kypr "promarnil historickou šanci"
24. 4. 2004 Stádo Zdeněk  Bárta
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 Evropa: prostor, v němž si jednotliví občané vykalkulují své možnosti Václav  Žák
23. 4. 2004 British Telecom: Přístup všech občanů v Evropě k broadbandovému internetu je nevyhnutelnou podmínkou hospodářského rozvoje
23. 4. 2004 IBM: Chcete ekonomicky přežít? Vybudujte si domácí průmysl hi-tech
23. 4. 2004 Jak na bakterie odolné vůči antibiotikům Miloš  Kaláb
23. 4. 2004 Whistleblowers: upozorňování na nešvary uvnitř ministerstev i jiných úřadů Miloš  Kaláb
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Zelení RSS 2.0      Historie >
26. 4. 2004 Česká Strana zelených vyloučila Milana Horáčka "pro hrubé porušení stanov"   
26. 4. 2004 "Vyloučení" Milana Horáčka ze SZ Petr  Uhl
21. 4. 2004 Bursík, Dejmal a Uhl: Podporujeme Evu Tylovou, nikoliv Jakuba Patočku   
15. 4. 2004 Dalibor Stráský, Ondřej Liška: Odstupujeme z předsednictva Strany zelených   
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství   
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!   
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi   
16. 3. 2004 Co na novou demokracii říká internet Antonín  Slejška
15. 3. 2004 Demokracii zelenou viděti... Karel  Dolejší
11. 2. 2004 Není pravda, že česká Strana zelených má v Evropě špatnou pověst   
11. 2. 2004 Britské listy nechodí ke kováříčkovi, když mohou dojít ke kováři   
11. 2. 2004 Neztrácet zelenou naději Martin  Škabraha
10. 2. 2004 Zelené facky na pokračování   
10. 2. 2004 Tmavozelení proti temným silám aneb paměť jazyka aparátnického Karel  Dolejší