26. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 8. 2003

O nehodovosti na českých silnicích

Pane Čulíku,

jen dvě drobné poznámky k vašemu dnešnímu sloupku ZDE, píše Vojtěch Polák:

1. Díval jsem se na letošní statistiku nehodovosti (1-5) na http://www.mvcr.cz/doprava/nehody/2003/5_2003.html a zaujalo mě, že:

"Nejčastější hlavní příčinou nehod je stále nesprávný způsob jízdy, na který připadá přes 63% nehod, dalších téměř 18% nehod zavinili řidiči motorových vozidel z důvodu nepřiměřené rychlosti, necelých 17% připadá na nedání přednosti a přes 2% jde na konto nesprávného předjíždění.

...

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel v období leden až květen 2003 bylo nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem atd."

Takže to vypadá, že rychlá jízda není největší problém, kdyby ovšem neměla na svědomí největší počet úmrtí:

"Prvenství v počtu usmrcených osob stále patří nepřiměřené rychlosti jízdy - 180 osob, tj. téměř 45% z následků nehod řidičů."

Na konec tedy závěr Vašeho sloupku, pokud se týká rychlé jízdy odpovídá statistice...

2. Neopatrný, bezohledný a (až freudovsky) iracionální způsob jízdy je celkem pochopitelným projevem celkové nižší zkušenosti a obratnosti zacházet se svobodou a odpovědností. Tradiční (a zaostalý) způsob autoritářské výchovy, stejně jako pseudoliberální nezájem a tolerance téměř všeho mají velmi podobné výsledky - nezkušenost a strach ze svobody i odpovědnosti, neschopnost je rozumně užívat a unést. Obě výchovy totiž neučí, co to vlastně svoboda a odpovědnost je, první blokuje kontakt se svobodou a druhá s odpovědností. Asi nutný důsledek pozdrženého vývoje společnosti, léta držené v totalitě. Máte pravdu, chování na silnicích to zvlášť názorně demonstruje...

Poznámka JČ: Projevem machismu na českých silnicích přirozeně nemusí být jen rychlá jízda, ale i všechny ty ostatní projevy "nesprávného způsobu jízdy", které vyjmenovává ministerstvo vnitra, zejména nedodržování dostatečně velké vzdálenosti mezi vozidly. K vysoké nehodovosti ve středovýchodní Evropě může přirozeně přispívat i stav tamějších silnic - silnice v západní Evropě a ve Velké Británii jsou vekými náklady budovány tak, aby byly bezpečné - v Británii se systematicky odstraňují všechny silniční úseky, kde dochází k zvýšené nehodovosti, a nahrazují se úseky dálničního typu. Na to samozřejmě nemají nutně středoevropské země finanční prostředky.

Zejména jsou např. v Británii všechny křižovatky buď opatřeny semafory, anebo jsou řešeny jako kruhové objezdy. Ty jsou daleko bezpečnější než tradiční křižovatky, neboť stačí, aby se řidič díval jen do jednoho směru, nemusí kontrolovat zároveň tři různé směry na křižovatce, zda něco nejede. Jiná věc je, že čeští řidiči s kruhovými objezdy neumějí zacházat a než si na ně zvyknou, nehodovost na nich bývá ještě větší než na tradičních křižovatkách.

K menšímu počtu nehod na britských silnicích může také přispívat "poklidnější" britská mentalita a všeobecné zvyklosti. Všiml jsem si například v Itálii či ve Francii, že jakmile vznikne ve městě zácpa, italští a francouzští řidiči okamžitě zuřivě troubí. Zdá se to být - z britského pohledu - poněkud nesmyslné, protože troubením tu zácpu asi neodstraním..,:) V tom smyslu jsou britští řidiči myslím trpělivější a na silnicích vůči sobě zdvořilejší, často si automobily dávají například při vjezdu do jiného jízdního pruhu přednost, atd. Naproti tomu i v Británii se vyskytují občas příklady tzv. "road rage", kdy se řidič, třeba po delší době v zácpě, začne chovat hystericky a útočně.

Obecně je zajímavá jedna věc: jak je možné, že úřady v Británii dokáží udržovat relativně vysokou civilizační úroveň v zemi navzdory značně nízké civilizační úrovni velké části britského obyvatelstva. (Povšiml jsem si o víkendu v Británii státního letáku, povzbuzujícího lidi, aby se doučili číst, psát a počítat: "23 procent britského obyvatelstva má problémy s čtením, psaním a základní aritmetikou." Jak je možné, že se to na celkové úrovni života v zemi víc neprojevuje? Že by to bylo obnobné jako s tím zjištěním Čechů, kteří po pádu komunismu začali jezdit na Západ a zjistili, že jsou tam veřejné záchodky čisté? Nebylo to proto, že by občané na Západě byli menší prasata než Východoevropané, ale proto, že se záchodky na Západě častěji uklízejí...:) )

                 
Obsah vydání       26. 8. 2003
26. 8. 2003 ČR v OSN: Do knihoven byly rozdány knihy proti rasismu
26. 8. 2003 Je možné ztratit lásku k Americe?
26. 8. 2003 O nehodovosti na českých silnicích Jan  Čulík, Vojtěch  Polák
26. 8. 2003 Nehodovost: statistické údaje se dají interpretovat různě
26. 8. 2003 Nehodovost ještě jinak
26. 8. 2003 O Češích, jejich sousedech a odsunu Eva  Hahnová, Hans Henning Hahn
26. 8. 2003 Čím jsem "úspěšnější", tím víc mrtvých Jan  Čulík
26. 8. 2003 Edvard Beneš - zasloužil se o stát Přemysl  Janýr
26. 8. 2003 O svobodě projevu v Německu: Já přece nejsem antisemita Markéta  Brousková
25. 8. 2003 Zpráva CEMESu o ČRo 6 pro Radu Českého rozhlasu Jan  Čulík
25. 8. 2003 Reportér Gilligan prozradil Kellyho poslancům
26. 8. 2003 Šéf BBC varoval před nazvládnutelným vlivem Ruperta Murdocha
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU
25. 8. 2003 EU zakázala "lehké" cigarety
25. 8. 2003 Česká média jako zábavní podnik Jan  Paul
22. 8. 2003 O mentalitě svlačce a mentalitě bolševníku Jaroslav  Pour
25. 8. 2003 "Stát jsme my" a české trestní řízení Zdeněk  Jemelík
25. 8. 2003 Newsweek, Mediář a Fabiano Golgo Fabiano  Golgo
4. 8. 2003 Hospodaření OSBL za červenec 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
26. 8. 2003 Čím jsem "úspěšnější", tím víc mrtvých Jan  Čulík
26. 8. 2003 O nehodovosti na českých silnicích Vojtěch  Polák, Jan Čulík
26. 8. 2003 Nehodovost: statistické údaje se dají interpretovat různě   
26. 8. 2003 Nehodovost ještě jinak   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
8. 8. 2003 Radost bourat   
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
31. 7. 2003 Svoboda není bezbřehá Jan  Čulík
31. 7. 2003 Trapný Ondřej Hausenblas   
30. 7. 2003 Rallye Pačejov: pořádek a informace měla zajišťovat policie Jan  Vaškovič
29. 7. 2003 Zvláštní svoboda Ondřeje Hausenblase Martin  Konicar
29. 7. 2003 Nedat se omezovat buranstvím Ondřej  Hausenblas