25. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2004

Projev nesouhlasu je v západní kultuře projevem loajality

Boris Cvek ZDE nastoluje ve svém článku závažné otázky, které by si "levicově smýšlející" intelektuálové rozhodně měli vzít k srdci. Prvoplánový antiamerikanismus, jemuž je, jak někdy pozoruji sám na sobě, tak snadné podlehnout (a někde -- např. ve Francii -- je to dokonce součást jistého folklóru), totiž levicové či liberální ideály oslabuje, banalizuje a odvádí pozornost od jiných, mnohdy podstatných souvislostí. Přesto chci na otázku, uvedenou v názvu článku, odpovědět a postoj většiny "protibushovských" aktivistů obhájit.

Demonstrace je v tradici západní politické kultury fenomén, který má své nezastupitelné místo. Je formou apelace (a někdy i interpelace) volených zástupců, jimž se touto cestou dává najevo nesouhlas části (popř. i většiny) obyvatelstva s jejich politikou. Jsou-li standartním vyjádřením názoru občanů volby, pak demonstrace (a jí příbuzné aktivity jako třeba petiční akce) představují jakousi nestandartní alternativu, která je nicméně svým způsobem -- paradoxně -- standartní, neboť demokratický politický systém s ní předem počítá jako s legitimním projevem (dokonce ústavně zaštítěným). Jít demonstrovat proto také vždycky znamená realizovat možnosti a práva skýtaná západní formou demokracie.

Je proto zřejmé, že jít za něco demonstrovat je vždy spjato s kritikou vlastních volených zástupců, je to forma dialogu s nimi. Alespoň u nás na Západě. Jinde (třeba v Iráku za vlády Saddáma Husajna) by byla demonstrace spíše vzpourou. Z toho pak vyplývá, že jít v nějaké demokratické zemi západního typu smysluplně demonstrovat znamená jít vyjádřit svůj nesouhlas (ojediněle ovšem i souhlas, ale kritický moment je primární) s jednáním dotyčné politické reprezentace -- právě té a žádné jiné. Demonstrace jsou v naší kultuře prostě projevem vnitřního myšlenkového, sociálního a politického vření té které země.

Diktátoři Třetího světa sice určitě mnoha levicovým aktivistům vadí, ale masový projev nesouhlasu se dá očekávat pouze tam, kde nezanedbatelná část občanů bude nespokojena s politikou své vlády, svého parlamentu, svých politických stran. Při pohledu zvenčí -- zvláště pak viděno prizmatem nějakého autoritativního režimu - to může vypadat jako slabost Západu, v němž jsou občané vůči politikům "neposlušní". Demokratická tradice naproti tomu říká, že je to projev vnitřní síly západních společností, jejichž specfičnost a úspěšnost vychází právě z toho, že je v nich taková forma dialogu s volenými zástupci možná. Proto vždycky půjdu spíš demonstrovat proti Bushovi, kterého jsem sice nezvolil, ale který je (ať se mi to líbí nebo ne) vůdcem západního světa, k němuž se počítám, než proti Saddámovi, který se mi sice nelíbí, ale demonstrovat proti němu nemá žádný smysl: on totiž není povinen (na rozdíl od Bushe, Blaira nebo Aznara) vzít takový projev nesouhlasu na vědomí (přičemž ona povinnost je i u jmenovaných demokratických politiků toliko věcí demokratické morálky, ne právního závazku). Když jdu demonstrovat proti politikům demokratickcých zemí, vyjadřuji tím vlastně svoji loajalitu vůči systému, který reprezentují. Něco jiného nastane v okamžiku, kdy po nich jako projev nesouhlasu začnu házet pumy.

Nicméně otázky, které ve svém článku položil Boris Cvek, zůstávají. Je totiž možné, že globalizace (včetně globalizace terorismu) vytváří prostředí, v němž demonstrace mohou i pro západního člověka získat poněkud jiný význam. Díky mediálnímu propojení celé planety se mohou stát prostředkem, jimž budeme vyjadřovat nejen svůj nesouhlas s vlastními volenými zástupci, ale také solidaritu s těmi, kdo beztrestně demonstrovat nemohou, nebo těmi, kdo jsou bezmocní vůči každodenní hrozbám zbraní, bídy apod.

Taková představa je samozřejmě utopická a zavání spojováním "proletářů všech zemí"... Jako utopická se ale může jevit celá západní politická kultura -- jak jinak totiž popsat stav, v němž projev nesouhlasu je výrazem loajality?

                 
Obsah vydání       25. 3. 2004
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
25. 3. 2004 Fukuyama: "Teze o konci historie stále platí"
25. 3. 2004 Smlouva z Nice odchází na smetiště evropských dějin Josef  Brož
25. 3. 2004 Jak přimět studenty k (inter)aktivitě Jan  Čulík
25. 3. 2004 Projev nesouhlasu je v západní kultuře projevem loajality Martin  Škabraha
25. 3. 2004 Géniové ve Sněmovně schválili další klenot Štefan  Švec
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
25. 3. 2004 Svaz spolkové branné moci varoval kancléře před krizí důvěry vojáků
25. 3. 2004 Pokrok ve volbách a diplomatické odpovědi Anna  Čurdová
25. 3. 2004 Americká vláda jako oběť ideologické zaslepenosti
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách
24. 3. 2004 Microsoft dostal pokutu 497.2 milionů euro
25. 3. 2004 Žít za 39,- Bohumil  Kartous
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 V ČR nemusíte být "v pozici ponižující subordinace"
24. 3. 2004 Budoucí diktatura NBÚ Štěpán  Kotrba
24. 3. 2004 Utajeno může být téměř cokoliv Helena  Svatošová
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky
23. 3. 2004 Zabít Jassina nebylo zrovna bystré
24. 3. 2004 Privatizace povrchových dolů pod vedením levo-pravé koalice Petr  Švec
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
24. 3. 2004 Einstein -- nejen geniální fyzik Tomáš  Horyna
24. 3. 2004 Šikanují vás obce, protože jste nezaměstnaní nebo málo vyděláváte? Jsme tu, abychom pomohli
24. 3. 2004 O nás bez nás, aneb lidé s mentálním postižením nemají právo na změnu Jan  Paul
22. 3. 2004 Ad Anděl 2003 aneb Utopte Žbirku Štefan  Švec
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce