25. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2004

Géniové ve Sněmovně schválili další klenot

Slovo všeználek bohužel není v žádném z českých kodifikačních slovníků, a není tedy spisovné. Slovo pazneht naštěstí ve slovnících je, a proto můžou moderátoři komerčních rádií a televizí dál mluvit o poslancích naší dolní sněmovny. O těch, kteří do novely mediálního zákona prosadili paragraf, který nařizuje lidem z licencovaných audiovizuálních médií mluvit spisovně.

Jsem pevně přesvědčen, že ani jeden z našich vzdělaných poslanců netuší, co to je spisovný jazyk. Netuší to totiž ani jazykovědci. Kdyby se měli profesor Uličný s profesorem Sgallem dohodnout o tom, co je spisovná čeština, pokousali by se do krve a to jsou to bohemistické kapacity. Jak si má být skrz spisovnou češtinu jistý obyčejný rozhlasový a televizní moderátor?

Obecný názor tvrdí, že spisovné je to, co je v Pravidlech českého pravopisu. Inu, v Pravidlech najdete jenom pravidla pro psaný jazyk, a to ještě často nedomyšlená. Na FF UK byl otevřen celý jeden seminář, který se zabývá chybami v Pravidlech. Poslední Pravidla koneckonců nejsou závazná, tvoří jen "doporučení".

Možná je spisovná čeština to, co najdeme v mluvnicích. Kodifikační (pro spisovný jazyk závazné) máme z poslední doby dvě, Češtinu - řeč a jazyk a Příruční mluvnici češtiny. Případy, ve kterých si vzájemně odporují, byste sčítali dlouho.

Možná najdeme spisovnou češtinu ve slovnících. Budeme ji hledat ve Slovníku spisovného jazyka českého z let 1960-71 nebo v Příručním slovníku jazyka českého z let 1935-57? To bude moderní jazyk!

Podle některých názorů patří hovorová čeština do spisovného jazyka a podle jiných ne. Co s tím? Na jakých úrovních jazyka se má spisovnost kontrolovat? Bude někdo hodnotit, jak mají moderátoři "spisovnou" syntax? Nebo fonetiku? Máme přeci ortoepickou normu! Bude se měřit, jestli nemají moravští moderátoři moc zavřené a pražští moc otevřené samohlásky? Jestli Ostravaci nemluvi moc kratce?

Ne. Všichni si budou všímat nejvýš toho, co jsou sami schopni zachytit, to znamená sprostých slov a sem tam nějaké obecně české koncovky. Jde tedy o lexikologii a o morfologii. Je možné, že bude zakázáno užívat slov, která nejsou v kodifikačních slovnících. V žádném komerčním celoplošném rádiu už nikdo nebude moci použít slovo "tož". Nebo "sichrhajcka". Nebo "šmudlík". Nebo další nebezpečné výrazy.

Spisovná čeština je (jak už její pojmenování napovídá) určena hlavně pro písemný jazyk. Tištěná média ji taky v drtivé většině užívají. A když ne (třeba sloupky Aloise Burdy v časopisu Tvar, psané v nářečí), tak to slouží k obohacení jazyka. A i když se nám to nemusí zdát, tak stejné oživení znamenají pro jazyk i nespisovní moderátoři v komerčních rádiích a televizích. Náš jazykový cit se může jejich mluvě vzpírat, ale to je jen tím, že náš jazykový cit je dobově ohraničený a čeština se vyvíjí bez ohledu na něj. Kdyby dnešní obránci jazyka promluvili před Janem Nerudou, považoval by jejich jazyk na odporný, a to to byl nějaký znalec.

Netvrdím, že všechny projevy komerčních moderátorů jsou vzory jazykové kultury, ale jazyk potřebuje své špatné představitele stejně jako ty dobré. Právě proti špatným se čeština sama vymezuje a díky tomu posouvá dál. A náš jazyk je dnes dost silný na to, aby ho pár špatných moderátorů nepoložilo, ale spíš posílilo. Jazyk ví, co si má vybrat a kam jít, a žádné konzervování ho nezastaví. Poutat ho zákonem je stejně hloupé jako poutat zákonem jakýkoliv jiný život. Bude se vyvíjet bez ohledu na poslance a jim navzdory.

Paní poslankyně Levá, která návrh prosadila (a chystá se na další podobné), stejně jako jeho další obhájci, tvrdí, že jim jde o to jazyk kultivovat. Asi jim ušlo, že kultivovaný a spisovný jazyk jsou dvě různé věci. V Haškově Švejkovi, Topolově Sestře nebo básních Egona Bondyho najdeme jazyk zároveň nespisovný a kultivovaný. Ve výstupech z poslaneckých kanceláří najdeme jazyk spisovný a nekultivovaný.

Paní poslankyně Levá je údajně češtinářka. Jestli je to tak, měla by vrátit diplom. Za prvé netuší, co je to jazyk, a za druhé je (teď se lehce odchýlím od spisovné normy) blbá jak štoudev. Tolik ke spisovnosti, kterou se snaží inženýrovat politici.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2004
25. 3. 2004 "Zapomenutá" privatizace? Ondřej  Čapek
25. 3. 2004 Fukuyama: "Teze o konci historie stále platí"
25. 3. 2004 Smlouva z Nice odchází na smetiště evropských dějin Josef  Brož
25. 3. 2004 Jak přimět studenty k (inter)aktivitě Jan  Čulík
25. 3. 2004 Projev nesouhlasu je v západní kultuře projevem loajality Martin  Škabraha
25. 3. 2004 Géniové ve Sněmovně schválili další klenot Štefan  Švec
25. 3. 2004 Byl Bohumil Hrabal tvůrcem "laskavého humoru"? Jan  Čulík
25. 3. 2004 "Laskavý humor" Bohumila Hrabala Jan  Čulík
25. 3. 2004 Svaz spolkové branné moci varoval kancléře před krizí důvěry vojáků
25. 3. 2004 Pokrok ve volbách a diplomatické odpovědi Anna  Čurdová
25. 3. 2004 Americká vláda jako oběť ideologické zaslepenosti
24. 3. 2004 11. září: šokující důkazy o tajných ujednáních, promrhaných příležitostech a tragických chybách
24. 3. 2004 Microsoft dostal pokutu 497.2 milionů euro
25. 3. 2004 Žít za 39,- Bohumil  Kartous
25. 3. 2004 Deníček sněmovní panny X. Alexandra  Virgová
24. 3. 2004 Deníček sněmovní panny IX. Alexandra  Virgová
25. 3. 2004 V ČR nemusíte být "v pozici ponižující subordinace"
24. 3. 2004 Budoucí diktatura NBÚ Štěpán  Kotrba
24. 3. 2004 Utajeno může být téměř cokoliv Helena  Svatošová
24. 3. 2004 Ubohá oběť Šaronovy ubohé taktiky
23. 3. 2004 Zabít Jassina nebylo zrovna bystré
24. 3. 2004 Privatizace povrchových dolů pod vedením levo-pravé koalice Petr  Švec
24. 3. 2004 Učení by mělo být zábavou Hynek  Hanke
24. 3. 2004 Einstein -- nejen geniální fyzik Tomáš  Horyna
24. 3. 2004 Šikanují vás obce, protože jste nezaměstnaní nebo málo vyděláváte? Jsme tu, abychom pomohli
24. 3. 2004 O nás bez nás, aneb lidé s mentálním postižením nemají právo na změnu Jan  Paul
22. 3. 2004 Ad Anděl 2003 aneb Utopte Žbirku Štefan  Švec
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
14. 3. 2004 Hospodaření OSBL za únor 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce