18. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2002

Rovnoprávnost... Kdo mi odpoví?

Petr Kupka
Upřímně se snažím dopátrat podstaty sporu o tzv. zrovnoprávnění homosexuálních dvojic. Koncept "jejich nerovnosti před zákonem" zdá se mi být postaven na fundamentálním nedorozumění příznačném pro dnešní západní společnost, jež si jinak upřímnou snahu o liberální přístup k menšinám může přičíst ke svým ctnostem. Cožpak nebyla rodina muže a ženy povýšena NAD všechny ostatní formy soužití?

Tímto privilegiem zakotveným v zákonech státu se má ODLIŠOVAT od všech ostatních. Privilegium je něco, co nepožívá každý. Důvodů, proč právě manželství tvořené mužem a ženou se v našem civilizačním okruhu díky společenskému konsensu těší jako jediné takové výsadě, je více: to nejdůležitější je samozřejmě zachování rodu. Takto historicky i právně zakotvená nerovnost je tedy v přímém protikladu s výkladem, který bych pracovně nazval pseudoliberálním, ať už z nepochopení nebo záměru: že tedy je čas zrovnoprávňovat.

Po mém soudu není proč. Neboť pokud ano, mohly by se podle stejného pseudoliberálního přístupu okamžitě postavit do zástupu čekatelů na zrovnoprávnění všechny ostatní kombinace párů, včetně takových, které by tvořili blízcí rodinní příslušníci. A jsme daleko jak od původního šlechetného záměru, tak, domnívám se, od přírodních zákonů.

Ptám se upřímně a se zájmem o věc: Nazrála-li doba k rovnoprávnosti do takové míry a pro tak závažné důvody, že privilegium manželství tvořeného mužem a ženou není pro stát ani výhodné, ani potřebné, nestačilo by ODEJMOUT mu stávající výsadu zvýhodnění ze strany státu? Tím okamžikem by byla diskuse o nerovnoprávnosti ukončena. Byla by to varianta mnohem méně nákladná a méně byrokratická a hlavně nekonečně spravedlivá. Veškeré vztahy by se řešily manželskými (či jinak zvanými) smlouvami, což je nástroj, který se do značné míry využívá již teď. Pokud však takové závažné důvody NENASTALY, jeví se mi zrovnoprávnění jiných typů svazků jako argumentačně nepodložené a proto nepřijatelné. Připadá mi to vše jako situace, kdy lékař předepíše lék (privilegium) nemocnému na - řekněme - chřipku. A přihlásí se všichni ostatní zdraví občané, že v rámci rovnoprávnosti i jim patří takový lék placený z veřejných prostředků, neboť i oni přece platí zdravotní pojištění. Co na tom, že by v jejich případě lék nesměřoval k léčbě (zplození a výchova dítěte). Pseudoliberální rovnoprávnost by měla navrch. Na tomto přirovnání se bude jistě mnohým mnoho nelíbit, neboť každé přirovnání kulhá. Jen jsem chtěl naznačit skutečnost, že rovnost dovedená do extrému může kulhat podobně.

A závěrem vstupu už jen krátké info, abych ušetřil práci extrémním nálepkářům: jsem třicátník, myslím, že otevřený mnoha názorům, mám mezi homosexály dokonce i přátele a velmi si jich lidsky vážím za jejich charakterové vlastnosti. S se stranou KDU... nemám pranic společného. Nemám patent na pravdu, ale z toho bludného kruhu rovnoprávnosti mne občas jímá závrať.

Článek byl převzat z diskuzního fóra BL

                 
Obsah vydání       18. 7. 2002
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie
18. 7. 2002 MPO: Česko do Sýrie zbraně nevyváží, přeprodej do Iráku nemožný
18. 7. 2002 Celní správa: Export českých zbraní do Sýrie 2000 - 2002
18. 7. 2002 Má občan v demokracii také nějaké povinnosti? Jan  Čulík
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče
18. 7. 2002 Rovnoprávnost... Kdo mi odpoví? Petr  Kupka
18. 7. 2002 Vědci nalezli geneticky modifikované geny v lidských střevech
18. 7. 2002 O volbě Hany Marvanové a o potřebě kompromisů Štěpán  Kotrba
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: "Nebuď živ jen prací, občas se z ní ..." Jan  Paul
17. 7. 2002 Vysoká úroveň České pošty Jan  Čulík
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Státní podnik Česká pošta se chová velmi privátně Jan  Paul
18. 7. 2002 Víra se nikdy nezrodí jako výsledek racionální argumentace Pavel  Mareš
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav  Štemberk
17. 7. 2002 Prezident Bush má potíže se svým pochybným prodejem akcií
17. 7. 2002 USA chtějí využívat každého 24. občana jako dobrovolného informátora policie
16. 7. 2002 Kaslova strana žádá o registraci
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 7. 2002 Dočasná nefunkčnost galerií a staršího archívu
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Práva homosexuálů RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2002 Rovnoprávnost... Kdo mi odpoví? Petr  Kupka
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče   
9. 7. 2002 Nechte si festivaly, já chci rovnost před zákonem Benny  Rees
8. 7. 2002 Diskriminace homosexuálů: můžeme si za to sami Fabiano  Golgo
8. 7. 2002 Emancipací homosexuální deformace se dláždí cesta pro legalizaci kriminálních výstřelků Pavel  Mareš
8. 7. 2002 Registrované partnerství a jeden homosexuální osud Benny  Rees
3. 7. 2002 Rasismus v Čechách: Lidé s menšinovou sexuální orientací opět ostrouhali Daniela  Pilařová
26. 4. 2002 Homosexuální katolická církev - kdy skončí její přetvářka? Fabiano  Golgo
6. 3. 2002 Všechno pořád při starém: loňské policejní razie neskoncovaly s mužskou prostitucí v ČR Fabiano  Golgo
8. 10. 2001 Strč pánbíčkářovi prst a utrhne ti celou ruku Petr  Gočev