8. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2002

Ombudsman: Ministerstvo životního prostředí jednalo v kauze NEMAK nezákonně

V závěrečném stanovisku svého šetření veřejný ochránce práv (ombudsman) potvrdil námitky Ekologického právního servisu k nezákonnému postupu ministerstva životního prostředí v kauze NEMAK. Ombudsman využil v závěrečném stanovisku své pravomoci a doporučil ministerstvu životního prostředí, aby jeho závěrečnou zprávu a stanovisko použilo jako podklad k přezkoumání jeho dřívějšího rozhodnutí. Podle Pavla France z Ekologického právního servisu je nutno postup veřejného ochránce práv ocenit. EPS důrazně po ministerstvu životního prostředí požaduje, aby v souladu se stanoviskem veřejného ochránce práv přezkoumalo nezákonné rozhodnutí o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu z dob starého vedení. - Toto je tisková zpráva EPS.

Ekologický právní servis se dlouhodobě právně zabývá případem vládou posvěcené výstavby závodu těžkého strojírenství. EPS v celém případu upozorňuje na množství nezákonností ze strany státních orgánů, které jsou od počátku nuceny pracovat na co nejsnadnější realizaci záměru společnosti NEMAK. Ta si vymínila, aby byl její závod na výrobu hliníkových hlav motorů postaven uprostřed obdělávané zemědělské oblasti na Mostecku.

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, který ministerstvo životního prostředí vydalo v polovině roku 2001, je klíčovým rozhodnutím v kauze NEMAK. Při jeho vydání mělo dojít k posouzení vhodnosti umístění plánované stavby NEMAKu na zemědělskou půdu. Ministerstvu jednajícímu pod silným politickým tlakem postačily k rozhodování pouhé dva dny (ač jindy v takových případech trvá rozhodování i několik měsíců). Ministerstvo bylo nuceno porušit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, jestliže chtělo vyhovět usnesení vlády. Vzhledem k množství zcela zjevných vad vydalo tehdy následně v téže věci ještě jedno rozhodnutí, a to na základě žádosti primátora města Mostu ing. Vladimíra Bártla, který svou značně neformální žádost zahájil památnými slovy: "Vážený pane náměstku, na základě Vaší domluvy s poslancem Parlamentu ČR p. Vlastimilem Aubrechtem Vás žádám o zajištění vyjmutí části následujících pozemkových parcel..."

EPS se několikrát bezvýsledně obracel na bývalého ministra životního prostředí Kužvarta se stížností na postup jeho úřadu v kauze NEMAK. Proto celou věc v únoru 2002 předal (vedle dalších právních kroků) k prošetření veřejnému ochránci práv. Zpráva veřejného ochránce ze dne 22. června 2002 dala v celém rozsahu námitkám EPS za pravdu. V závěrečném stanovisku ze dne 5. srpna 2002 pak veřejný ochránce práv opětně potvrdil námitky Ekologického právního servisu k nezákonnému postupu ministerstva životního prostředí. Navíc využil své pravomoci a doporučil ministerstvu životního prostředí, aby jeho závěrečnou zprávu a stanovisko použilo jako podklad k přezkoumání rozhodnutí. Podle Pavla France z Ekologického právního servisu je nutno postup veřejného ochránce práv v podmínkách, kdy je nezákonný záměr NEMAKu od počátku energicky podporován vládou, velmi ocenit. EPS důrazně po ministerstvu životního prostředí požaduje, aby na základě ombudsmanova stanoviska přezkoumalo nezákonné rozhodnutí z dob starého vedení.

I přes aktuální stanovisko ombudsmana a již deset žalob podaných proti nezákonnostem v postupu státních orgánů, vyvíjí společnost NEMAK horečnou stavební činnost a to přesto, ze je o nezákonnostech ve schvalovacích procesech velice dobře informována. Zatím ve dvou případech dal soud odpůrcům stavby NEMAKu za pravdu, ve dvou soud žaloby zamítl nikoliv z věcných, ale z formálních důvodů. V těchto případech tak musely být podány proti postupu soudu ústavní stížnosti.

VLASTNÍ PREZENTACE firmy Nemak

                 
Obsah vydání       8. 8. 2002
8. 8. 2002 Ombudsman: Ministerstvo životního prostředí jednalo v kauze NEMAK nezákonně
8. 8. 2002 Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu
7. 8. 2002 Ombudsman: státní orgány ve zdravotnictví odmítly poskytnout informace o mrtvém
8. 8. 2002 Co se usnesla valná hromada Občanského sdružení Britské listy
8. 8. 2002 Technické potíže
8. 8. 2002 Zlikvidujme Saddáma Husajna
8. 8. 2002 Jak odstranit Saddáma Husajna: britská média jsou nejednotná
7. 8. 2002 Hlavne že sú so sebou spokojní Lubomír  Sedláčik
8. 8. 2002 Zapomenutým Afgáncům nabízí OSN nové peklo
8. 8. 2002 Jiřina Fuchsová v Českém rozhlase
8. 8. 2002 Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český má zmodernizované stránky
8. 8. 2002 Turnovské vyrovnávání s minulostí Ivan  Turnovec
8. 8. 2002 Kritické myšlení
7. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Je akademický malíř Šilhán významným občanem Turnova? Jan  Paul
8. 8. 2002 Alternativní operátoři: Český telecom nerespektuje rozhodnutí regulačního úřadu
6. 8. 2002 Bushova válka "dobra proti zlu" dospěla do vesnice Hadžibirgit
6. 8. 2002 OSN nezveřejní zprávu o americkém masakru Afghánců
7. 8. 2002 Henry Kissinger: jeden "z nejvýznačnějších mozků", anebo "válečný zločinec"?
7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2002 Ombudsman: Ministerstvo životního prostředí jednalo v kauze NEMAK nezákonně   
8. 8. 2002 Konec vrtání zubů?   
8. 8. 2002 Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu   
7. 8. 2002 Ombudsman: státní orgány ve zdravotnictví odmítly poskytnout informace o mrtvém   
7. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Je akademický malíř Šilhán významným občanem Turnova? Jan  Paul
7. 8. 2002 Henry Kissinger: jeden "z nejvýznačnějších mozků", anebo "válečný zločinec"?   
7. 8. 2002 Kuřáci a nekuřáci nejen na železnici Daniela  Pilařová
6. 8. 2002 Bushova válka "dobra proti zlu" dospěla do vesnice Hadžibirgit   
6. 8. 2002 Nasloucháním lze snadno rozpoznat skutečný stav společnosti Jaroslav  Kováříček
6. 8. 2002 Odvolání Petra G.: Soud se nad svými argumenty dostatečně nezamyslel   
6. 8. 2002 Petr G.: Trestného činu jsem se nedopustil; ve výpovědích policejních svědků jsou rozpory   
6. 8. 2002 Pochybný rozsudek Jan  Čulík
6. 8. 2002 Obvodní soud pro Prahu 1: Akce proběhla "spontálně"   
5. 8. 2002 Pozoruhodné nové obvinění Karla Srby Karel  Mašita
5. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Dělá si Václav Havel z George Bushe legraci? Jan  Paul