8. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2002

Turnovské vyrovnávání s minulostí

Zařazení bývalého policejního velitele turnovského okresu mezi významné občany nacházející se na turnovském hřbitově nekončí. To že na problém bylo upozorněno, rozhorlilo redaktory turnovského městského měsíčníku Hlasy a ohlasy, kteří opakovaně odmítají zveřejnit paměti tohoto pana Šilhána a další historické dokumenty, dotýkající se převzetí moci komunisty v roce 1948.

V Turnově mají redaktoři městského kulturně politického měsíčníku Hlasy a ohlasy velice svérázný názor na zveřejňování historických dokumentů. Před čtyřmi lety v roce 1998 se konala vzpomínková akce na 14 "letáčkářů" mladých lidí kteří byli dlouhá léta vězněni za svůj nesouhlas s komunistickým pučem v roce 1948. O jejich zatčení se "zasloužil" tehdejší okresní policejní velitel v Turnově Miroslav Šilhán.

Redakce Hlasů a ohlasů dostala již před několika lety k dispozici originální historický dokument, kterým byly v komunistickém sborníku z roku 1968 zveřejněné paměti pana Šilhána. Zveřejnit jej odmítla, tehdy bez vysvětlení. Dokument neotiskla ani nyní, v roce 2002, kdy Turnovská radnice věnovala čas a prostředky na vyčlenění významných občanů města nalézajících se na místním hřbitově. Mezi vybranými jmény se totiž objevil i Miroslav Šilhán (1910 - 1980). Na to s nevolí reagovali někteří pamětníci.

Redaktoři Hlasů a ohlasů se naopak rozhorlili nad tím, že jsem na tuto skutečnost upozornil na internetu a později i v rámci ČT. Cituji z jejich dopisu, který jsem dostal elektronickou poštou 30. 7. 2002:

Nyní bychom se chtěli vyjádřit k Vašemu dotazu na neotištění materiálu o KSČ v roce 1948. Chválíme Vás, že jste původně redakci a také veřejnosti našeho města nabídl zpracování historie komunistického hnutí na Turnovsku ve 20. století. Myslíme si, že ta by měla začínat přinejmenším rokem 1921, resp. i dříve a ne jednou etapou bez souvislostí, byť ze zlomového roku 1948. Zpracování takovéhoto tématu by bylo určitě záslužným činem, který se Vám jistě povede. Jak jste s ním tedy daleko? Bylo by možná dobré po zpracování finálního textu tento poskytnout renomovaným historikům k oponentuře jinak by se mohlo stát, že by místo objektivně zpracované historické etapy naší země (byť hodně temné) vznikl materiál zaplněný údaji bez patřičných souvislostí, jehož prvotním cílem by bylo skandalizování dosud žijících aktérů komunistického hnutí. Nic proti tomu, řada z nich se jistě dopouštěla přestupků ve smyslu šikanování, špiclování a pronásledování jinak smýšlejících občanů, ale právě proto musí být texty důkladně promyšleny a dokladovány, jinak při možném soudním sporu by autor textu neuspěl. A ještě jednu poznámku k problému kolem pana Šilhána. Celá věc se zdramatizovala opět z důvodů Vašeho zla. Přístup Konfederace politických vězňů byl velice seriózní. Dle našich informací to byli právě jeho členové, kteří na problematiku upozornili radnici jako první. (To se totiž páni redaktoři domnívali že dopis nebyl předán médiím - vyšel den po tomto dopise v Pojizerských listech - poznámka it.) Zajistilo se konečné řešení a tento člověk byl z tabulky odstraněn. Vstup ČT, která si tak nějak mimochodem ani nevšimla záslužnosti označení hřbitova, a pouze celý problém úspěšně vyhrotila v době, kdy už bylo vše napraveno, nechápeme vůbec

. Podle redaktorů Feštra a Charouska je zlem upozornění na to, že o tak citlivé věci jako je označení zásluh některých občanů nalézajících se na turnovském hřbitově, nemůže rozhodovat jednotlivec, a že v každém případě musí ona "záslužnost" být zdokumentována. Nechápu co je za "problém" kolem pan Šilhána, já žádný nevidím. To, že bylo jeho zařazení mezi významné občany ostudou města, není zas tak velký problém, aby se měl někdo snažit to zakrývat. Zaráží mne reakce starosty města, který měl snahu vysílání ČT zabránit.

Co se redakce HOT týče, nechuť informovat veřejnost je stejně nepochopitelná. V případě publikování historických dokumentů, mi není jasné jak mají být promýšleny. Nezveřejnění textu pana Šilhána na stránkách HOT je dokonce trestuhodné, protože spoluobčany poškodil, žalářování "letáčkářů" bylo jen vrcholem ledovce. Někteří pamětníci dosud žijí. Své vzpomínky na rok 1948 napsal pan Šilhán osobně, vyšly tiskem, odpovídají skutečnosti a nelze je zpochybnit. Přiznám se, že nevím kolik aktérů z přelomového období, tj. let 1945-50 ještě žije. Nechápu ale, co redaktoři HOT myslí skandalizováním žijících, když se zatím mluvilo jen o zesnulém.

Dědičný hřích původu už neplatí a žádný rodinný příslušník není trestán za své rodiče. Dětí komunistických rodičů je v parlamentu celá řada, a nikdo jim to nevyčítá. Ale co se týče těch, kteří spoluobčanům ubližovali, nepokládám za šikanu, když se o tom bude veřejně mluvit. Historické dokumenty jsou objektivní a úvaha o tom, že by jejich zveřejněním "vznikl materiál zaplněný údaji bez patřičných souvislostí, jehož prvotním cílem by bylo skandalizování" je nesmyslná. Oba redaktoři by měli vědět, že zpracování lokálních či regionálních dokumentů, a hlavně jejich co nejpřesnější citování, je podkladem, se kterým až dodatečně mohou pracovat historici zabývající se nějakým tématem, nebo časovým úsekem obecně.

Historické dokumenty jsou dané a nelze je oponovat - lze je pouze komentovat - to ale asi páni redaktoři neví. Úsměvné už je vykládat něco o případném soudním sporu - publikování historických dokumentů a tím spíš materiálů, které již byly publikovány, nemůže být nikdy a nikým napadnuto. Navíc v daném případu nelze předpokládat, že by pan velitel Šilhán zpochybňoval své zveřejněné vzpomínky a chtěl zahájit nějaký soudní spor, ostatně je již 22 let mrtev.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2002
8. 8. 2002 Ombudsman: Ministerstvo životního prostředí jednalo v kauze NEMAK nezákonně
8. 8. 2002 Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu
7. 8. 2002 Ombudsman: státní orgány ve zdravotnictví odmítly poskytnout informace o mrtvém
8. 8. 2002 Co se usnesla valná hromada Občanského sdružení Britské listy
8. 8. 2002 Technické potíže
8. 8. 2002 Zlikvidujme Saddáma Husajna
8. 8. 2002 Jak odstranit Saddáma Husajna: britská média jsou nejednotná
7. 8. 2002 Hlavne že sú so sebou spokojní Lubomír  Sedláčik
8. 8. 2002 Zapomenutým Afgáncům nabízí OSN nové peklo
8. 8. 2002 Jiřina Fuchsová v Českém rozhlase
8. 8. 2002 Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český má zmodernizované stránky
8. 8. 2002 Turnovské vyrovnávání s minulostí Ivan  Turnovec
8. 8. 2002 Kritické myšlení
7. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Je akademický malíř Šilhán významným občanem Turnova? Jan  Paul
8. 8. 2002 Alternativní operátoři: Český telecom nerespektuje rozhodnutí regulačního úřadu
6. 8. 2002 Bushova válka "dobra proti zlu" dospěla do vesnice Hadžibirgit
6. 8. 2002 OSN nezveřejní zprávu o americkém masakru Afghánců
7. 8. 2002 Henry Kissinger: jeden "z nejvýznačnějších mozků", anebo "válečný zločinec"?
7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů