8. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 8. 2002

Co se usnesla valná hromada Občanského sdružení Britské listy

Ve čtvrtek 8. 8. 2002 od 16 hodin se konala v Praze 1 v restauraci Hybernia Valná hromada Britských listů. Zde je její usnesení:

Usnesení

valné hromady Občanského sdružení Britské listy

konané dne 8. srpna 2002 v Praze 1, Hybernská 7a, rest. Hybernia

 

Přítomní členové obč. sdruľení: Jan Čulík, Štěpán Kotrba, Fabiano Golgo, Jaroslav Štemberk

nepřítomen Tomáš Pecina

nově přijímáni: Jaroslav Sever - přítomen, Daniela Pilařová - omluvena.

 

Valná hromada zvolila řídícím schůze Štěpána Kotrbu. Jako navrhovatele usnesení a zapisovatele zvolila Jana Čulíka. Vyslechla zprávu jednatele OSBL Tomáše Peciny za rok 2001 a vzala ji na vědomí. Po diskusi vzala na vědomí zprávu jednatele o finanční a majetkové situaci OSBL. Valná hromada také vzala na vědomí rezignaci orgánů OSBL a rezignaci jednatele. Současně vzala na vědomí rezignaci Tomáąe Peciny jako člena OSBL.

Valná hromada potvrdila přijetí členů OSBL Fabiana Golga a Jaroslava Štemberka a přijala nové členy Danielu Pilařovou a Jaroslava Severa.

Valná hromada schválila změnu práv k nehmotnému majetku OSBL (k ochranné známce Britské listy a k registrovaným doménovým jménům), která budou převedena do majetku Jana Čulíka.

Valná hromada souhlasí s tím, že Jan Čulík propůjčí bezúplatně na dobu neurčitou OSBL ochrannou známku Britské listy a doménová jména blisty.cz, britske-listy.cz a britskelisty.cz.

Valná hromada schválila změnu sídla Občanského sdružení Britské listy na adresu Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

Valná hromada schválila změnu stanov Občanského sdružení Britské listy.

Valná hromada zvolila Jana Čulíka předsedou OSBL; schválila rozšíření počtu dalších členů předsednictva na tři.

Valná hromada zvolila Jaroslava Štemberka, Fabiana Golga a Štěpána Kotrbu členy předsednictva OSBL.

Valná hromada zvolila Jaroslava Severa revizorem OSBL.

Valná hromada projednala program činnosti Občanského sdružení Britské listy na další období a určila úkoly jednotlivým členům OSBL.

Valná hromada pověřila Jaroslava Štemberka a Jaroslava Severa, aby protokolárně převzali majetek a dokumentaci OSBL od bývalého jednatele Tomáše Peciny.

Valná hromada uložila Jaroslavu Štemberkovi a Jaroslavu Severovi, aby informovali OSBL o všech zjištěných skutečnostech a stavu majetku, práv a závazků OSBL.

Valná hromada potvrdila pověření Jaroslava Štemberka jednáním ve věci práv a závazků OSBL vůči třetím osobám.

Valná hromada souhlasí se zveřejněním zvukového záznamu svého jednání v Britských listech a se zveřejněním svého usnesení.

Valná hromada určuje způsob svolání příštích Valných hromad, tak, že pozvánky budou zveřejněny pouze elektronickou formou ve vydání Britských listů, a to po dobu 5 dnů.

Valná hromada ukládá předsednictvu, aby zajistilo realizaci tohoto usnesení.

O každém bodu usnesení bylo hlasováno jednotlivě a každý bod byl přijat všemi členy sdruľení. Toto usnesení bylo přijato jednomyslně hlasy všech členů sdružení.

V Praze 8. srpna 2002

Jan Čulík v.r. Štěpán Kotrba v.r

předseda občanského sdruľení člen předsednictva občanského sdružení


ÚPLNÝ ZVUKOVÝ ZÁZNAM průběhu valné hromady Občanského sdružení Britské listy ve formátu DSS
[1]      [2]      [3]      [4]      
Pozn.: Formát DSS (Digital Speech Standard) je použit kvůli maximální kompresi zvukové stopy (cca 1/3 komprese MP3), přesto má celý záznam 18,9 MB. Player pro tento formát je free.

                 
Obsah vydání       8. 8. 2002
8. 8. 2002 Ombudsman: Ministerstvo životního prostředí jednalo v kauze NEMAK nezákonně
8. 8. 2002 Další zásah americké vlády proti mezinárodnímu trestnímu soudu
7. 8. 2002 Ombudsman: státní orgány ve zdravotnictví odmítly poskytnout informace o mrtvém
8. 8. 2002 Co se usnesla valná hromada Občanského sdružení Britské listy
8. 8. 2002 Technické potíže
8. 8. 2002 Zlikvidujme Saddáma Husajna
8. 8. 2002 Jak odstranit Saddáma Husajna: britská média jsou nejednotná
7. 8. 2002 Hlavne že sú so sebou spokojní Lubomír  Sedláčik
8. 8. 2002 Zapomenutým Afgáncům nabízí OSN nové peklo
8. 8. 2002 Jiřina Fuchsová v Českém rozhlase
8. 8. 2002 Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český má zmodernizované stránky
8. 8. 2002 Turnovské vyrovnávání s minulostí Ivan  Turnovec
8. 8. 2002 Kritické myšlení
7. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Je akademický malíř Šilhán významným občanem Turnova? Jan  Paul
8. 8. 2002 Alternativní operátoři: Český telecom nerespektuje rozhodnutí regulačního úřadu
6. 8. 2002 Bushova válka "dobra proti zlu" dospěla do vesnice Hadžibirgit
6. 8. 2002 OSN nezveřejní zprávu o americkém masakru Afghánců
7. 8. 2002 Henry Kissinger: jeden "z nejvýznačnějších mozků", anebo "válečný zločinec"?
7. 8. 2002 Spektakulárně parlamentní konec vojenské špionáže v Čechách Štěpán  Kotrba
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Občanské sdružení Britské listy RSS 2.0      Historie >
8. 8. 2002 Co se usnesla valná hromada Občanského sdružení Britské listy