18. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
18. 7. 2002

Odpovědnost Jana Kavana:

Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení?

Podívejme se na osud české turistky, které se taková příhoda stala přesně před rokem v Mexiku a v době, kdy byla od české ambasády tisíc pět set kilometrů. Jak to dopadlo? Přesně podle předpisů. Nepomohlo ani to, že případ v té době v reálném čase sledoval Radiožurnál.

Hurá do světa

Lucie Masopustová si našetřila nějaké peníze a vyrazila na Nový kontinent. Do Mexika a potom ještě do Belize. Projela Mexiko křížem krážem a celkem bez nehody. Pak se ubytovala v městečku Palenque a místním autobusem jela ještě s osmi turisty na výlet.

Ovšem cestou nazpět s sebou autobus drcnul o nastražené kameny a z džungle vystoupili tři chlapíci s dlouhými puškami. Indiánští Zapatisté. Podle materiálů českého ministerstva zahraničí tam od roku 1994 nejsou. Ale jsou.

"Nejdřív to zvenku namířili na řidiče a ten zastavil," vzpomíná Lucie Masopustová. Pak vlezli dovnitř. Lidem sebrali batohy, peněženky, některé nechali i zout, aby se podívali, jestli nemají peníze za fuseklí a jiným pro změnu sebrali, co jim viselo na krku. Ten, kdo měl pěkné boty, musel je tam nechat také.

"Přišla jsem o letenku, cestovní pas, platební kartu, o cestovní šeky a ještě o nějakou hotovost," uzavírá výčet ztrát česká občanka.

Místní lidé překvapení nebyli. Někteří se totiž začali hemžit a ukrývat své věci hned jakmile sebou autobus škubl.

Dostavte se osobně

Stalo se to patnáct set kilometrů od hlavního města Mexika, a tedy i od české ambasády. Nakonec se postižená dovolala konzulce Ditě Kubíkové - prosila o zaslání náhradních dokladů buď poštou, nebo poslem z velvyslanectví. Neměla totiž u sebe peníze na cestu. První telefonní kartu ji sežralo zjišťování mexických meziměstských předvoleb. Tvůrce z českých daní dobře zaplacených internetových stránek ambasády totiž nedomyslel, že volat se dá i odjinud než z Prahy. O další peníze ji připravil záznamník. Byl totiž pátek, a to je u českých úřadů, rozesetých po světě veliký problém.

Už byla skoro u poloostrova Yucatan, proto raději počkala do pondělka, až otevřou ambasádu. Poprosila je, jestli by jí ten pas mohli nějak doručit na místo.

Její totožnost mohlo potvrdit několik lidí. Jeden přímo v místě a k tomu s diplomatickým pasem. Cestou totiž potkala několik Čechů. Mezi nimi byl i zaměstnanec ministerstva zahraničí, který se krátce před tím na ambasádě ženil a mohl potvrdit její totožnost.

"Paní Kubíková mi slíbila, že zavolá ministerstvo zahraničních věcí a pokusí se to nějak zařídit," pokračuje ve vyprávění Lucie. A čekala a čekala.

Kolem bláto, telefonní budka, poštovní úřad, ubytovna s hospodou a skrovná zásoba vypůjčených penízků.

Druhá fronta

Mezitím přátelé v Praze zareagovali na mailové volání o pomoc a pokoušeli se obměkčit místní úředníky. Volali na ministerstvo zahraničních věcí, jestli už telefonovala Dita Kubíková, aby mohli potvrdit Luciinu totožnost jaksi z druhé strany. Nebo říci jejím rodičům ať donesou nějaké doklady. Nechtěli je ale plašit předčasně.

Zvedla to jakási snad paní Bosková, otázce porozuměla a řekla, ať zavolají za deset minut. Pan Zajíc, který by to mohl zařídit, je sice vedle, ale právě telefonuje. Ovšem, když kamarád v Praze přesně za osm minut zavolal znovu, dozvěděl se, že pan Zajíc právě odešel. Tak to šlo dál a dál.

Kamarád hbitě pochopil úřednickou mentalitu a poslal zprávu: "Vykašli se na ně, nečekej a jeď."

Do Mexika City musela sama, protože cesta přes celý kontinent je drahá a doprovodu nezbylo na jízdenku.

Když Lucie ještě před setkáním znovu telefonovala na velvyslanectví a ptala na cestu, dozvěděla se, že má jet taxíkem. Ani na internetových stránkách ambasády totiž není hromadná doprava v Mexico City popsaná.

Jakmile dorazila a předala požadované kopie ztracených dokumentů, chtěla přespat na ambasádě. Ani ne pětadvacetiletá holka měla sama v nebezpečném městě strach. Spacák měla vlastní. Kubíková nepovolila ani náhodou, to by pak prý chtěli všichni.

"Prosila jsem ji, jestli by mi aspoň nedala nějakou mapku města nebo španělský slovník, který mi také ukradli." vypráví dále cestovatelka.

Nedostala ani houby s octem.

Co to je za lidi?

Co myslíte, projevila jí konzulka Kubíková na konzulátě alespoň účast nebo udělala kafe?

"Ne, ne, ještě mi vyprávěla, ať si dám pozor, že se tam právě ztratily dvě Němky. Myslím si, že jediný úřad v centrální Americe, který mi mohl v tomto směru pomoct, mohl pro mě udělat víc. Já jsem jenom přijela na ambasádu, vyzvedla jsem si ten pas, podepsala jsem nutné dokumenty a odešla jsem." Tečka.

Snad nám takové chování vysvětlí mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil: "Konzularisté se musí řídit příslušnými zákony. Především zákonem o cestovních dokladech a zákonem o Policii České republiky."

Znění těchto zákonů je bohužel velice neúprosné a vyplývá z něho, že občan České republiky žádající o vydání cestovního průkazu na ambasádě se k jeho převzetí musí dostavit osobně a v žádném případě není možné zasílat tento doklad žadateli poštou nebo prostřednictví třetí osoby.

"Já vnímám (sic!), že to je pravidlo kruté," uronil nakonec profesionální slzičku mluvčí tehdy Kavanova úřadu.

Je tak kruté, že bychom mohli pár drahých úředníků v zahraničí ušetřit. Práci na jejich trvalé dovolené zvládne v klidu automat a pikolíky na poklonkování si příslušný státní papaláš může přivézt sebou z domova.

Haló, tady Praha

Zavoláme si do Mexika, co vy na to? Pořád mi nedá spát, jestli Kubíková splnila svůj slib, že zavolá do Prahy na ministerstvo a pokusí se zařídit výjimku, zatímco Lucie na verdikt počká v Palenque. Takže tú, tú tú...

"Bueno." hlásí se dívčí hlásek.

"Dobrý den. Radek Mokrý, volám z Prahy.

"Dobrý den," odpovídá hlásek.

"Sháním paní Kubíkovou."

"Momentík, předám."

"Ano, dobrý den. Dita Kubíková, konzulka."

Vysvětluji celou štrapáci mezi Palenque, Prahou a Mexico City. Konzulka si vzpomíná a...

"Pane Mokrý, já ..."

"Počkejte, já se chci jenom zeptat na to, ... vy jste Lucii říkala, že budete volat někam na ministerstvo zahraničí, ..."

"Ano."

Mohl bych se vás zeptat, jestli jste to udělala, nebo ne?

"Můžu se zeptat, proč se na to ptáte?"

Protože právě vyrábím pořad do Radiožurnálu...

"Ano."

"...a budu o tom i psát."

"Doporučuji, abyste to vyřídil přímo s konzulárkou, protože jsou přímo zodpovědný orgán, který tedy s vámi může v tomto smyslu komunikovat."

"Dobře."

"Ano."

"Takže radši jezdit jen tam, kde je hromadná doprava bezpečná, že?" (pokus o vtip)

"Takže mějte se zatím. Na shledanou."

"Na shledanou."

Tak trochu lžou

Ale jinak jsou to slušní lidé. Dita Kubíková, česká konzulka v Mexiku, jenom nechala českou občanku ve štychu. Kdyby Lucie dala na její slovo, mohla v té díře sedět dál a spotřebovat i poslední peníze na cestu pro doklady.

Co dodat? Jen to, že ti kdo tvořili příslušné předpisy, asi neměli u hlavy pušku, po obou stranách silnice džungli a určitě měli i boty.

Lucie si po návratu začala dopisovat z úřady a posléze dostala dopis i od samotného pana Kavana. Bohužel z něj vyzvěděla, že pan ministr je zcela mimo. Jinak by konkrétní dotazy, třeba proč nejsou na internetových stránkách místně použitelná telefonní čísla nemohl odpovědět něco jako "promiňte, dneska to nejede, zachovejte nám přízeň".

Jakmile se hrdinka typicky českého příběhu vrátí z tuzemské Šumavy, budeme se Britských listech případu věnovat dále.

Informace k vydávání cestovních dokladů

Otázky spojené s vydáváním cestovních průkazů jsou řešeny v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, interně pak v Oběžníku KO MZV o cestovních dokladech ze 17. 6. 1998.

V § 18 zákona č. 283/1999 Sb. se praví, že: "Osoby oprávněné k podání žádosti podle tohoto zákona (tj. žádosti o vydání cestovního dokladu) se mohou dát zastupovat na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu nebo provedení změn údajů v cestovním dokladu, s výjimkou převzetí cestovního dokladu". Z toho vyplývá, že k převzetí jakéhokoliv cestovního dokladu, a tedy i cestovního průkazu, se musí žadatel dostavit osobně.

Článek 9 Oběžníku KO MZV o cestovních dokladech v bodě 1 hovoří o tom, že "při přijetí žádosti o vystavení cestovního průkazu pracovník zastupitelského úřadu kontroluje zejména a) zda žádost podává oprávněná osoba, při čemž ověří totožnost a státní občanství ČR budoucího držitele cestovního průkazu (oprávněnou osobou je dle článku 6 zmíněného oběžníku občan starší 15 let nebo zákonný zástupce občana mladšího 15 let či občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům).

Z výše uvedeného lze dovodit, že občan ČR žádající o vydání cestovního průkazu na ZÚ ČR v zahraničí se k jeho převzetí musí dostavit osobně, a v žádném případě není možné zasílat tento doklad žadateli poštou nebo prostřednictvím třetí osoby.

Podotýkáme, že k vydávání cestovních průkazů jsou oprávněny nejen všechny řádné zastupitelské úřady ČR v zahraničí (velvyslanectví, pobočky velvyslanectví, generální konzuláty a konzuláty), ale i konzuláty honorární, jejichž síť se trvale rozšiřuje.

Tiskový odbor Min.zahraničí ČR

                 
Obsah vydání       18. 7. 2002
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie
18. 7. 2002 MPO: Česko do Sýrie zbraně nevyváží, přeprodej do Iráku nemožný
18. 7. 2002 Celní správa: Export českých zbraní do Sýrie 2000 - 2002
18. 7. 2002 Má občan v demokracii také nějaké povinnosti? Jan  Čulík
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče
18. 7. 2002 Rovnoprávnost... Kdo mi odpoví? Petr  Kupka
18. 7. 2002 Vědci nalezli geneticky modifikované geny v lidských střevech
18. 7. 2002 O volbě Hany Marvanové a o potřebě kompromisů Štěpán  Kotrba
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: "Nebuď živ jen prací, občas se z ní ..." Jan  Paul
17. 7. 2002 Vysoká úroveň České pošty Jan  Čulík
18. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Státní podnik Česká pošta se chová velmi privátně Jan  Paul
18. 7. 2002 Víra se nikdy nezrodí jako výsledek racionální argumentace Pavel  Mareš
17. 7. 2002 Demokratický požadavek...
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav  Štemberk
17. 7. 2002 Prezident Bush má potíže se svým pochybným prodejem akcií
17. 7. 2002 USA chtějí využívat každého 24. občana jako dobrovolného informátora policie
16. 7. 2002 Kaslova strana žádá o registraci
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
17. 7. 2002 Dočasná nefunkčnost galerií a staršího archívu
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2002 Blairová mě chce nechat vyhodit, stěžuje si šéfredaktor Daily Mirroru   
18. 7. 2002 Pomůže stát, když se v cizině stanete obětí přepadení? Radek  Mokrý
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie   
18. 7. 2002 Proč by děti měly mít právo na homosexuální rodiče   
18. 7. 2002 Má občan v demokracii také nějaké povinnosti? Jan  Čulík
17. 7. 2002 O smyslu politiky a o smyslu reklamy Michal  Rusek
17. 7. 2002 Poděkování nejvlivnější političky Martin  Škapík
17. 7. 2002 Účel světí prostředky Pavel  Bráborec
17. 7. 2002 Fisk: Ani vůči extremistům bychom se neměli vzdávat civilizovaných hodnot   
17. 7. 2002 USA chtějí využívat každého 24. občana jako dobrovolného informátora policie   
17. 7. 2002 Prezident Bush má potíže se svým pochybným prodejem akcií   
16. 7. 2002 Soud: Policisté překračující svou pravomoc nepožívají ochrany veřejného činitele Štěpán  Kotrba, Jaroslav Štemberk
15. 7. 2002 Pokus o atentát na prezidenta Chiraca Josef  Brož
15. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Názor Oldřicha Doskočila na umístění Zoubkova pomníku Lidové noviny nepřipustily Jan  Paul