22. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2002

Veselé Velikonoce přeje Parlament

V cosi mezi fraškou a klasickou tragedií se zvrhlo projednávání správního řádu v Poslanecké sněmovně. Aby bylo pravidlům kombinovaného žánru učiněno zadost, měl by v posledním čtení rozhodnout hlas jediného poslance, který by, spěchaje na hlasování, kupř. uvízl šosem saka mezi dveřmi parlamentního výtahu.

Zda bude závěr projednávání takto dramatický, ukáže příští týden; zatím ve Sněmovně pohříchu převažují rysy frašky. Hlavním komickým hrdinou se stal poslanec za ODS Marek Benda. Jeho pozměňovací návrh, vracející správní řád do podoby, kterou měl v ministerském návrhu, je bezesporu míněn jako "metla na ekologisty a ekoteroristy": nebohý Benda ovšem neví, že právě těm by nejvíc prospěl a obstrukčnímu jednání poskytl netušené možnosti, neboť správní soudy v plné jurisdikci přezkoumávají i obsah správních uvážení a každé neprávem upřené procesní právo by řízení vracelo zpět do okamžiku, kdy úřad toto dílčí rozhodnutí vydal. Je ostatně známou věcí, že ekologické iniciativy blokují převážnou část řízení na základě procedurálních, nikoli věcných námitek, a tam by se jim otevřely nové obzory. Z jeho návrhu by měli radost i Bendou tak nemilovaní úředníci, protože ti by si za "správní uvážlivost" mohli od účastníků nechat dobře zaplatit.

Hrdinou smutným je Miloslav Výborný (KDU-ČSL), autor kompromisu, v jehož rámci se zákon bude ve Sněmovně projednávat popáté. Poslanci této strany zachovali překvapivou soudnost a i když (s výjimkou Libora Ambrozka) zákon v řádném třetím čtení podpořili, nyní se z velké části postavili proti svému kolegovi a hlasovali proti porušování jednací procedury.

Snažme se vidět situaci realisticky:

Na samotné myšlence, že by předkladatel, pokud v některém směru "přestřelí" a nedostatek se nepodaří napravit pozměňovacími návrhy, mohl svou předlohu mírně upravit a nechat ji Sněmovnou projednat znovu ve zjednodušené proceduře, např. bez důvodové zprávy a bez nového rozhodování o tom, které výbory návrh projednají, není nic špatného, je však třeba takovou možnost nejprve včlenit do jednacího řádu, nikoli ji aplikovat a pak čekat, jak se na fait accompli bude dívat Ústavní soud.

Podobně není - fundamentalisté z nevládních organizací prominou - nic špatného na představě, že by procesní práva účastníků byla vázána tím, nakolik jsou jednotliví účastníci správním aktem dotčeni na svých právech. V trestním řízení se např. zúčastněná osoba, tj. ten, komu má být zabrána věc související s trestným činem, smí odvolat pouze proti výroku o zabrání této věci, nikoli např. o výroku o vině a trestu nebo o výši náhrady, kterou soud v adhezním řízení přiznává poškozenému. Velmi důležité ovšem je, že toto omezení je stanoveno zákonem, nikoli diskrečním rozhodnutím soudu, a soudce nedisponuje procesními právy zúčastněné osoby v ostatních věcech, např. jí nemůže z titulu slabšího procesního postavení odepřít přístup ke spisu ani nesmí omezovat návrhy, které zúčastněný v průběhu trestního řízení činí, popř. okruh otázek, které klade svědkům.

Ve správním řízení je situace daleko komplikovanější a postavení účastníků ve vztahu k předmětu řízení různorodější; vymezit rozsah procesních práv jednotlivých účastníků zákonem proto nelze. Vychází se proto ze zásady, že je lépe, když účastník dostane i taková procesní práva, která by mít nemusel, než aby mu byla upřena některá z práv, která by měl mít a jež by mu posléze přiznal soud. Je to totiž ekonomičtější, protože, jak bylo uvedeno, neoprávněný zásah do procesních práv účastníka po právní moci rozsudku způsobuje, že řízení se vrací zpět do stavu, kdy dané právo nebylo přiznáno.

Na rozdíl od ostatních zákonů souvisejících s reformou veřejné správy není změna správního řádu nikterak urgentním požadavkem a v dané situaci by možná bylo nejlepším řešením návrh z dalšího projednávání - se souhlasem Sněmovny - stáhnout. Vášně a kontroverze, které se kolem nepovedené předlohy rozpoutaly, jinak neutichnou ani dlouho po skončení funkčního období této vlády.

Předchozí zákon vydržel 35 let; tento, posuzováno realisticky, nemá šanci přežít bez podstatné novelizace ani 35 měsíců.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2002
22. 3. 2002 Škola hrou či hrátky ve škole? Jaroslav  Vintrych
21. 3. 2002 Co se do zpravodajství ČTK nehodilo Tomáš  Pecina
21. 3. 2002 Správní řád prošel do pátého čtení Tomáš  Pecina
22. 3. 2002 Veselé Velikonoce přeje Parlament Tomáš  Pecina
22. 3. 2002 Jak jsem málem přišel u ČSOB o tisíc korun Radek  Mokrý
22. 3. 2002 Nastane genocida nezaměstnaných? Pavel  Sirůček
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
22. 3. 2002 Einstein vyvrácen: Génius Balabaškin Lubomír  Sedláčik
22. 3. 2002 Říše, Vlast a Národ v zrcadle evropské federální multikulturality Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Filmová cena Oscar: Jak se podrazy staly hlavním rysem této hollywoodské ceny
22. 3. 2002 Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní provozy zamořené rtutí
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"
22. 3. 2002 Politika levice ve věku přechodu Immanuel  Wallerstein
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2002 Veselé Velikonoce přeje Parlament Tomáš  Pecina
22. 3. 2002 Nastane genocida nezaměstnaných? Pavel  Sirůček
22. 3. 2002 Filmová cena Oscar: Jak se podrazy staly hlavním rysem této hollywoodské ceny   
22. 3. 2002 Einstein vyvrácen: Génius Balabaškin Lubomír  Sedláčik
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
21. 3. 2002 Ještě poznámku k nesrovnalostem kolem 11. září Jan  Čulík
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
20. 3. 2002 Nesrovnalosti týkající se útoků z 11. září přece nejsou žádným překvapením Jan  Čulík
20. 3. 2002 Americký bioterorismus   
19. 3. 2002 Nový správní řád bude protiústavní Pavel  Černý
19. 3. 2002 Je Amerika ochotna vést globální boj proti chudobě?   
19. 3. 2002 Strakapoud a sociální darwinismus Radek  Mokrý
19. 3. 2002 Proč ještě nenalezli Američané žádnou buňku organizace al Qaeda?