22. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 3. 2002

Einstein vyvrácen: Génius Balabaškin

V satirickej scifi poviedke Dmitrija Bilenkina sa cestovateľ v čase z inštitútu POMBUGÉN , ktorého úlohou bolo POmáhať BUdúcim GÉNiom, trocha pomýlil a určil nesprávneho génia. Tomu pravému neostávalo než preraziť sám. V Košiciach sme na prezentácii prevratného objavu určenia rýchlosti gravitácie, nezahliadli nijakého chrononauta. Ktovie teda, ako potomkovia ohodnotia miestneho rodáka, dnes v Prahe žijúceho Arthura Bolča, (skromne sa premenovaného na Bolsteina) ktorý už je držiteľom jedného exempláru ceny Bludný balvan, za vyvrátenie teórie relativity. Rovnako smutný pohľad ako na jedného "kecálka", bol však aj na výkon novinárskej obce.

Arthur Bolčo, 38 ročný Slovák momentálne podnikajúci v Prahe v oblasti výuky jazykov, sa stal známym koncom 90. rokov uplynulého storočia svojimi publikáciami, v ktorých dokazoval nesprávnosť teórie relativity. Ako je možné dokázať (podrobnejší článok vyšiel na túto tému napr v zde) pomocou stredoškolskej matematiky, ide o elementárne zámeny parametrov v špeciálnej teórii relativity, ktorá autora, majúceho najvyššie ukončenené vzdelanie s maturitou, priviedla ku "ďalekosiahlym záverom".

"Celý problém s dosti častým "vyvracením" STR laiky vyplývá podle mého názoru z toho, že potřebná matematika je na úrovni ZŠ, což mnohým laikům dává pocit, že STR rozumí. Nicméně skutečná obtížnost pochopení STR netkví v použité matematice, nýbrž ve zdánlivě paradoxních důsledcích, k nimž použití L.T. vede (kinematické paradoxy jako kontrakce délek, dilatace času, narušení současnosti nesoumístných událostí, skládání rychlostí, či dynamické paradoxy typu transformace hmotnosti).

Přesné vysvětlení fysikální podstaty těchto jevů a schopnost ukázat, proč ve skutečnosti nevedou ke sporům a paradoxům leží v pozadí správného pochopení této dnes již mnohokrát experimentálně ověřené teorie", uvádza sa v spomenutej kritickej analýze. Záujemcovia o celkom konkrétny výklad, ho nájdu priamo v článku.

S čím sa "Bolstein Research Team" postavil pred médiá tentoraz ? S ničím menším, než definovaním rýchlosti šírenia gravitačných vĺn. Citujme z tlačového prehlásenia :

"Vedecký fyzikálny experiment svetového významu, ktorý realizuje nezisková organizácia Bolstein Research Team (BRT) po približne 4 týždňoch meraní preukázal, že gravitácia sa nespráva podľa teórie relativity. Princípom hypotézy je predpoklad, že gravitačná sila je prejavom prúdenia hmoty, ktorá vyplňuje tzv. prázdny kozmický priestor. Experiment spočíval v meraní zmien účinku gravitačného poľa Mesiaca a Slnka na polohu zaveseného závažia. Závažie sa mohlo pohybovať len v smere sever - juh. Výsledky merania ukázali, že rýchlosť šírenia gravitačného poľa je výrazne nižšia ako je rýchlosť svetla."

Človek s aspoň popularizačnou úrovňou prehľadu vo fyzike, sa nestačí čudovať. Podľa všeobecnej teórie relativity totiž gravitácia nie je ničím iným, ako funkciou zakrivenia časopriestoru. Teda v podstate vlnový rozruch, šíriaci sa rýchlosťou svetla. Podľa kvantovej teórie gravitácie je táto sila mimoriadne slabá, o desiatky rádov slabšia ako ostatné elementárn sily. Jej hypotetické sprostredkujúce častice, gravitóny, sa tým pádom detekujú veľmi obtiažne, resp. doteraz sa to nikomu nepodarilo. Na tlačovej konferencii BRT sme nedostali odpoveď, ako pomocou malého, ničím od ostatných vplyvov neodtieneného kyvadielka visiaceho na plafóne, dokázal team "vedcov" detekovať tak extrémne slabú interakciu. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa to nepodarilo Američanovi Weberovi s jeho 3,5 tonovými valcovými snímačmi v podzemí (naviac kvôli eliminácii rušivých vplyvov mal dvojicu týchto dátovo prepojených zariadení vo vzdialenosti 1000 km od seba). Nie sú nijaké správy, že by úspechu dosiahol súčasný podobne zameraný experiment v USA, nazvaný LIGO, ktorý tvorí pár v pravom uhle zostavených ultracitlivých laserových interferometrov na niekoľkokilometrovej základni. Nedostali sme vecnú odpoveď ani na otázku, ako si teda pán Bolčo a spol. (do jeho týmu patrí aj univerzitný docent (sic!) z miestnej Technickej univerzity) vysvetľujú reálne pozorované fenomény ktoré "vyvracanej" teórii relativity dávajú zapravdu, najmä efekt tzv. gravitačnej šošovky. Najväčší gól bolo vysvetlenie, prečo nepracoval správne Hubbleov vesmírny teleskop. Nie "oficiálne vysvetlenie", spočívajúce v nešťastom chybnom výbruse zrkadla. Ale americké orgány zrejme v rámci diabolského sprisahania utajili, že šlo o posun vlnovej dĺžky svetla, ktorý vznikol tým, že teleskop nebol v kľude, ale obieha okolo Zeme. Čo nie je nič menšieho, než ďalší objav, ktorý objavitelia skromne neuvádzajú : Popretie Einsteinovho adičného teorému rýchlosti.V hrobe sa zaiste obrátil aj Christian Doppler. Akým zázrakom sa teda potom mohlo podariť pri HST napraviť vadu zrkadla korekčnými optickými členmi, sme sa od BRT tiež nedozvedeli. Ak pravda nerátame za vysvetlenie hysterickú reakciu veľkého Bolsteina, pre ktorého bol publicista schopný klásť otázky na odbornej úrovni, nečakanou mínou skrytou v tráve. Jedným z tromfov A. Bolča bol jeho argument, že odborný článok o jeho teórii publikoval americký časopis o obecných matematických štúdiách systémov, International Journal of ASSA. Lenže ide o argument značne pochybnej kvality. Matematická abstrakcia môže byť vnútorne konzistentnou, ale to vôbec nič nehovorí o zmysluplnosti fyzikálnych dôsledkov a vývodov. O fyzikálnych vývodoch pána Bolča publikoval zatiaľ výlučne časopisy ako napr. Plus 7 dní, čo je približný slovenský ekvivalent českého napr. Story.

Týmto sa dostávame ku smutnej kapitole, a to kvalite toho, čo nám dnešné "instantné" médiá prezentujú. A. Bolčo sa doslova vyžíva v masmediálnych prezentáciách a z 99 percent vedecky nekvalifikovaní žurnalisti jeho senzáciechtivé špekulácie úplne nekriticky citujú. Nemusí byť pravda každý redaktor zároveň fyzikom. Ale žiaľ mediálni pracovníci si takmer nikdy nedajú ani základnú námahu vyhľadať aj iné zdroje informácií, než tie, ktoré dostanú naservírované na mieste. Neinak to bolo aj včera. Viaceré mienkotvorné médiá priniesli správu o "významnom vedeckom objave", napriek tomu, že ich redaktori, osobne prítomní na podujatí, videli na vlastné oči ostrú polemiku, v ktorej "objaviteľom" rýchlo došli vecné argumenty, miesto ktorých používali elementárne nezmysly a evergreenové teórie sprisahania "oficiálnej vedy" proti nim.

Širším problémom ostáva stále klesajúci všeobecný rozhľad nielen novinárov, ale aj verejnosti ako takej. Rozkvet pseudovedy je umožnený hlavne tým, že elektronické médiá, televízia, Internet apod., nevyhnutne pracujú povrchne, skratkovito, "instantne". Takéto znalosti však nie sú znalosťami v pravom zmysle slova, skôr vytvárajú stále väčšiu masu konzumentov, pre ktorých je premýšľanie v širších súvislostiach obtiažnym vyrušením, vyžadujúcim námahu. Bolčovia vedeckí aj politickí, majú takto stále lepšiu živnú pôdu.


21. 3. 2002 "Zpráva" ČTK, která odstartovala mediální bublinu. Tuto "informaci" prřetiskly prakticky všechny deníky.

                 
Obsah vydání       22. 3. 2002
22. 3. 2002 Škola hrou či hrátky ve škole? Jaroslav  Vintrych
21. 3. 2002 Co se do zpravodajství ČTK nehodilo Tomáš  Pecina
21. 3. 2002 Správní řád prošel do pátého čtení Tomáš  Pecina
22. 3. 2002 Veselé Velikonoce přeje Parlament Tomáš  Pecina
22. 3. 2002 Jak jsem málem přišel u ČSOB o tisíc korun Radek  Mokrý
22. 3. 2002 Nastane genocida nezaměstnaných? Pavel  Sirůček
22. 3. 2002 Náboženství a demokracie Dominik  Lukeš
22. 3. 2002 Einstein vyvrácen: Génius Balabaškin Lubomír  Sedláčik
22. 3. 2002 Říše, Vlast a Národ v zrcadle evropské federální multikulturality Štěpán  Kotrba
22. 3. 2002 Filmová cena Oscar: Jak se podrazy staly hlavním rysem této hollywoodské ceny
22. 3. 2002 Greenpeace žádá ředitele Spolany, aby zabezpečil před povodní provozy zamořené rtutí
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"
22. 3. 2002 Politika levice ve věku přechodu Immanuel  Wallerstein
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2002 Veselé Velikonoce přeje Parlament Tomáš  Pecina
22. 3. 2002 Nastane genocida nezaměstnaných? Pavel  Sirůček
22. 3. 2002 Filmová cena Oscar: Jak se podrazy staly hlavním rysem této hollywoodské ceny   
22. 3. 2002 Einstein vyvrácen: Génius Balabaškin Lubomír  Sedláčik
22. 3. 2002 Jeden den před 64 lety: "Dejte si pozor, my vám již zacpeme hubu"   
21. 3. 2002 Ještě poznámku k nesrovnalostem kolem 11. září Jan  Čulík
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
20. 3. 2002 Nesrovnalosti týkající se útoků z 11. září přece nejsou žádným překvapením Jan  Čulík
20. 3. 2002 Americký bioterorismus   
19. 3. 2002 Nový správní řád bude protiústavní Pavel  Černý
19. 3. 2002 Je Amerika ochotna vést globální boj proti chudobě?   
19. 3. 2002 Strakapoud a sociální darwinismus Radek  Mokrý
19. 3. 2002 Proč ještě nenalezli Američané žádnou buňku organizace al Qaeda?