15. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 3. 2002

Konečně školné - jenže k čemu je dobré?

Zavedení školného je jediným možným výsledkem současného směřování českých vysokých škol. V souvislosti se školným se ale často vyskytují velice mylné představy o jeho účelu a možném vlivu na kvalitu univerzit. Jediným rozumným důvodem pro zavedení školného na vysokých školách je vyrovnání nepoměru osobního prospěchu, které absolutorium přináší, a prospěchu obecného. Na jednu stranu je nepochybné, že stát jako celek, tedy každý daňový poplatník, prospívá zhruba přímo úměrně vzdělanosti populace. Tedy čím více univerzitně vzdělaných občanů, tím více prosperity (více či méně). Na stranu druhou, je ale nepochybné, že univerzitní vzdělání přináší velké výhody jako jsou finanční zabezpečení a osobní a veřejná prestiž. Proto by se studenti měli spolupodílet na financování studia, aby tento nepoměr vyrovnali.

Přijetím tohoto prostého principu se vyřeší i spousta dalších dilemat. Prestiž a finanční výdělek studenta pedagogické fakulty budou minimální, pokud si zvolí dráhu v učitelství, měli by tedy být od školného osvobozeni. Pokud se ale rozhodnou, že se svým veřejným vzděláním půjdou za lepším výdělkem do soukromého sektoru, měli by se na vynaložených nákladech částečně podílet, protože jejich osobní zisk ze studia pravděpodobně převýší (ale nikoli vymaže) společenskou užitečnost. Můžeme se (a někdo i musí) bavit o konkrétních číslech a prováděcích předpisech, ale nic víc než takovéto vyrovnání školné zajistit nedokáže.

Rozhodně zavedení školného samo o sobě nevyřeší tři velmi často citované problémy. Jsou to 1) Financování vysokých škol. 2) Kvalita vysokých škol. 3) Rozšíření trhu a konkurence vysokých škol.

Financování vysokých škol je zapeklitý problém. Navýší-li školné rozpočet vysokých škol o dvacet procent (což je číslo více než optimistické) zalepí nanejvýš díru, kterou tam zanechaly hubené rozpočty minulých let. Navýšení se utratí na opravy, nové budovy, ale hlavně vyšší platy učitelům. Má-li asistent na vysoké škole nástupní plat o čtvrtinu nižší než je republikový průměr a docent ani ne o padesát procent víc, je to trestuhodné a proti zdravému rozumu. Nejenže nejlepší lidé z vysokých škol odcházejí, ale ti, kdo zůstanou nemají sílu a chuť k nějaké rozumné restrukturalizaci, po níž se tak oprávněně volá. Nedostatečným financováním jsme promrhali přes deset let možného rozvoje, protože spousta nejlepších lidí ze škol odešla. Zůstali tam ale mnozí ti, kterým současný stav vyhovuje, a aktivně brzdí jakékoli změny.

Na vysokých školách je spousta padesátiletých a šedesátiletých odborníků, ale minimum třicetiletých. Poměr by ale měl být přesně opačný. Až se rozpočet univerzit zvedne o padesát nebo sedmdesát procent, můžeme začít hovořit o možnostech změny. Drobné, jako jsou dvě miliardy (jakkoli jsou nezbytné), se ztratí v současné byrokracii. Chceme-li dosáhnout poloviny populace s ukončeným vysokoškolským vzděláním, musíme za to zaplatit. Školné je toho nedílnou součástí ale ne řešením.

Kvalitu vysokých škol asi taky zavedení školného nepozdvihne. Kromě zvýšení platů učitelů se počítá s vlivem studentů, kteří budou na své školy naléhat, aby jim za jejich peníze poskytovali kvalitní služby. Jenže zde je zásadní problém. Metafora školy jako poskytovatele služeb studentům funguje jenom do omezené míry.

Samozřejmě, že studenti budou mít právo požadovat větší průhlednost hospodaření, lepší technické vybavení, vlídnou administrativu. Ale pokud si neplatí všechno, bude pro školy snadné mnohé jejich požadavky odmítnout se slovy, co by za těch pár korun nechtěli. Ostatně podobný vliv mohou studenti, jako daňoví poplatníci, mít už dnes. Pokud budou jejich studentské organizace nereprezentativní a neaktivní, změní se jakýkoli odpor na pouhé nadávání nad čajem v menze.

Mnohem horší je ale představa, že studenti se budou stavět k učitelům jako k někomu, jemuž zaplatili za poskytnutí služeb. "Zaplatil jsem ti, tak mě něco nauč!" Jenže to jde přesně proti tomu, jak by měl učební proces vypadat. Aby studentovi (a společnosti, která ho dotuje) vzdělání k něčemu bylo, musí k němu dojít sám. Učitel by neměl být o moc víc než zdroj informací a rad o cestě, kterou se vydat. Jeho práce by měla splňovat jisté formální rysy. Měl by dát předem k dispozici cíle i požadavky kurzu. Měl by být připraven k hodinám a ne číst ze skript nebo jen recitovat poznatky. Měl by zkoušet z toho, k čemu studenty dovedl. Atd. To jsou však věci, které by mělo požadovat vedení školy.

Studenti se ale nesmějí dostat do pozice, kdy mají pocit, že osvojení si látky je jejich nárok. K tomu musí usilovně pracovat (a každý tam dojde trochu jinou cestou). Ostatně nikdo nemá ani nárok vysokou školu absolvovat, aniž by dokázal, že splnil určitá kritéria. To, že vysoké školy mají jen mlhavou představu o tom, jaká ta kritéria skutečně jsou, nezmění školné, ani studenti. Dochází tady tak k paradoxu. Zatímco školy i všichni učitelé by se měli chovat, jakoby studenti byli jejich klienty, studenti by naopak měli mít postoj opačný. V okamžiku, kdy vysloví nároky na výsledky studia, popírají jeho smysl. Propagace metafory služeb pro vysoké školství tak povede spíše ke snížení kvality jeho výstupu než k jejímu zvýšení.

Dalším spásným důsledkem zavedení školného má být zvýšená konkurence mezi školami. To je sice v principu pravda, ale může k tomu dojít nejdříve za deset až patnáct let, kdy už by české vysoké školství mělo být dávno z krize venku, ať už ho financujeme jakkoli. Opomíná se totiž prestiž jednotlivých škol. Diplom z filozofické fakulty nejmenované pražské univerzity bude cennější než ekvivalentní diplom z Olomouce.

Mnoho studentů tedy půjde radši studovat do Prahy, i když by pro ně podmínky jinde byly lepší a kvalita studia srovnatelná. Vzhledem k tomu, že u nás existuje velice malá propustnost studia, zavazuje se student jedné škole a jednomu oboru na pět let. Nemůže tedy běžně udělat bakalářské studium anglistiky v Brně a magisterské v Praze, jestliže mu Brněnská univerzita nevyhovovala (a naopak).

S mezioborovou propustností je to horší. Bakalář germanistiky z Olomouce, nemůže jít běžně studovat magisterskou politologii v Plzni. V omezeném množství podobné přestupy možné jsou, ale dokud nebudou naprosto běžné, konkurence mezi vysokými školami se nezvýší.

Ne snad, že by bylo až tak nutné, aby studenti studovali jen na jedné univerzitě (prospěšnější je spíše stav opačný), ale je to velice účinný způsob, jak rozšířit informace o skutečné kvalitě škol. Než se to stane, budou žít školy ze své historické prestiže a student, jakmile se jednou chytí do jejich osidel, jen tak se z nich nedostane.

Školné má k tomu přispět snad posílením touhy studentů dostat za své peníze co nejvíc (protože poplatky asi budou podobné), ale to je velice pochybná myšlenka. Možná, že začne fungovat, až se počet vysokých škol zvýší o polovinu, ale v dohledné době bychom si od ní neměli moc slibovat.

                 
Obsah vydání       15. 3. 2002
17. 3. 2002 Způsobil útoky antraxem vědec, který pracoval pro CIA?
15. 3. 2002 Konečně školné - jenže k čemu je dobré? Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Brána jazyků stále ještě uzavřená: Nad knihou Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Důkazů není zapotřebí, jen rovnou vybombardujte Bagdád jadernými zbraněmi!
15. 3. 2002 Amerika začíná být sama svým nejhorším nepřítelem
15. 3. 2002 Amerika není hamburger
15. 3. 2002 Vyřeší školné problémy univerzit? Jan  Čulík
15. 3. 2002 George Bush a jeho vize
15. 3. 2002 BBC osvobozena od finanční kontroly parlamentu, "aby byla zachována její redakční nezávislost"
14. 3. 2002 Stanislav Gross prosadil správní řád k novému projednávání Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2002 Způsobil útoky antraxem vědec, který pracoval pro CIA?   
15. 3. 2002 Vyřeší školné problémy univerzit? Jan  Čulík
15. 3. 2002 Amerika začíná být sama svým nejhorším nepřítelem   
15. 3. 2002 Brána jazyků stále ještě uzavřená: Nad knihou Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Konečně školné - jenže k čemu je dobré? Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Amerika není hamburger   
15. 3. 2002 George Bush a jeho vize   
14. 3. 2002 BBC "neoprávněně kritizuje bělošská elita"   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich   
13. 3. 2002 Radnice Prahy 13 oslavila 3. výročí vstupu do NATO ohňostrojem Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Zamítnutý zákon? Žádný problém! Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Ještě jednou k přijímacím zkouškám na FHS Karlovy univerzity Jan  Čulík
13. 3. 2002 Děti Země si stěžují na Ericsson řediteli Dow Jonesu   
13. 3. 2002 Mezinárodní tabákové firmy "podváděly veřejnost"   
12. 3. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů neni odpovědný za digitalizaci veřejné správy Pavel  Vondruška

Školství RSS 2.0      Historie >
15. 3. 2002 Konečně školné - jenže k čemu je dobré? Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Vyřeší školné problémy univerzit? Jan  Čulík
13. 3. 2002 Ještě jednou k přijímacím zkouškám na FHS Karlovy univerzity Jan  Čulík
12. 3. 2002 Cizojazyčné texty pro přijímací zkoušky na FHS UK jsou zcela v pořádku Jan  Sokol
12. 3. 2002 Každý má šanci: když i já, obyčejná holka, jsem se dostala na Harvard Andrejka  Bernátová
15. 2. 2002 Tragický způsob výuky na elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni   
14. 2. 2002 Studenti neprojevují zájem o znalosti Jiří  Tulka
4. 2. 2002 Ke školství a k panu Petříčkovi: Kdy diskuse asi není možná Ondřej  Hausenblas
4. 2. 2002 Kdo zastaví šikanování českých školáků? Vojtěch  Polák
3. 2. 2002 České školství a utopisté: vyvyšování formy nad obsah Vlastimil  Petříček
1. 2. 2002 Mně ústní zkoušky vyhovují lépe - ano, jsou subjektivní Ondřej  Hausenblas
1. 2. 2002 41 procent žáků českých základních škol je obětí šikanování Antonín  Mezera
1. 2. 2002 Známkování David  Bregar
31. 1. 2002 Zkoušky na vysokých školách v ČR a jinde Jan  Čulík
24. 1. 2002 Petice: Nechceme Gripeny, chceme zdravé, šťastné a vzdělané děti! Jiří  Mašek