14. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ministr vnitra Stanislav Gross
14. 3. 2002

Stanislav Gross prosadil správní řád k novému projednávání

Velkého úspěchu dosáhl ve středu večer v Ústavně právním výboru PSP ministr vnitra, když dokázal zvrátit hlasování Sněmovny a zamítnutý návrh správního řádu vrátit, jako pozměňovací návrh k jiné předloze, k opakovanému hlasování do pléna. Poslanci ODS a KSČM tento postup odmítli jako porušení jednacím řádem předpokládaného legislativního procesu a - jak se vyjádřil v emotivním projevu poslanec Milan Zuna (ODS) - jako pohrdání celou Poslaneckou sněmovnou; před závěrečným hlasováním pak tito poslanci demonstrativně opustili jednací sál.

Spěch, s nímž byl návrh projednáván, se podepsal na jeho kvalitě: řada nejasností vyšla najevo už v průběhu večerního zasedání, avšak protože nebyl čas nedostatky odstranit, předloha výbor opouští v podobě nedodělku.

O vadách nového správního řádu jsme psali v Britských listech již několikrát. Návrh zejména předpokládá, že účastníci správních řízení budou rozděleni do dvou skupin, na účastníky v pravém slova smyslu (např. investory) a na dotčené osoby (např. vlastníky nemovitostí v sousedství plánované stavby), příčemž první skupina bude v průběhu řízení výrazně preferována a postavena na vyšší úroveň než skupina druhá. Procesními právy účastníků, jež jsou podle dosavadní úpravy přidělena na základě rovného procesního postavení, bude disponovat správní úřad, což v praxi může znamenat např. to, že účastníku, který by mohl svým odvoláním zdržet stavbu, úřad toto právo na odvolání odejme.

Z návrhu sice pravděpodobně zmizí blanketní formulace, která by úřadům dovolovala přiznávat nebo odnímat účastníkům práva zcela arbitrárně a bez náležitého odůvodnění na základě premisy, že účastníku náležejí jen ta procesní práva, která jsou potřebná k hájení jeho práv (přičemž která procesní práva to jsou, by určoval správní úřad), přesto by však přijetí nového správního řádu zcela změnilo situaci např. v oblasti povolování staveb. Zatímco nyní se investor musí snažit najít dohodu s těmi, kteří žijí v okolí plánované výstavby, nová úprava by stavební řízení učinila fakticky vrchnostenským rozhodováním: kde bude stát která stavba, by určoval úřad a občané dotčení novostavbou by neměli právo do jeho rozhodování jakkoli zasahovat, neboť jejich práva, včetně takových samozřejmostí, jako je právo nahlížet do spisů, by jim mohl úřad jednostranným rozhodnutím odebrat.

Návrh zákona nyní bude znovu projednávat Sněmovna a protože to, co S. Gross nazval eufemisticky "nestandardním legislativním řešením", M. Zuna "pohrdáním Sněmovnou" a co my nemůžeme nazvat jinak než "pohrdáním zákonem", má podporu poslaneckých klubů ČSSD, KDU-ČSL a části poslanců Unie svobody, šance, že návrh bude napodruhé schválen, je poměrně vysoká.

Zvukový záznam jednání Ústavně právního výboru ve formátu Real Media:
  1. část (7,5 MB)
  2. část (3,0 MB)

                 
Obsah vydání       14. 3. 2002
14. 3. 2002 Stanislav Gross prosadil správní řád k novému projednávání Tomáš  Pecina
14. 3. 2002 USA, Izrael, Palestinci, Saddám Husajn a arabský svět
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich
14. 3. 2002 Murdochova televizní společnost obviněna z pirátství
14. 3. 2002 BBC "neoprávněně kritizuje bělošská elita"
14. 3. 2002 Media Observatory: Kodex České televize nesmí podepsat profesionál hodný toho jména
14. 3. 2002 Proč poslal Stanislav Gross do parlamentu policisty? Jiří  Payne
13. 3. 2002 Mezinárodní tabákové firmy "podváděly veřejnost"
13. 3. 2002 Radnice Prahy 13 oslavila 3. výročí vstupu do NATO ohňostrojem Tomáš  Pecina
14. 3. 2002 Tisková zpráva sdružení Arnika: Nechte Labe živé
14. 3. 2002 Organizace Arnika demonstrovala proti vodním stavbám na Labi
14. 3. 2002 Kalifornie 2001: Jak se dobře míněné záměry mohou vymknout z rukou Tibor  Vaško
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů