15. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 3. 2002

Způsobil útoky antraxem vědec, který pracoval pro CIA?

Vyšetřování britského televizního pořadu Newsnight společnosti BBC upozornilo ve čtvrtek 14. 3. (v anglické verzi je transkript reportáže zde), že zřejmě existoval tajný projekt CIA, v jehož rámci se zkoumaly metody posílání antraxu poštou. Tento projekt se prý "šíleným způsobem vymkl z rukou". Šokujícím tvrzením je to, že klíčový člen této tajné operace si vzal antrax, rafinoval ho, vytvořil antrax takové čistoty, jaká je vhodná pro vojenské účely, a rozeslal jeho dávky poštou - což usmrtilo pět osob. Přinášíme podstatné části z tohoto investigativního pořadu společnosti BBC.

Reportérka: Útoky antraxem na Spojené státy loni na podzim byly hned na druhém místě za útoky na Světové obchodní centrum mírou šoku a úzkosti, kterou vyvolaly. Někteří pozorovatelé dokonce konstatují, že dopisy s antraxem vyvolaly u amerických občanů subklinickou hysterii. Avšak tento první velký biologický teroristický útok na světě zůstává nevyřešeným zločinem...

Původně hledalo vyšetřování možnou spojitost s organizací al Qaeda anebo s Irákem, pak hledalo domácí teroristy, a pak se obrátilo dovnitř k domácímu programu americké biologické obrany. Avšak během posledních čtyř nebo pěti týdnů skončilo vyšetřování ve slepé uličce. Vzniklo několik teorií, proč tomu tak je...

Před třemi týdny konstatovala dr. Barbara Rosenbergová, uznávaná autorita na americký program biologické obrany, že FBI vyšetřování zdržuje, protože případné zatčení by bylo pro americké úřady ztrapňující. Dnes v pořadu Newsnight zašla dr. Rosenbergová dál - vyjádřila se, že možná existoval tajný projekt CIA v reálu, jehož součástí byly zkoušky jak posílat antrax poštou - a že se čelný vědec, který byl součástí tohoto projektu - drastickým způsobem vymkl z rukou...

Dr. Barbara Rosenbergová, Federace amerických vědců: Taková práce by byla zadána velmi specializované osobě a ta osoba by měla možnost rozhodnout, jak přesně ten projekt realizovat. Mohlo dojít k tomu, že se to celé drasticky zhatilo, pokud se ten člověk rozhodl využít tohoto projektu pro vlastní účely a zaměřit se na sdělovací prostředky a na senát ze svých vlastních motivů, které neměly nic společného s vládním projektem. Je to možnost, o níž je nutno uvažovat.

Reportérka: A další čelný analytik na otázky obrany proti biologickým zbraním už vytvořil podobný profil pro takovou osobu, která zřejmě spáchala útoky antraxem.

Milton Leitenberg, Středisko pro mezinárodní a bezpečnostní studia, University of Maryland: Myslím, že by to byl někdo, kdo má takovéto zkušenosti, a že by to byl "kovboj", totiž někdo, kdo se chce chovat bravurně, kdo má pocit, že je zcela svobodný člověk, že se může rozhodnout, co by se mělo a nemělo podniknout a z jakých důvodů.

Reportérka: V posledních týdnech se vyšetřování zaměřovalo na výzkumný lékařský ústav americké armády ve Fort Detricku nedaleko Washingtonu. Fort Detrick je středisko, které je ohniskem sítě vojenských center, rozmístěných po celých Spojených státech. Zároveň spolupracuje se soukromými firmami, působícími jako subdodavatelé pro tato armádní střediska v příšeří...

Plukovník David Franz byl vedoucím v ústavu ve Fort Detrick po dobu jedenácti let - má přímou zkušenost z práce s biologickými zbraněmi a je sám přesvědčen o tom, jakou osobu by FBI měla hledat.

Plukovník David Franz: Je to někdo, kdo strávil podstatnou dobu prací na vytváření spór a kdo věděl, jak ty spóry pěstovat, jak je čistit a jak je sušit...

Reportérka: Svědectví bývalých zaměstnanců ve Fort Detricku o tamější situaci v devadesátých letech dokazují, že v tomto výzkumném středisku vládl chaos a bezpečnostní opatření byla pochybná. Jedna bývalá laboratorní technička nám svědčila o tom, že se v noci v laboratoři odehrávala blíže nevysvětlená činnost.

Dr. Mary Beth Downs: Přišla jsem si tam vyvolat své negativy a bylo tam napsáno antrax a já jsem pohlédla na počitadlo, které jsme tam měli, jímž se dávala na filmy pořadová čísla, ale žádné filmy nechyběly a přesto jsem věděla, že jsem to použila v pátek a antrax na tom nebylo napsáno. Vyplývá z toho, že někdo tam pracoval na antraxu. Byl to někdo, kdo měl přístup do laboratoře a nebyl monitorován, ani v tom smyslu, kolik akční látky pěstoval, anebo co s ní dělal, jestli si ji dal do kapsy a odnesl domů...

Reportérka: FBI se snažila zjistit, co se dělo ve Fort Detricku, takže podrobila samotný prášek genetické analýze. Výsledky dosud nebyly zveřejněny, ale Tim Read, jedna z čelných světových autorit na genetickou formu antraxu, srovnával charakteristiky antraxu, které byly zaslány na Floridu, se vzorky z Fort Detricku. Svědčí, že jsou si velmi příbuzné.

Reportérka: Mohly by být tak příbuzné, že pocházely oba ze stejného zdroje?

Watts: K tomu se nechci vyjádřit.

Reportérka: Ale skutečná odpověď je možná nikoliv pouze v tom, odkud antrax pocházel, ale v tom, kdo k němu měl přístup. Zaprvé člověka napadají veteráni z amerického programu biologických zbraní ze šedesátých let. Hned na začátku vyšetřování napadlo mnoho lidí jedno jméno, ale málokdo se odvážil ho vyslovit nahlas. William Capers Patrick III byl součástí původního amerického programu, který oficiálně skončil v šedesátých letech. New York Times tvrdil loni v prosinci, že byl Capers v roce 1998 autorem tajné studie o možných důsledcích rozesílání antraxu poštou, i když teď to popírá...

Patrick: Většina mých diskusí o biologických zbraních byla na tajných konferencích a jednáních a účastnili se jich lidé, kteří tyto věci potřebují vědět, lidé, kteří byli bezpečnostně prověřeni.

Reportérka: Znepokojuje vás, že možná znáte útočníka?

Patrick: Je možné, že jsem mluvil s těmi lidmi. Ale byli by to jen bezpečnostně prověření lidé.

Reportérka: Sdělil mi, že ho dva agenti FBI a činitel z úřadu generálního prokurátora vyslýchali před čtrnácti dny po tři a půl hodiny. Sdělili mu, že je podezřelý, ale pak ho nechali s tím, že ho už prý nepodezřívají.

Reportérka: Pro pořádek: mohu se vás zeptat, zda jste spáchal tyto útoky?

Patrick: Ale panebože, nespáchal ... nespáchal... já jsem americký vlastenec.

Reportérka: Patrick byl součástí týmu OSN, který prověřoval v polovině devadesátých let irácké vojenské instituce, a byl překvapen, že se na něho FBI hned po útocích antraxem neobrátila, protože je v této věci odborník. Přiznává, že bylo zcela logické považovat ho za podezřelou osobu, ale pro Patricka je nejpravděpodobnějším, anebo možná nejpohodlnějším vysvětlením, že prášek i motiv vznikly v zahraničí - v nějakém teroristickém státě...

Patrick už není považován za podezřelého, ale síť se stahuje kolem někoho v samém jádru amerického programu biologických zbraní. Podařilo se nám sestavit dohromady informace z dobře informovaných míst a z nich vyplývá, že existuje další podezřelá osoba. Vyslýchaly ji agenti FBI a tato osoba je i nadále silně podezřívána...

Avšak tato osoba není samotář. Je pravděpodobné, že tato osoba pracovala v minulosti na významném vládním projektu a že má síť přátel a kolegů, na něž se může spoléhat. Možnost, že se na útocích podílelo více než jedna osoba, by vysvětlila některé matoucí geografické otázky - ohledně toho, odkud útoky vyšly.

Dr. Ronald Atlas, Americká společnost mikrobiologů: Zaměříme-li se na skupinu, vyjde nám z toho, že jedna osoba mohla být schopna vyprodukovat tento antrax intenzity pro vojenské použití a někdo jiný ho pak mohl odeslat Trentonovi. Myslím, že většinou se toto vyšetřování dosud soustřeďovalo na jedinou osobu. Pak bychom se museli ptát, zda se tato osoba mohla dostat do New Jersey. Jestliže začnete uvažovat o více osobách, pak alibi člověka, který nebyl v New Jersey, už neplatí a mohl to odeslat někdo jiný.

Reportérka: Je možné, že podezřelé osoby pracovaly v soukromých firmách, které spolupracují s armádou. Některé tyto firmy se podílely na obranných projektech ve věci biologických zbraní. Začátkem září 2001 odhalil list New York Times, že probíhají tři vojenské obranné projekty práce na biologických zbraních, v době, kdy oficiálně neměl probíhat žádný. Jeden tento projekt prováděla soukromá firma - Batelle - a jejím úkolem bylo vyvinout geneticky pozměněný antrax. Otázkou nyní tedy je - je takových projektů více?

Milton Leiteberg, University of Maryland: Teď jsme zjistili, že CIA se na této práci taky podílí, i když zřejmě pouze prostřednictvím soukromých firem. Ale nevíme, kolik těch soukromých firem je. Jedna tato soukromá firma je nyní veřejně známa, je to firma Batelle, které realizovala jeden z těchto projektů. Možná existují i další soukromé firmy, ovšem celá věc nebyla oficiálně vysvětlena, takže jde o vrcholek ledovce a dosud nevíme, kolik takových soukromých firem na takovýchto projektech pracuje.

Reportérka: Studie o antraxu rozšiřovaném poštou z roku 1998 byla jedním takovým tajným projektem. Dr. Rosenbergová nyní argumentuje, že je možné, že někdo jiný zřejmě dále pracoval tímto směrem. Když dr. Rosenbergová naposledy zpochybnila celé vyšetřování, zaútočila na ni FBI i Bílý dům. Avšak dr. Rosenbergová konstatuje, že je připravena znovu promluvit veřejně, protože se velmi obává toho, co by se nyní mohlo stát dál.

Dr. Barabra Rosenbergová: Tahle osoba ví hodně o soudně znaleckých záležitostech, ví přesně, za co by mohla být soudně stíhána. Myslím, že si chtěla vyřídit určité osobní účty a zároveň si myslela, že obrana proti biologickým zbraním byla v minulosti podceňována.

Reportérka: Výroky Barbary Rosenbergové jsou překvapivé, ale je to dobře informovaná osoba s dobrými kontakty. Zastává názor, že FBI musí zasáhnout brzo.

Rosenbergová: Myslím, že se rychle blíží doba, že bude velmi důležité ho postavit před soud, i jestliže nebudou mít dost důkazů. To by mohlo vést alespoň k civilnímu stíhání. Je nutno jednat, protože je zapotřebí odstrašit každého dalšího budoucího teroristu.

Reportérka: Americké rozhodnutí chránit svůj obranný program biologických zbraní před veřejnou kontrolou za každou cenu vedlo částečně k tomu, že Spojené státy loni v létě odmítly podepsat mezinárodní dohodu o kontrole biologických zbraní. Znamená to snad, že se nyní posledlost utajováním tohoto programu vymstila? Vzniká tím klima, které umožnilo jednomu z expertů tohoto programu učinit poněkud extrémní krok a stát se bioteroristou?

Po odvysílání této reportáže bylo přečteno toto prohlášení:

CIA sdělila pořadu Newsnight, že absolutně odmítá teorii dr. Rosenbergové a že si není vědoma ŽÁDNÉHO projektu, který by býval hodnotil dopad antraxu rozesílaného poštou.

                 
Obsah vydání       15. 3. 2002
17. 3. 2002 Způsobil útoky antraxem vědec, který pracoval pro CIA?
15. 3. 2002 Konečně školné - jenže k čemu je dobré? Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Brána jazyků stále ještě uzavřená: Nad knihou Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Důkazů není zapotřebí, jen rovnou vybombardujte Bagdád jadernými zbraněmi!
15. 3. 2002 Amerika začíná být sama svým nejhorším nepřítelem
15. 3. 2002 Amerika není hamburger
15. 3. 2002 Vyřeší školné problémy univerzit? Jan  Čulík
15. 3. 2002 George Bush a jeho vize
15. 3. 2002 BBC osvobozena od finanční kontroly parlamentu, "aby byla zachována její redakční nezávislost"
14. 3. 2002 Stanislav Gross prosadil správní řád k novému projednávání Tomáš  Pecina
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
17. 3. 2002 Způsobil útoky antraxem vědec, který pracoval pro CIA?   
15. 3. 2002 Vyřeší školné problémy univerzit? Jan  Čulík
15. 3. 2002 Amerika začíná být sama svým nejhorším nepřítelem   
15. 3. 2002 Brána jazyků stále ještě uzavřená: Nad knihou Didaktika cizích jazyků na přelomu staletí Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Konečně školné - jenže k čemu je dobré? Dominik  Lukeš
15. 3. 2002 Amerika není hamburger   
15. 3. 2002 George Bush a jeho vize   
14. 3. 2002 BBC "neoprávněně kritizuje bělošská elita"   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich   
13. 3. 2002 Radnice Prahy 13 oslavila 3. výročí vstupu do NATO ohňostrojem Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Zamítnutý zákon? Žádný problém! Tomáš  Pecina
13. 3. 2002 Ještě jednou k přijímacím zkouškám na FHS Karlovy univerzity Jan  Čulík
13. 3. 2002 Děti Země si stěžují na Ericsson řediteli Dow Jonesu   
13. 3. 2002 Mezinárodní tabákové firmy "podváděly veřejnost"   
12. 3. 2002 Úřad pro ochranu osobních údajů neni odpovědný za digitalizaci veřejné správy Pavel  Vondruška