Wikileaks - nejnovější zprávy

Mahmud Ahmadinežád "dostal facku od velitele revolučních gard"

5. 1. 2011

  • Norský deník Aftenposten, který, stejně jako pět dalších světových listů, dostal v prosinci - opožděně - celý soubor 250 000 amerických diplomatických depeší zveřejněných Wikileaks, je vydává. Jedna ze zajímavějších depeší obsahuje informace, že Berry Smutny, generální ředitel velké německé firmy vyrábějící satelitní technologii, sdělil americkým diplomatům, že Francie provádí daleko více průmyslové špionáže v Německu než Rusko a Čína. Bylo to součástí úsilí přesvědčit USA, aby investovaly do Němci vyráběné sítě špionážních satelitů navzdory silnému odporu z Francie. Depeše vyvolaly podstatnou kontroverzi, neboť německá špionážní agentura BND uvedla, že satelity bude provozovat za řízení od BND soukromá komerční firma.
  • Španělský deník El País byl zablokován v Íránu poté, co vydal americkou diplomatickou depeši, podle níž údajně dostal íránský prezident Mahmud Ahmadinežád facku od velitele revolučních gard. Došlo k tomu, sdělil utajený zdroj americkým diplomatům, když v lednu 2010 zaujal na interním jednání prezident Ahmadinežád "překvapivě liberální postoj" ohledně toho, jak by se mělo postupovat proti protestům íránské opozice. Ahmadinežád doporučil, aby bylo zavedeno více osobních a společenských svobod, včetně svobody tisku, aby se uklidnila situace. Tím Ahmadinežád rozzuřil šéfa revolučních gard Ali Jafariho, který vykřikl: "Nemáte pravdu! Právě VY jste vytvořil tenhle chaos! A teď chcete dát tisku víc svobody?" Jafari pak údajně dal Ahmadinežádovi facku, což způsobilo, že schůze skončila uprostřed pozdvižení a už se znovu nesešla.
  • Bílý dům přijímá opatření proti příštímu možnému zveřejnění tajných amerických diplomatických depeší. Bude dohlížet i na to, aby depeše nepsali "naštvaní" diplomaté. Podle předpisů, které zveřejnila americká vláda,se bude nyní prostřednictvím psychologů a sociologů dohlížet na to, aby mezi diplomaty nevznikaly depresivní nálady a atmosféra naštvanosti. Ty budou hodnoceny jako měřítko klesající diplomatovy důvěryhodnosti.
  • Americký diplomat Gene Cretz, který v jedné diplomatické depeši psal o "sexy zdravotní sestře" která neustále doprovází libyjského vládce Muammara Gaddáfího, se už nebude vracet do své funkce.
  • Julian Assange se včera dostavil na svou každodenní policejní kontrolu na policejní stanici ve vesnici Beccles o 25 minut pozdě a stanice, která se uzavírá v 17 hodin, musela být po tu dobu ponechána otevřená. Assange má povinnost se tam hlásit každý den mezi 14. a 17. hodinou. Assange byl varován, že pokud zase přijde pozdě, budou proti němu podniknuty trestné akce.
  • Izrael usiloval o to, aby byla ekonomika v Gaze "stále na pokraji kolapsu", podle americké diplomatické depeše z r. 2008.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Korupce jako kulisa pro korupci...

5. 1. 2011 / Ladislav Žák

Vzpomínám si na to, že dříve nebylo možné ničehož dosáhnout, pokud se v příslušném návrhu neobjevil odkaz na nějaký ten stranický sjezd nebo pětiletku. Následovala přestavba a nové myšlení... I později jsem zažil celou řadu takových zaklínadel, která tvořila kulisy reálných politických sporů -- například staré struktury, neexistenci špinavých peněz, přechod od plánovité ekonomiky k trhu, globální oteplování, krizi a teď tady máme korupci... Kdo nemluví o korupci, jako kdyby nebyl.

Od skepse k činu

5. 1. 2011 / Milan Valach

Hrozba masového odchodu lékařů vyděsila vládu. Ministr vyhrožuje vyhlášením stavu ohrožení, neoliberální prezident se stává básníkem a popírá svou tržní víru. Sdělovací prostředky zaplavují čtenáře vlnou demagogie a snaží se vyvolat nepřátelství vůči bouřícím se lékařům. Ostatně takto činí vůči všem stávkujícím, ať již to byli učitelé, státní zaměstnanci či kdokoliv jiný. Tito lidé se neštítí používat jakešovskou metodu vyvolávání závisti zveřejňováním nepravdivých údajů o průměrných platech stávkujících, o jejich všemožných zdánlivých výhodách, které přece my ostatní nemáme. Mnoho zaslepených lidí bez rozhledu se nechá takto zmást.

Několik poznámek k debatě o marxismu

5. 1. 2011 / Rudolf Převrátil

Čtyři texty zveřejněné nedávno v Britských listech - poznámky Borise Cveka k předchozím článkům Lukáše Matošky a Milana Valacha, pak odpověď Milana Neuberta Cvekovi -- se mohou stát východiskem seriózní diskuse o marxismu, která začíná být velmi aktuální. Neubert zredukoval několik Cvekových otázek na jedinou: je marxismus vědou? Tím ale byla počínající diskuse vtěsnána do příliš úzkého rámce. Uvedenou redukcí se ztrácí ze zřetele něco důležitého.

Nikdy se nepřizpůsobujte!

5. 1. 2011 / Jan Čulík, Milan Kohout

Milan Kohout, Proveď vola světem, volem zůstane. Nakladatelství Petr Štengl, Praha 2010. 190 Kč.

Otevírám životopisná díla, jejichž cílem je "vydat svědectví" o tom, jaký byl život v posledních desetiletích, obyčejně s určitou skepsí. Už je jich příliš mnoho a při jejich četbě většinou dojdeme k závěru, že o všech těch traumatech dvacátého a jednadvacátého století jsme vlastně už někde četli. Velmi příjemně však navzdory tomu překvapilo životopisné svědectví bývalého energického příslušníka české undergroundové kultury sedmdesátých a osmdesátých let, posléze vystěhovalého "disidenta", studenta vysoké umělecké školy a nakonec performačního umělce, provokatéra a amerického univerzitního profesora Milana Kohouta (55). Proč?

Policie se omluvila za bezdůvodnou perlustraci občanů

5. 1. 2011

tisková zpráva Ligy lidských práv

Účastníci blokády hranic v Mikulově na Moravě se po osmi měsících dočkali omluvy za neoprávněnou kontrolu totožnosti. Po skončení legálního shromáždění totiž policie bezdůvodně začala všechny zúčastněné kontrolovat. I když Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje nejdříve jakékoliv pochybení odmítalo, po opakované stížnosti nakonec uznalo chybu a účastníkům shromáždění se omluvilo.

Tři mušketýři

5. 1. 2011 / Milan Kozelka

"Abychom docílili přímé demokracie a zamezili
neomezenému vlivu nadnárodních korporací,
je nutné přesadit ananasovníky na místo štrůdlu
a posílit krevní plazmu!" hřímá Václav Bělohradský
na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.
"Abychom docílili posílení krevní plazmy, je nutné
přesadit demokracii na místo přímých ananasovníků
a zamezit nadnárodnímu vlivu štrůdlu na korporace!"
hřímá Jan Keller na půdě Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity. "Abychom posílili přímé
docílení neomezeného vlivu nadnárodní demokracie,
je nutné přesadit plazmu na místo krevních štrůdlů
a zamezit korporativnímu zananasovění!" hřímá
Ondřej Slačálek na půdě policejně vyklizené
vily Milady. Válka skončila, boj pokračuje!

Nevyšlo to

5. 1. 2011 / Jan Těsnohlídek

u stolu v kuchyni
poslouchali ticho
to ticho
něco znamenalo bylo to
nepříjemný
z á v a ž n ý ticho ticho
bezvýchodný ticho který
nešlo přehlížet --
nevyšlo to
ani jedna věta nezbyla ani
slovo
nezbylo
co si půjčil to nevrátil
co měl to vsadil
co vsadil to prohrál
nevyšlo to
ani jedna věta
nezbyla ani slovo nezbylo
sedm let manželství
dvě děti
v kuchyni u stolu sedí čumí jak
malej kluk takovej
hodnej kluk to byl
kdo by to čekal

Novoroční předsevzetí: předplaťte si Britské listy

31. 12. 2010

Na úvod je třeba říci, že nic není zadarmo. Ani to, že si čtete Britské listy. Několik set korun měsíčně platíte za připojení k internetu, několik tisíc zaplatíte za počítač či software. Proud a vaše další náklady jsou každý rok také stále dražší... Britské listy si velmi váží a děkují všem, kteří je v uplynulém roce finančně podpořili. Díky jim se můžete setkat s Britskými listy i v roce 2011.

Už patnáct let vychází Britské listy jen díky vašim příspěvkům. Za tu dobu se každodenní počet čtenářů zdesateronásobil, množství obsahu, který vydáváme denně, je také desetkrát větší, než tomu bylo v roce 1996, kdy se list osamostatnil. Za těch patnáct let jste se jen dvakrát setkali s vážným technickým výpadkem, který měl za následek nedostupnost listu. Britské listy už také patnáct let dodržují a i nadále chtějí dodržet závazek veřejné bezplatné přístupnosti celého obsahu, nezpoplatnění článků ani archivu. Jejich autoři pro Britské listy píší, fotografují a kreslí také stále zdarma. Dodnes je to více než 56 tisíc článků, na 26 tisíc fotografií, více než 600 karikatur, řada dokumentů a elektronických knih. Měsíčně na provoz Britských listů přispívá ale pouze 200-300 čtenářů. Pokud by ovšem alespoň polovina Vás, každodenních 30 000 čtenářů, si předplatila četbu Britských listů minimálně 10 Kč denně (300 Kč měsíčně či 3600 Kč ročně), což je méně, než dáte za tři cigarety, šálek kávy, kterékoliv české noviny, litr sodovky či tři rohlíky, pomohli byste nám k růstu rozsahu, pestrosti, kvality a atraktivity obsahu, zejména monitorování a překladu zahraničních textů, ale i při vlastní novinářské práci. Zkuste to, protože bez vaší podpory se nezávislý list neobejde. Nekoupíte si tím nic, ale pomůžete.

Věnujte v novém roce minimálně 300 Kč měsíčně listu, který si můžete i nadále zadarmo číst.

Trvalý příkaz směrujte na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500 nebo na PayPal na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako fyzická osoba můžete dar Občanskému sdružení Britské listy použít jako odečitatelnou položku snižující základ vaší daně, pokud je celková hodnota darů v daném roce je vyšší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, maximálně však lze odečíst 10% základu daně. U právnické osoby vzniká nárok na uplatnění daru jako odečitatelné položky, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2 000 Kč, maximálně však 5% ze základu daně. Na požádání vám jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení zašleme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Vaše redakce

Evropané houfně přestupují k islámu

5. 1. 2011

Počet Britů, kteří konvertovali k islámu, se podle nejnovějších odhadů za poslední desetiletí zdvojnásobil. Britští muslimové jsou terčem často kritického zájmu sdělovacích prostředků, daleko více než jakákoliv jiná náboženská komunita. Navzdory často zápornému zobrazování islámu v britské společnosti přestupují k islámskému náboženství ročně tisíce Britů.

Podle odhadů výzkumné společnosti Faith Matters je dosahuje zřejmě počet nedávných britských konvertitů k islámu až 100 000. Každoročně přestupuje v Británii k islámu až 5000 osob.

Záhadná vražda Bushova poradce

5. 1. 2011

Případ vypadá jako vystřižený ze špatné detektivky: Bývalý vysoce postavený činitel Pentagonu byl nalezen mrtev na skládce tři dny poté, co zmizel cestou vlakem z Washingtonu do Wilmingtonu.

Kdy je doktor hrdina, nebo padouch?

5. 1. 2011

Hlavně v očích většiny médií. Záleží na tom, jakou máme vládu. V současnosti je vláda pravicová, a tak se štvavá, zesměšňující a zpochybňující kampaň vedou proti lékařům. Kdyby vláda byla levicová a doktoři přišli se svoji akcí "Děkujeme, odcházíme", kampaň by se v médiích vedla proti vládě. Vsadím se, že by ta kampaň byla až hysterická. A otázka na doktory. Komuže jste to ve volbách dávali hlas?, ptá se čtenář Vojtěch Červenka.

Izrael podle WikiLeaks plánuje totální válku proti Libanonu a Gaze

5. 1. 2011 / Daniel Veselý

Řada kritiků aktivit WikiLeaks poukazovala na skutečnost, že odtajněné materiály až podezřele nekritizují Izrael. Uvážíme-li ovšem, že diplomatická guerillová válka byla namířena především proti Spojeným státům, to samé se de facto týká i Izraele, který by bez jejich finanční a diplomatické pomoci nemohl existovat, natož masově porušovat lidská práva. Aktuální únik a další dokumenty, o nichž se zmiňuje norský list Aftenposten, odhalují, že během jednání mezi náčelníkem generálního štábu izraelské armády Gabi Aškenazim a delegací amerického Kongresu před více než rokem Aškenazi uvedl, že Izrael na Blízkém východě plánuje novou masivní válku.

Lekce z dogmatického pesimismu. (Ovšem poučná.)

5. 1. 2011

Scruton, R.: The Uses of Pessimism: And the Danger of False Hope. New York, Oxford University Press 2010. 240 stran. ISBN 978-0199747535.

KD│ Kdyby si byli "bezskrupulózní optimisté", proti nimž se britský konzervativní filosof a politolog ve své knize vymezuje, opravdu tak jisti svou věcí, jak sami tvrdí, mohli by si nepochybně dovolit mnohem více velkorysosti, než kolik jí aktuálně projevují. Kdo skutečně věří, že dějiny jsou na jeho straně, tomu stačí prostě počkat, až bude oponent samotnými dějinami historicky znemožněn. Jak to tedy přijde, že každá námitka "skrupulózního pesimisty" se setkává se zuřivou a nenávistnou reakcí těch, kdo údajně tolik věří v nezadržitelný pokrok? Proč ho tedy proklínají, když říká, že označují za svatou povinnost usilování o cíl, který je ze své podstaty nemožný?

S Tomášem Baťou na věčné časy...

5. 1. 2011 / Miloslav Štěrba

Komunální volby ve Zlíně přivedly k moci kandidáty TOP 09-Starostové a nezávislí (11), Věci veřejné (2), samozřejmě KDU-ČSL (3), Zlínské hnutí nezávislých (2) a především M.O.R. /Za Mravní Obrodu Radnice (7). Opozici tvoří zastupitelé z ODS (6), ČSSD (7) a KSČM (3). Město je dostatečně zelené, takže zelení jsou ve Zlíně nezajímaví. Nevyšla sázka na levnější život z nabídek sociální demokracie. (Komentář z ulice: "Když byli u moci, zdražovali."). Po 20 letech vlády se vypařila ODS. Ve Zlíně - této baště podnikatelských tradic! Bez Mariánského náměstí...

Nadace Rosy Luxemburgové a Ekumenická akademie Praha si Vás dovolují pozvat na společný seminář na téma:

"Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení skončil. A co dál?"

4. 1. 2011

Rok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. To dokládá, že si evropští politici uvědomují závažnost problému chudoby i v zemích, které většinou patří k těm nejbohatším vůbec.

Dosahovat vítězství v tomto boji se ale příliš nedařilo ani před vypuknutím ekonomické krize. Nyní je však situace ještě horší - v důsledku úsporných opatření, kterými vlády reagují, je chudobou a vyloučením ohroženo stále víc lidí.

Novoroční lhaní v Lánech 2011

4. 1. 2011 / Josef Brož

Záznam České televize trvá něco přes devět minut. Přesto je v tom krátkém záznamu z tiskové konference, kterou uspořádal český prezident Václav Klaus se svou chotí - po "tradičním novoročním obědě" na zámku v Lánech dne 3. ledna 2011 - přímo čítankově vidět, co je dnes v Česku politika. Je to především vědomá a cílená lež. Nevěříte? Podívejme se postupně na několik detailů, které o tom svědčí.

Vydejte ho světské moci

4. 1. 2011 / Jiří Jírovec

Jistý Gejza Šidlovský, ředitel pražské premonstrátské Strahovské knihovny, byl odsouzen za zpronevěru, protože zaplatil 15 milionů za stavební práce, o nichž věděl, že nebyly provedeny.

I lékař je potenciální pacient

4. 1. 2011 / Jitka Seidlerová

Podala jsem výpověď v rámci akce "Děkujeme, odcházíme", píše lékařka Jitka Seidlerová, PhD. Důvodem je katastrofální situace českého zdravotnictví, a to především nemocniční péče. Jako lékař pracuji 8 let. Za tu dobu se výrazně zhoršila personální situace v nemocnicích. Tam, kde dříve pracovali 2-3 odborníci, jsou nyní lékaři absolventi, nebo lékaři s krátkou praxí, nebo kolegové z jiných odborností na "kolečku". V praxi to znamená, že se o nemocné často stará někdo, kdo nemá prakticky žádné zkušenosti. O víkendech není výjimkou, že na oddělení slouží jeden lékař s roční praxí bez možnosti se s někým poradit. Úroveň péče o nemocné hraničí s experimentováním.

Situace je normální, všechno je v pytli

4. 1. 2011 / Jiří Šejnoha

Zkratku SNAFU (Situation Normal, All is Fucked Up) jsem si vypůjčil z kanadského dokumentu Bitva v Ardenách, který běžel v televizi na kanálu ČT2 dne 3. 1. 2011. Doslova hrstka amerických vojáků 101. výsadkové divize bránila a nakonec i ubránila, při německé protiofenzívě na západní frontě důležitou silniční křižovatku -- belgické město Bastogne v Ardenách. Američtí vojáci si za bitvy dodávali odvahu označováním své divize jako team SNAFU.

V Británii zavládla ostrá kontroverze ohledně zvýšení DPH na 20 procent

4. 1. 2011

Konzervativní britský ministr financí George Osborne zvýšil v Británii od 1. 1. 2011 DPH na rekordních dvacet procent. Sdělovací prostředky na to reagují jako na neuvěřitelně kontroverzní opatření. Daň je obecně považována za neférovou, protože její zvýšení postihne výrazněji chudší občany. Kromě toho média poukazují na skutečnost, že dvaapůlprocentní zvýšení DPH je "příliš vysoké" a povede v už tak obtížné hospodářské situaci letos na jaře k bankrotu mnoha menších obchodů a podniků.

Sedmý odboj

4. 1. 2011 / Milan Kozelka

V parku na Balabence se v trávě válejí
bezdomovci, vedro jim vysušuje mozky.
Po jednom je tahám do stínu, dvakrát
denně. "Proč si nezalezete támhle za
to roští?" ptám se jich. "Protože by nás
tam nikdo neviděl," říkají. "Proč by vás
měl někdo vidět?" ptám se. "Aby se v
nich hnulo svědomí a vodsypali prachy
na rohlíky a na chlast," vysvětlují. "Co
když se v nich hne kulový?" namítám.
"Jejich osudy sou v našich špinavejch
rukách," říkají. "Jak to?" divím se. "Až
se nasereme, tak vykolejíme rychlíky
na hlavních trasách. Uneseme famíliím
malý fakany a střelíme je nadrženejm
pedofilům. Nejsme blbí," tlemí se.

První stručná a rychlá zpráva o deštivém počátku a slunném pokračování, aneb

Lulova epocha končí

4. 1. 2011 / Josef Mikovec

Dvanáctá hodina odbila a vypukly ohňostroje, karnevaly a jásot po Brazílii. Na Nový rok nastupuje nová hlava státu, presidentka Dilma Rousseff. Lulova historická éra končí, ale o tom až příště. Konvoj vyjíždí od katedrály, ale jako načasovaně se v určenou chvíli krutě rozpršelo. Dobré nebo špatné znamení?

Kritický pohled na brazilskou velkou strategii

4. 1. 2011

Brands, H.: Dilemmas of Brazilian Grand Strategy. Carlisle, SSI 2010. 84 stran. ISBN 1-58487-462-7

KD│ Když Jim O'Neill v roce 2001 pro čtyři údajně nejperspektivnější ekonomiky světa zavedl akronym BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), jistě netušil, jak širokého rozšíření se jeho zkratkovitému počinu dostane a co z něj všechno bude vyvozováno. Jedním z důsledků takto kompaktní formulace je například i sugerování představy, že zmíněné čtyři země skutečně tvoří na mezinárodní scéně jakýsi kompaktní blok se společnými zájmy stojící jednotně proti dosavadnímu hegemonu stávajícího mezinárodního systému. Další je jednotné vnímání "nového perspektivního světa" v kontrastu se "starým a úpadkovým Západem". Nejen proto, že rozvíjející se země si se vším všudy osvojují výdobytky průmyslové civilizace právě v době, kdy ta začíná narážet na limity omezeného planetárního prostředí, jsou pochopitelně podobné pohledy poněkud zavádějícící. Klamou i z toho důvodu, že O'Neill vytvořením "magického" slůvka shrnujícího čtyři subjekty v jediný nechtěně poněkud odvedl pozornost od zkoumání specifického postavení každého z nich, i od jejich vzájemných rivalit. Hal Brands se v recenzované studii věnuje dilematům, před nimiž stojí země geograficky oddělená od ostatních tří, tj. Brazílie, po odchodu prezidenta Luly - a dospívá k výsledku, který ani zdaleka nezahrnuje jen jásavé a oslavné tóny.

Václav Havel zesměšňuje člověka, který je za hanebných podmínek vězněn, aniž by byl obviněn z nějakého zločinu

3. 1. 2011 / Daniel Veselý

Václav Havel se v aktuálních OVM vyjádřil i ke kauze WikiLeaks (zhruba od 30. minuty). Vůbec mě nepřekvapilo, že je o ní chabě informován. O to horší a bez nadsázky ohavné bylo jeho vyjádření o Bradley Manningovi – mladém americkém vojákovi, který zřejmě vedle jiných vojenských materiálů serveru WikiLeaks předal videozáznam, na kterém posádka amerického bitevního vrtulníku Apache v Iráku zavraždí tucet civilistů včetně dvou kameramanů z Reuters.

Koalice ODS, TOP09, Věcí veřejných a Václava Klause:

Vláda korupční zodpovědnosti

3. 1. 2011 / Jakub Rolčík

Tak jsme se před Vánocemi dočkali.

Tolikrát šlo vše do ztracena pro nedostatek důkazů a nemožnost prokázat úmysl. Tolikrát byly nahrávky nedokonalé a nic prý nedokazovaly, neboť byly neúplné. Tolikrát nám tvrdili, že jde výhradně o výjimečné výstřelky několika nevýznamných jedinců... Ale nahrávky, které zajistil bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek, výmluvně potvrzují to, co většina občanů České republiky tuší nebo dávno ví: Naše vlast je rájem propracované, systematické a stále bezostyšnější korupce a zlodějny.

Moravcův prezident - flusanec do tváře veřejnosti

3. 1. 2011 / Štěpán Kotrba

Že redakce publicistiky České televize začala nový rok Otázkami Václava Moravce s Václavem Havlem, je výraz bezradnosti nad tím, že současný prezident Václav Klaus odmítá do studia chodit a ona nemá nikoho, kdo by promlouval moralistickými sentencemi k zástupům. Neví, že lidé po nikom takovém netouží. Že Moravcův rozhovor s "tatíčkem" Havlem televize předtočila a vysílala ze záznamu, je dokladem předkloněné servility. Že ovšem zkušený moderátor Václav Moravec dal svému hostu exkluzivitu, je naprostým profesionálním selháním dramaturgie. Havel se ničím od ostatních hostů dnes neliší. A že jej Moravec oslovoval pane prezidente, ačkoliv OBČAN Havel už dávno prezidentem není, je selháním celé redakce, hraničícím s porušením Kodexu České televize. Tato země nemá dva prezidenty a i když se Václavu Moravcovi ten stávající nemusí líbit, oživovat mrtvoly je Frankensteinova práce.

Česká televize si neuvědomuje, že těmito veskrze symbolickými a arogantními kroky pouze nahrává svým odpůrcům, kteří ji nazývají baštou havlismu, médiem "pravdoláskařů". Ztrácí kredit respektovaného média opravdu veřejné, celospolečenské služby.

Wikileaks: Spojené státy uvažovaly o pomstě Evropské unii kvůli odporu vůči geneticky modifikovaným potravinám

3. 1. 2011

Americká diplomatická depeše, prozrazená serverem Wikileaks, doporučuje, aby vláda USA vypracovala seznam zemí, jímž se musejí Spojené státy "pomstít" za jejich odpor proti geneticky modifikovaným potravinám

Americké velvyslanectví v Paříži doporučilo vládě ve Washingtonu, aby zahájila obchodní válku vojenského stylu proti každé členské zemi Evropské unie, která se staví proti prodávání geneticky modifikovaných plodin. Vyplývá to z depeše, zveřejněné serverem Wikileaks.

Immanuel Wallerstein: Konec recese? Kdo komu co namlouvá?

3. 1. 2011 / Immanuel Wallerstein

z angličtiny přeložil Rudolf Převrátil

Média nám říkají, že ekonomická "krize" skončila a že světoekonomika se opět vrátila ke svému normálnímu způsobu růstu a zisku. Le Monde shrnul tento stav mysli 30. prosince tuto v jednom ze svých titulků, jako obvykle brilantním: "Spojené státy chtějí věřit v ekonomický vzestup". Přesný postřeh - "chtějí věřit", a to nejen lidé ve Spojených státech. Ale je to tak doopravdy?

Co média čeká a (ne)mine...

3. 1. 2011 / Irena Ryšánková

Tedy, jak koho. Od začátku ledna nás čeká postupně nová podoba České televize, od listopadu, kdy skončí analogové vysílání, čeká všechny televize radikální proměna televizního trhu. O koláč reklamy se porvou namísto tří velkých hráčů více dvě desítky digitálních stanic. Ty velké od těch malých bude dělit už jen tlačítko na ovladači a pozice v EPG.

Kohout odchází z NERVu

3. 1. 2011 / Boris Cvek

Myslím, že odchod pravicově orientovaného ekonoma a ekonomického publicisty Pavla Kohouta z Národní ekonomické rady vlády (NERV) kvůli nefunkčnímu systému veřejných zakázek, kdy se podle Kohouta legálně utrácejí miliardy korun daňových poplatníků navíc, je pro Nečasovu vládu další těžký úder. Kohout, krerý je v NERVu koordinátorem skupiny pro veřejné zakázky, zjevně odchází zklamán a současný systém veřejných zakázek přirovnává k "praní špinavých peněz".

Zúčastněte se celonárodního hlasování o Občanské ústavě

3. 1. 2011 / Tomáš Franke

Vyměnili jsme politiky... a ti se po několika týdnech začali chovat stejně jako ti staří. Samotná výměna politiků nestačí. Je potřeba také změnit i pravidla hry pro politiky. Politik nesmí mít imunitu, musí být za své činy právě tak odpovědný, jako kdokoliv z nás. Doživotní imunitu, tak jako u nás, nemají politici dokonce ani v Rusku, ani v komunistické Číně. To jen naši politici si sami bez nás nastavili českou Ústavu tak, aby nebyli odpovědni za nic a před nikým.

Kdo se postaví proti nenávisti v Maďarsku?

3. 1. 2011

Všechny strany souhlasily, že by se neměl dělat žádný rozruch, až Viktor Orbán převezme předsednictví Evropské unie, což se stalo 1. ledna. Evropští technokraté dovolí Orbánovi, aby si hrál na velkého státníka na mezinárodním jevišti, pokud je on nechá, aby Brusel řídil Evropu za jeho zády. A Brusel zase ujistil Orbánovu pravicovou stranu Fidesz, že nikdo nebude podrobněji zkoumat, jak Orbán vládne v Maďarsku, píše v deníku Guardian Nick Cohen.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za listopad 2010

4. 12. 2010

V listopadu 2010 přispělo finančně na Britské listy 215 osob celkovou částkou 44512.45 Kč. Příjem z reklamy byl 6000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.11. 2010 částku 54 681.71 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní