Jak udržet lékaře v nemocnicích

Dejte lékařům akcie nemocnic

2. 1. 2011 / Pavel Krejčí

Přes 3800 z cca 16 000 nemocničních lékařů již podepsalo výzvu ťDěkujeme, odcházímeŤ, v níž deklarují připravenost odejít pracovat kvůli nedostatečnému finančnímu ohodnocení po Novém roce do zahraničí. Našim nemocnicím tak hrozí krizové období v podobě uzavírání některých oddělení, píše psycholog Pavel Krejčí.

Ministr zdravotnictví Leoš Heger k nespokojeným lékařům opakovaně uvedl, že peníze do systému přidat nemůže. Hrozba odchodu nejen mladých lékařů, ale i zkušených odborníků je tudíž reálná. Situace je vážnější o to více, že již dnes v řadě zdravotnických zařízení kvalifikovaní a zkušení lékaři chybějí. Situace se zdá být neřešitelná. Přesto se domnívám, že zde jisté řešení existuje!

Nemocnice, zejména velké, jsou dnes z velké části akciovými společnostmi, které vlastní, často stoprocentně kraje, v jehož působnosti se nacházejí. Nebylo by možné upravit statut těchto akciových společností tak, aby byl určitý podíl akcií přeměněn na tzv. zaměstnanecké akcie a lékařům by pak byl plat měsíčně navýšen nikoli v korunách (platy by zůstaly na současné úrovni), ale v převedených akciích? Lékaři by tak po určité době mohli získat nemocnice z větší části či zcela do svého vlastnictví. Záleželo by pak pouze na nich, jak budou coby akcionáři dále se získaným majetkem hospodařit. Obchodování s těmito zaměstnaneckými akciemi by bylo samozřejmě omezeno přísnými regulemi, aby se zabránilo různým spekulacím.

Pokud by chtěl lékař z nemocnice odejít, mohl by akcie prodat, ale pouze v rámci regulí. Systém by byl nastaven tak, že by podstatně výhodnější pro lékaře bylo v nemocnici zůstat.

Výhodou tohoto řešení by byla skutečnost, že by lékaři a ostatní pracovníci byli materiálně zainteresováni na dobré práci své nemocnice, a to tím více, čím více akcií by vlastnili. To by vytvářelo tlak na skutečně efektivní hospodaření nemocnic.

Zdá se mi, že tato forma řešení by stála za širší diskusi.

PS. Tento příspěvek jsem už před řadou týdnů, kdy situace ještě nebyla zdaleka tak vypjatá, zaslal jednak redakci Práva, jednak přímo na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nikdo mi ale na můj email neodpověděl. Prakticky stejný návrh jsem zaslal dokonce už před několika lety do ústředí ČSSD v Praze. Bylo to v době, kdy se vášnivě diskutovalo o tom, zda se mají státní nemocnice přeměnit na akciové společnosti či neziskové organizace. Ani tehdy na můj návrh nikdo nereagoval.

Myslím, že naši "straničtí a státní představitelé" o názory a návrhy lidí zdola ve skutečnosti ani nestojí.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 3.1. 2011