Tři mušketýři

5. 1. 2011 / Milan Kozelka

"Abychom docílili přímé demokracie a zamezili
neomezenému vlivu nadnárodních korporací,
je nutné přesadit ananasovníky na místo štrůdlu
a posílit krevní plazmu!" hřímá Václav Bělohradský
na půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.
"Abychom docílili posílení krevní plazmy, je nutné
přesadit demokracii na místo přímých ananasovníků
a zamezit nadnárodnímu vlivu štrůdlu na korporace!"
hřímá Jan Keller na půdě Filosofické fakulty
Masarykovy univerzity. "Abychom posílili přímé
docílení neomezeného vlivu nadnárodní demokracie,
je nutné přesadit plazmu na místo krevních štrůdlů
a zamezit korporativnímu zananasovění!" hřímá
Ondřej Slačálek na půdě policejně vyklizené
vily Milady. Válka skončila, boj pokračuje!

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 5.1. 2011