"Pacient má právo vědět, že jeho chirurg trpí spánkovou deprivací"

5. 1. 2011

I když v USA existuje regulace omezující pracovní dobu budoucích lékařů, v případě plně kvalifikovaných zaměstnanců chybí. Proto časopis New England Journal of Medicine požaduje, aby lékaři trpící spánkovou deprivací nesměli provádět chirurgické zákroky bez informovaného a písemného souhlasu pacienta.

Podle autorů editorialu NEJM by tento přístup znamenal zásadní změnu ve vztahu pacient-lékař, která ale patrně bude nutná, dokud se nenajde institucionální řešení.

Spánková deprivace negativně zasahuje psychomotoriku podobně vážně jako intoxikace alkoholem. Studie zveřejněná v roce 2009 v časopise Journal of the American Medical Association ukázala významný nárůst pooperačních komplikací u pacientů, jejich chirurg neměl v noc před zákrokem možnost spát déle než šest hodin. Situaci komplikuje navíc i skutečnost, že lidé ve stavu spánkové deprivace postrádají i schopnost posoudit skutečnou míru ochromení svých schopností. Výzkumy také ukázaly, že většina pacientů by dala v případě možnosti přednost podstoupení zákroku u chirurga, který spánkovou deprivací netrpí.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 5.1. 2011