I lékař je potenciální pacient

4. 1. 2011 / Jitka Seidlerová

Podala jsem výpověď v rámci akce "Děkujeme, odcházíme", píše lékařka Jitka Seidlerová, PhD. Důvodem je katastrofální situace českého zdravotnictví, a to především nemocniční péče. Jako lékař pracuji 8 let. Za tu dobu se výrazně zhoršila personální situace v nemocnicích. Tam, kde dříve pracovali 2-3 odborníci, jsou nyní lékaři absolventi, nebo lékaři s krátkou praxí, nebo kolegové z jiných odborností na "kolečku". V praxi to znamená, že se o nemocné často stará někdo, kdo nemá prakticky žádné zkušenosti. O víkendech není výjimkou, že na oddělení slouží jeden lékař s roční praxí bez možnosti se s někým poradit. Úroveň péče o nemocné hraničí s experimentováním.

Příčinou personální devastace v nemocnicích jsou absolutně nedůstojné podmínky hlavně pro mladé nemocniční lékaře. Proč by měl někdo zůstávat jako zaměstnanec v nemocnici s hrubým základním platem 16 000 Kč? Když jediná možnost, jak se uživit, je odsloužit neúnosné množství služeb? Za které, alespoň v naší nemocnici, dostaneme zaplacenou pouze 1/3 odslouženého času? Zhruba 600 hodin ročně jsem v nemocnici zadarmo, na úkor své rodiny.

Pokud lékař odejde do zahraničí nebo pracuje v soukromé ambulanci, má mnohem lepší platové podmínky.

Nehledě na to, že v zahraničí narozdíl od nás funguje systém dalšího vzdělávání.

Pokud se situace nezmění, za 5 let, nebude pracovat v nemocnicích nikdo. Nebudou mladí lékaři s dokončenou atestací, kteří by mohli nahradit lékaře odcházející do důchodu. Již nyní v nemocnicích chybí zkušení lékaři s 15-20-letou praxí. Lékaři často odcházejí po ukončení specializace za lepšími podmínkami, např. do soukromých ambulancí.

V ambulantním provozu však nemohou zdaleka využít své nabyté znalosti a zkušenosti, protože těžší případy ani diagnostiku nelze ambulantně řešit.

Privatizace nemocnic povede k tomu, že si nemocnice budou pacienty vybírat. Což probíhá již nyní, stačí se podívat na skladbu oddělení některých soukromých nemocnic.

V současné době jsou totiž placeny výkony, ne péče. Nesleduje se, jak kvalitně jsou nemocní léčení, nutnost rehospitalizací, délka hospitalizací, komplikace vznikající během pobytu v nemocnici.

Každým rokem se snižuje o 5% částka určená na výdaje na péči o nemocné. Přeloženo, snižuje se zdravotní péče, přestože celkový objem peněz plynoucích do zdravotnictví se zvyšuje.

Že jste to nevěděli? Také nemůžete, do médií se dostane jen část informací. Překroucená tak, aby se mohla veřejnost vhodně manipulovat. Pokud jako pacienti budeme mít tu smůlu, že budeme takzvaně komplikovaní, nebo mít chronickou chorobu opakovaně se horšící, kdo se o nás za 5 let postará?

Na otázku exministra Julínka v pořadu Uvolněte se, prosím: "Vy nechcete, aby nemocnice vydělávaly?" odpovídám: "Ne, nechci, aby vydělávaly, chci, aby poskytovaly kvalitní péči pro všechny pacienty."

A kvalitní péče neznamená nákup nových přístrojů. Ty samy o sobě nemají žádnou cenu, pokud za nimi nebude nikdo, kdo je umí použít.

Sebehezčí zobrazovací metoda je k ničemu, když chybí odborník, který by ji správně vyhodnotil a za ním další odborník, který tento výsledek použije tak, aby to pro pacienta mělo nejlepší možný přínos.

Lékaři, připojující se k akci Děkujeme, odcházíme jsou (alespoň na naší klinice), ti kteří se chtějí starat o pacienty a chtějí to dělat dobře, musí k tomu mít adekvátní podmínky.

Pokud lidé, kteří řídí tuto zemi (což nemusí být nutně vláda) nepovažují za nutné vážit si práce lékařů, tak aby ti nemuseli utíkat z nemocnic jinam, tak mi opravdu nezbývá než si sbalit kufry a jít pryč. Na medicínu jsem nešla, abych léčila pouze ty, kteří si to mohou dovolit.

MUDr. Jitka Seidlerová, Ph.D.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 4.1. 2011