Ne, ne, tak to opravdu, ale opravdu není...

5. 1. 2011 / Jiří Hlavatý

Solidní média si přeci musí uvědomit, že nešťastné mizení peněz - často neprávem a ukvapeně označované jako jakési "ukradení" veřejných peněz - je v ČR VŽDYCKY pouze nešťastná náhoda, za kterou nikdo nemůže.

Jako zkušený matador a ekonomický kormidelník čte pan Klaus s nadhledem hladinu, po které neochvějnou rukou vede naši českou bárku a jak vidno, není důvod se znepokojovat. Procesy, které by různí ekonomičtí diletanti a nedoukové ve své neznalosti možná označili za korupci, je třeba ke správnému pochopení vysvětlovat jako tržní mechanismy nabídky a poptávky - a právě to svědčí dnes a denně o skutečnosti, že jen trh sám a zejména jeho neviditelná ruka jsou nejlépe schopny tyto věci regulovat... amen (vysvětlujte to lidem, že se u nás vlastně vůbec nekrade - má to s námi pan profesor opravdu, ale opravdu těžké).

Nyní je doufám již všem dosud finančně negramotným Čechům jasné, že jakékoliv zasahování do těchto procesů by mohlo v maximální míře narušit naše (zde nutno dosadit zkratku ODS a další) prosperující hospodaření.

Další velkou křivdou je pak nemístné očerňování pana "Íčka" Langera, že zajišťuje "mimorozpočtové financování" ODS; ne, ne, to mu rozhodně vyčítat nelze - právě že ty peníze často z rozpočtu pocházejí, je ovšem důležité, aby se to příště nikdo nedověděl.

Zrušení specializovaných policejních složek panem "Íčkem" Langerem je také třeba vnímat především jako nutné protržní opatření - uvědomme si, že tyto složky by se zabývaly šetřením finanční kriminality a přitom by mohly tyto zázračné samočinné regulace tržních mechanizmů neviditelné ruky vylekat - zejména pokud je zrovna zhasnuto (doměnku, že by elitní policisté zbytečně překáželi v partajním tunelování veřejných peněz, si nepřipouštějme, to byla opravdu, ale opravdu ošklivá slovíčka, kterými bývá tatíček Václav zpravidla mocinky nahněván :)

Policisté zbytečně odčerpali prostředky ze státního rozpočtu, takže nepochybně každý uzná, že jejich zrušení je vůči rozpočtu zodpovědným krokem a čirou "náhodou se přihodí" pozoruhodný synergický efekt - který samozřejmě nikdo nechtěl.

  • zmizí možné potíže ohledně případného zasahování policie do finančních toků "Osvědčené Defraudační Sítě"
  • ušetří se finanční prostředky, které lze opět někam přesunout
  • znalosti expertů z takových oddělení lze také podstaně podstatně lépe využít pokud neotravují, nějakým vyšetřováním, ale působí na (ve) správné straně

Je pozoruhodné, jak hladce do sebe stále zapadají a po celých 20 let vždy spolehlivě klapnou právě ty věci, které "nikdo nechtěl" a "nikdo za ně nemůže" a to zejména, když jejich následkem zmízí miliardy tak, že "nikdo nepochybil" nebo je maximálně zavinil jednotlivec.

Naproti tomu pak stojí právě ty věci, které nikdy nefungují, nikdy se nazdaří a nestihnou - a to jsou přesně ty, které všichni politici svorně slibují, které úplně nejvíc chtějí dosáhnout a vlastně už 20 let dnem i nocí nic jiného nedělají, než že se v zájmu svých voličů všemožně snaží je zajistit - a mají na to k dispozici "X" ministerstev, úřadů, zaměstnanců, poradců, expertů, agentur a dalších - a jen tak mimochodem berou za to, že je zajistí, také velmi slušné drobné - a někteří tedy už déle než 20 let.

Těsně před volbami pak vždy přijdou na to, že teď už bohužel nemají čas změny dokončit, proto pokud chceme odvrátit konec světa, musíme je samozřejmě zvolit znovu - my si jako voliči ani neuvědomujeme, jak je důležité, aby právě oni od nás odvrátili tu hrozící apokalypsu a dostali příležitost zachránit náš svět a ukázat, jak moc jim záleží na nás, našem blahu a na tom, aby teď už doopravdy uvedli v život to co nám slíbili - "hned jak nás znovu zvolíte se do toho pustíme a opravdu, ale opravdu s tím zatočíme" ;-) Kolikrát ještě půjdeme na reprízu?

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 5.1. 2011