Zúčastněte se celonárodního hlasování o Občanské ústavě

3. 1. 2011 / Tomáš Franke

Vyměnili jsme politiky... a ti se po několika týdnech začali chovat stejně jako ti staří. Samotná výměna politiků nestačí. Je potřeba také změnit i pravidla hry pro politiky. Politik nesmí mít imunitu, musí být za své činy právě tak odpovědný, jako kdokoliv z nás. Doživotní imunitu, tak jako u nás, nemají politici dokonce ani v Rusku, ani v komunistické Číně. To jen naši politici si sami bez nás nastavili českou Ústavu tak, aby nebyli odpovědni za nic a před nikým.

Ve skutečné demokracii musí být Ústava - a jí vytvořený politický systém - schválena po kvalifikovaných diskusích většinou občanů v referendu. Politické strany mohou hrát jen takovou roli, jakou jim občané přisoudí. Dosud je tomu naopak: Strany se nechávají zvolit na základě programů hájících zájmy určitých kategorií obyvatelstva, často na úkor jiných kategorií a společnosti jako celku. Nikdy nežádaly, ani nedostaly mandát napsat a odhlasovat Ústavu. Parlamentarismus - monopol moci malé skupiny stranických předáků současně v parlamentu a ve vládě - není demokracie, nýbrž partyokracie. Je na čase to změnit.

Principy skutečné demokracie:

  • Ústava musí být schválena občany v celostátním referendu.
  • Moc zákonodárná (parlament) a výkonná (vláda) musí být odděleny, při čemž vláda musí být složena ze stranicky neutrálních odborníků.
  • Přímá volba hlavy státu všemi občany, prezident je také stranicky neutrální osobnosti.
  • Parlament musí být volen na základě jednomandátových volebních obvodů namísto neprůhledných přepočtů hlasů.
  • Musí existovat právo občanů na iniciativu a referendum na všech úrovních, které je plně závazné pro dotčenou instituci.
  • Imunita politiků musí být zrušena.
  • Musí existovat možnost odvolat poslance i člena obecního zastupitelstva během volebního období, odhlasují-li to v referendu občané v příslušném volebním obvodu (recall).
  • Platy a benefity volených představitelů občanů musí být stanovovány přímo občany v poradních shromážděních typu Plánovací buňka, po mnoho let úspěšně používaná v Německu.

Vyhlašujeme tedy celonárodní hlasování o Občanské ústavě.sestavené podle těchto zásad.

Cílem je získat hlasy reprezentativního vzorku obyvatel České republiky. Zjistit, zda občané mají zájem na vzniku Občanské ústavy.

Pokud ano, pak budou následovat nátlakové akce na vládu ČR, aby umožnila konání všelidového referenda o jejím přijetí.

Podmínkou ale je získání dostatečného počtu hlasů, aby získaný vzorek byl dostatečně reprezentativní. Protože nemůžeme počítat s podporou "oficiálních" médií, chtěli bychom touto cestou poprosit správce webových stránek, zabývajících se politickými změnami v ČR, aby o nás informovali občany.

Svůj hlas pro nebo proti Občanské ústavě můžete dát ZDE Kvůli zamezení podvodů s hlasy je nutné ověření pomocí e-mailu. Na váš e-mail bude doručen potvrzovací kód a teprve po kliknutí na něj bude váš hlas započítán. Na stejné stránce je i odkaz na návrh textu Občanské ústavy.

Tomáš Franke ve spolupráci s iniciativou Vyměnili jsme politiky a Jiřím Polákem, PhD, spoluautorem návrhu Občanské ústavy

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 3.1. 2011