Nad Evropskou unií se stahují mračna

19. 10. 2010 / Daniel Strož

Někomu se bude zdát titulek přehnaný, ale je tomu tak bohužel doopravdy. Po posledních přístupech nových členů do EU v letech 2004 (do této desítky patřila i ČR) a v roce 2007, kdy přistoupili Bulhaři a Rumuni, dochází v tomto společenství k historicky nejprudšímu sestupu životní úrovně tzv. unijních občanů. Zatím co u nás v EU věří ještě necelá polovina populace a hubené její dvě pětiny pak Evropskému parlamentu, ve "starých" členských zemích je tomu mnohem hůř. Tam už se dokonce formují kriticky orientovaná občanská sdružení, odmítající chystaná přijetí Chorvatska, Srbska, Makedonie, Černé Hory anebo později i Bosny s Albánií, samozřejmě včetně Kosova. Tato seskupení se netají ani přáním, aby se z EU konečně i vylučovalo; zde jsou Rumunsko a Bulharsko mezi těmi nejpřednějšími. Nikoli tedy Řecko, jak se u nás říká.

Univerzitní vzdělání v Anglii je dnes podvod

19. 10. 2010 / Jan Čulík

Očekává se, že v zítřejším vládním prohlášení týkajícím se drastických škrtů ve státním rozpočtu oznámí britský ministr financí George Osborne, že vláda sníží státní financování anglických univerzit o celých osmdesát procent. Určité škrty jsou možná v Británii nutné, ale je zjevné, že konzervativci ve vládě jejich nutnosti zneužívají k hluboké, ideologicky motivované restrukturalizaci společnosti.

Zdá se, že konzervativci rozhodli, že nadále bude vláda financovat či alespoň dotovat na vysokých školách jen hrstku "nejperspektivnějších" technických a inženýrských oborů. Kdo bude chtít studovat archeologii, filozofii či anglickou literaturu, bude si studium muset celé zaplatit z vlastní kapsy. Očekává se, že studenti budou platit univerzitní školné až ve výši 12 000 liber ročně a zadluží se během tříletého (!) vysokoškolského studia částkou více než 50 000 liber (cca 1,5 milionu Kč).

Jak neustále opakuji, je pro akademický provoz nesmírně škodlivé, že se univerzity proměnily v důsledku školného v banky: univerzitní manažery už nezajímá výzkum či myšlenky, ale jen peníze a jak je získat. Učitelé jsou vydíráni, aby získávali pro školu finance, jakkoliv mohou. Je jim sdělováno, že jejich prvotní povinností je svým univerzitám vydělávat peníze, na své platy, jinak budou propuštěni. (Slavnou, silně publikující filmoložku z jedné univerzity v severní Anglii, informovali její univerzitní bossové, že od příštího roku bude její příjem záviset čistě na grantech, které se jí podaří získat, a pokud se jí žádné získat nepodaří - úspěšnost získávání výzkumných grantů v Británii je 15 procent - bude propuštěna.)

Avšak hlavním problémem, který způsobil celou tuto děsivou situaci, je toto: Kdykoliv dnes v zuřivých televizních diskusích obviní mladý student vládnoucího politika, že ten si ve své době v pohodě vystudoval zadarmo, politik reaguje tímto argumentem:

Britský premiér potvrdil armádní škrty v následujících pěti letech ve výši 8 procent

19. 10. 2010

Britský premiér David Cameron uvedl, že počty příslušníků britského letectva a námořnictva budou do roku 2015 sníženy v obou případech o 5000 osob, počty vojáků v armádě o 7000 a počet civilních zaměstnanců ministerstva obrany o 25 000.

Zrušena budou výzvědná letadla typu Nimrod a Británie bude mít menší počet vojenských lodí.

Kampaň pro jaderné odzbrojení (CND) přivítala, že Británie se rozhodla snížit počet svých jaderných hlavic o 25 procent.

Šéf britské labouristické opozice Ed Miliband uvedl, že škrty v obranném rozpočtu byly připraveny "příliš spěšně".

Podrobnosti v angličtině ZDE

Nejen "být čí nebýt ?!?", ale také "jak být či nebýt?!?"

19. 10. 2010

. Dovoluji si uvést na stránky Britských listů slovenský materiál, který je výsledkem dlouhodobých diskusí v Neformálním ekonomickém fóru Hospodárský klub, píše Ladislav Žák.

Dokument je adresován předním politickým osobnostem a institucím Slovenské republiky, ale je zároveň určen široké veřejnosti. V pondělí byl text předán Peterom Kasalovským, správcem Hospodárského klubu, oficiálně i prezidentu Slovenské republiky Ivanu Gašparovičovi, který je řádným členem Hospodárského klubu již bezmála 15 let. Veškeré další informace mohou čtenáři získat ZDE .

Zdržím se jakéhokoliv komentáře, mimo poznámky, že jsem přesvědčen, že je nám Slovensko skutečně velmi, velmi blízké...

Proč nedokáže Nečas uvažovat velkomyslně - a strategicky?

19. 10. 2010 / Boris Cvek

Jednou z dobrých zpráv z právě proběhlých voleb je kromě pádu komunální hegemonie ODS a vysoké účasti v senátních volbách také to, co zdůraznil Karel Schwarzenberg v nedělních Otázkách VM: Češi jsou rozumní voliči a nedali hlas extremistům.

U nás v Krnově např. neonacisté naprosto propadli, a to býval Krnov znám rasistickými útoky na Romy.

Propadla taky strana Jany Bobošíkové, kterou lze považovat za stranu někde na rozhraní tupého nacionálního populismu a extremismu, a doufal jsem, že vedení ODS si uvědomí, že podobně musí skončit i Liana Janáčková, čili že v jejím volebním obvodu učiní výjimku a podpoří kandidáta standardní demokratické strany, totiž ČSSD, proti rasistickému populismu.

An English version of this article is in CLICK HERE

Voliči rozlišili volby do Senátu od komunálních voleb

19. 10. 2010

I když se to na první pohled nemusí zdát, tak ODS v prvním kole voleb do Senátu nezaznamenala tak tristní výsledek jako u komunálních voleb. Do druhého kola se dostalo 19 kandidátů ODS a z toho 11 z prvního místa. Když by se to mělo porovnávat jen s rokem 2004, kdy získala 19 mandátů, byla by to opravdu velká prohra, ale pokud se tento výsledek porovná s rokem 2002, kdy získala ODS 9 mandátů, nebo s rokem 2006, kdy získala 14 mandátů, nebo dokonce s rokem 2008, kdy získala jen 3 mandáty, nevyznívá výsledek prvního kola voleb do senátu nijak katastrofálně, píše čtenář Martin Stránský.

Nesnesitelná rychlost českých vlaků

19. 10. 2010

Otázku , kterou končí článek, totiž zda zastaví pendolino mimo plán, jen pro několik cestujících,kteří do něj nastoupili omylem, tu bych ponechal stranou , neboť opakovaným pozorováním pendolina v Praze a Ostravě-Svinově jsem v soupravě neviděl cestující skoro žádné. Personál byl v převaze. Ale možná, že v Olomouci ještě bylo plno..., píše Vladimír Šmídl.

Asi třicetkráte do roka absolvuji cestu Plzeň-Odry (456 km) s přestupem Praze a Suchdole nad Odrou. Cesta vypadá příznivě, trvá dle jízdního řádu od 18.08 hod. do 23.50 hod. To je na české poměry dobrá relace, jenže...

An English version of this article is in CLICK HERE

Trať z Plzně do Prahy se velkoryse přestavuje

19. 10. 2010 / František Řezáč

K stížnosti p. Šmídla je třeba dodat, že se trať z Plzně do Prahy velkoryse přestavuje, včetně nových tunelů a přeložek kolejiště kvůli napřímení oblouků. Zpoždění je tam běžné a já s ním počítám. Stalo se mi i to, že jsem vystoupil a jel k pobavení ostatních cestujících dál na kole. Já bych tedy jel autobusem z Plzně na Zličín a metrem na Wilsonovo nádraží. Dráhy si kritiku zaslouží, ale spravedlivou. Jinak si to bártové budou brát jako záminku a dráhy nám zruší, píše František Řezáč.

Jaké má Zdeněk Škromach sociální cítění?

19. 10. 2010 / Jiří Hrebenar

Kdo by neznal pana politika z ČSSD Zdeňka Škromacha. Tato stálice facebookového světa nyní kandiduje do Senátu a ukazuje všem na video nahrávkách na videoportálu Youtube jak má handicapované rád. Rázem filmeček Zdeňka Škromacha s orodujícím vozíčkářem není ničím tajemným a divným. Osobně musím přiznat, že nesnáším, když politik zneužívá slabé a nemocné ke své volební kampani. Vím, že takovýto styl kampaně vždy zabere. Ale jak to je skutečně se sociálním cítěním tohoto politika?

LIDOVÁ POEZIE Z INTERNETU:

A maj, co chtěli

19. 10. 2010

Běží student rychlostí,
do volební místnosti.
V drahých džínách, novém triku,
jde zachránit republiku.

Hodím lístek pro pravici,
nepředám stát bradavici.
Musím běžet, co to dá,
kníže na mě spoléhá.

Afghánistán: chce někdo nést to břemeno?

19. 10. 2010 / Immanuel Wallerstein

Hodně zemí si jak známo myslí, že je pro ně důležité, kdo vládne v Afghánistánu. Mnohé země posílaly v posledních třiceti letech do Afghánistánu vojáky, zbraně nebo hromady peněz, aby ho opatřily vládou, který by jim vyhovovala.

Není těžké ukázat, že vnější země dokázaly skutečně prosadit svou jen ve velmi omezené míře. A ani jejich další vyhlídky nevypadají dobře. Mezi vnějšími zeměmi sílí pocit, že by snad měly omezit svou aktivní angažovanost. Vměšování znamená břemeno, jež podle všeho neslibuje příliš mnoho odměn.

Chyba není v celibátu

19. 10. 2010 / Karel Dolejší

V pondělí se svět z úst papeže Benedikta XVI. doslechl, že i když kněží zneužívající farníky způsobili římskokatolické církvi ostudnou škodu, nemohou diskreditovat kněžské poslání, jež i nadále "zůstává vznešené a čisté".

Někteří pochybovači, a to i v církvi samé, totiž vznášejí otázku, zda za sexuálním zneužíváním ze strany kněží, včetně zneužívání dětí, zčásti nestojí povinný kněžský slib celoživotního celibátu. Vatikán ovšem trvá na tom, že celibát za to doopravdy nemůže -- a já myslím, že ve zmíněném bodě se papež vážně vyznačuje neochvějnou neomylností.

Je totiž sdostatek známo, že příkladní katoličtí kněží poctivě dodržující celibát (pokud nejde o jedince věkem již značně sešlé) se vyskytují zhruba stejně často, jako neposkvrněné početí -- tedy přibližně jednou za dva tisíce let. Jaký má tedy smysl vinit z čehosi předpis, který stejně prakticky nikdo nedodržuje, to doopravdy nechápu...

Církev, jež v některých zemích zřizuje polooficiální fondy pro financování alimentů svých hříšných oudů, není v žádném případě ohrožována neexistujícím celibátem. To co ji však doopravdy hrozí zahubit, se jmenuje pokrytectví -- ať už se týká neplněných slibů, nebo přehlížených zločinů kněží.

Těch kněží, jejichž poslání zůstává i nadále vznešené a čisté, protože jeho navýsost hypotetická podoba nemá s tvrdou realitou žité praxe naprosto nic společného.

Boháčem snadno a rychle, aneb investiční kurz pro budoucí důchodce

19. 10. 2010 / Zdeněk Maštalíř

Známí britští komici John Bird a John Fortune o finanční krizi (s českými titulky). V BL jsme o tomto klipu poprvé psali 7.2. 2008 ZDE >

Pokud jste chytří a posloucháte rady odborníků, nemusíte se stáří ani trochu obávat. Odborníci společnosti Aviva ve spolupráci s poradci firmy Deloitte našli konečně řešení. Stačí, když si Vy a Vaše případná manželka uložíte každý 9525,80 měsíčně. ZDE

Triky penzijných spoločností: poplatky

19. 10. 2010

Dovolím si upozorniť ešte na pár trikov penzijných spoločností, ktorým nestačí desaťročia trvajúci istý a pravidelný prísun peňazí s ktorými narábajú. Pretože prichádzajúce prostriedky však investujú s všeobecnou neschopnosťou, ktorú preukázala finančná kríza, nie vždy sú schopní zarobiť si svoje ťažko vydrené miliardy, píše Miloš Dian.

K tématu "Blb je vlastně invalida"

19. 10. 2010

K tématu "Blb je vlastně invalida" Vám zasílám příspěvek - tentokráte z Jičína, píše Petr Schránil. Postižení majitelů (černé patří pánovi, stříbrné dámě) těchto velkých vozů je zcela evidentní. Na rozdíl od pražského kolegy, který pospíchal do kina, tito nikam nepospíchají. Parkují na vyhrazeném místě pravidelně za tiché podpory městské policie, která sídlí asi sto metrů nedaleko. Nadějeme se, že ke svým dvěma vozů, brzy přidají ještě nějakého dalšího invalidu z rodiny, aby se vyhrazené stání zcela využilo.

An English version of this article is in CLICK HERE

BRITÁNIE:

Tři muži zatčeni v souvislosti s úmrtím žadatele o azyl

19. 10. 2010

Tři pracovníci soukromé deportační agentury byli zatčeni londýnskou policií v souvislosti s úmrtím Jimmyho Mubengy, angloského uprchlíka, který zemřel když ho tito pracovníci násilně umisťovali na letišti v Heathrow do letadla směřujícího do Angoly. Po výslechu byli propuštěni do prosince na kauci.

Čtyři cestující ve zmíněném letadle svědčili o tom, že si Mubenga předtím, než zemřel, stěžoval, že nemůže dýchat.

Policie zatím proti mužům nezahájila trestní stíhání. Vyšetřuje okolnosti případu.

Ministerstvo vnitra a letecká společnost British Airways se k případu odmítly vyjádřit.

Poslanci britského parlamentu minulý týden požadovali v souvislosti s Mubengovou smrtí "široké a nezávislé vyšetřování" britského systému deportací žadatelů o azyl.

V pondělí večer se přihlásil pátý svědek, který nechtěl být identifikován, ale svědčil o tom, že se umírající Mubenga obrátil v letadle na spolucestující slovy: "Co jste to za lidi, že tohle dopustíte?"

Podrobnosti v angličtině ZDE

Cesta do věznice Jalbu'u

19. 10. 2010

Není snad jediné palestinské rodiny, která by neznala cestu k jedné či několika z četných izraelských okupačních věznic, a to z prostého důvodu: počet vězňů (zajatců), kteří okusili tyto věznice od okupace v roce 1967, přesáhl 800 tisíc. Palestinci jsou zatýkáni hromadně i jednotlivě, na univerzitách a na ulicích, v bytech a v dopravních prostředcích, v restauracích a na kontrolních stanovištích, kdekoli se izraelské armádě zachce.

Celkem zřídil Izrael již přes 30 věznic. Během vyšetřování nedovolují často izraelské úřady žádné návštěvy příbuzných ani právních zástupců, přičemž vyšetřování trvá obvykle několik týdnů až měsíců. Až když se právnímu zástupci podaří zjistit, do které věznice byl jeho mandant přidělen (většinou přes Červený kříž), teprve pak může rodina zajatce začít usilovat o jeho návštěvu. Děje se tak zpravidla přes Červený kříž, který v místním denním tisku zveřejňuje termíny návštěv zajatců, přičemž rodiny postižených někdy ve věci telefonicky kontaktuje.

BBC se hroutí před možností, že po ní bude vláda požadovat dotace pro penzisty

19. 10. 2010

V Británii jsou všechny domácnosti, v nichž žije nejméně jeden důchodce starší 75 let, osvobozeny od placení televizního koncesinářského poplatku (za rozhlas se v Británii neplatí). Protože je důchodců v evropských společnostech nyní mnoho, od televizního koncesionářského poplatku jsou tedy v Británii dnes osvobozeny 4 miliony domácností.

Celkově stojí toto osvobození 556 milionů liber (cca 16,68 miliard Kč) ročně a dosud bylo placeno z daní. V rámci plánovaných rozpočtových škrtů však bude zřejmě britská vláda požadovat, aby tuto částku BBC uhradila z vlastního rozpočtu.

Znamenalo by to 26 procentní snížení rozpočtu BBC, v podstatě likvidaci celého rozpočtu na provoz druhého hlavního, kulturního okruhu BBC2 (něco jako ČT2), jehož roční provoz stojí 575 milionů liber.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Britská vláda odloží modernizaci svého jaderného deterentu

19. 10. 2010

V důsledku vládních škrtů se britská vláda rozhodla odložit modernizaci jaderného deterentu Trident až na pět let, na dobu až po volbách v roce 2015. Účelem je ušetřit miliardy liber z britského rozpočtu na obranu.

Z britských vládních kruhů přicházejí také informace, že výroba nových jaderných ponorek bude odložena až do poloviny dvacátých let jednadvacátého století a nová generace jaderných ponorek bude v provozu až v roce 2028.

Protesty ve Francii proti důchodové reformě neustávají

19. 10. 2010

Francouzská pořádková policie se střetla se studenty. Čerpací stanice ve Francii nemají benzín.

Protestní akce ve Francii proti plánům prezidenta Sarkozyho ochromily dodávku pohonných hmot benzínovým stanicím. V přístavním městě Marseille jsou ulice plné 4000 tun neodvezených odpadků; pracovníci počišťovacích služeb tam zahájili neomezenou stávku.

Nedostatek benzínu ve francouzských městech ochromuje automobilovou i veřejnou dopravu, včetně letecké. Další stávka je plánována na dnešek.

ZDE

Zakladatel wikileaks nedostal trvalé povolení k pobytu ve Švédsku

19. 10. 2010

Julianu Assangovi odmítl švédský imigrační úřad poskytnout povolení k trvalému pobytu ve Švédsku. Důvody pro odmítnutí nezveřejnil. Assange se tam chtěl usadit, protože Švédsko má zvlášť liberální zákony na ochranu lidí, prozrazujících vládní informace.

Americké ministerstvo obrany s hrůzou očekává, že wikileaks v těchto dnech zveřejní 400 000 tajných vojenských dokumentů týkajících se války v Iráku.

Assange čelí ve Švédsku obvinění dvou žen z údajného sexuálního obtěžování a ze znásilnění; Assange obvinění popírá a tvrdí, že jde o americký pokus ho zdiskreditovat.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Je státní dluh skutečně ekonomický problém?

19. 10. 2010

ProAlt, iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ Vás zve na panelovou diskusi na téma:

STÁTNÍ DLUH: EKONOMICKÝ PROBLÉM, NEBO MOCENSKÝ NÁSTROJ?

25. října 2010

v zasedací místnosti č. 16 K-centra, Senovážné náměstí 23, Praha 1, od 17.00 hodin

Diskuse bude rozdělena do dvou bloků, první bude věnován mezinárodním aspektům problematiky, druhý aspektům národním. Trvání každého bloku cca 90 minut. V jednotlivých blocích vystoupí následující panelisté:

Prosba o pomoc při hledání ukradeného obrazu

19. 10. 2010

Vážení čtenáři Britských listů, prosím vás o pomoc při hledání odcizeného obrazu. Plátno ( olej o rozměrech 65x50 cm s názvem Bardo ) bylo odcizeno v září 2010 z výstavy amatérských malířů v Kuksu. Prosím čtenáře Britských listů o jakoukoli informaci, která by mi pomohla obraz najít.

Tom Sejky

An English version of this article is in CLICK HERE

Já po něm chlebem, on po mně kamenem. Kdo bude větší lump?

19. 10. 2010 / Jiří Baťa

Je neskutečné, kolik se za posledních dvacet let stačilo "zprznit" českých zákonů. Má to být obraz, který je příznačný pro demokracii? Jak se zdá, ano. Stačí připomenout důsledky po "velké amnestii" V. Havla, od té doby ostatní "opatření" pomalu ale jistě následují. Protože nejen zákony, ale i další instrumenty v oblasti justice a spravedlnosti se postupně upravují tak, aby vyhovovaly jisté (privilegované) části občanů přesto, že jdou na úkor nevinných, postižených či poškozených. Konkrétní a markantní jsou případy v trestním zákoně. Nebo snad předchozí zákony (samozřejmě tím nejsou myšleny zákony en bloc) byly až tak špatné, že bylo nutné je upravovat, notabene směrem dolů, tedy ke zmírnění sazeb? Chránit více viníka, než poškozeného? Bylo o tom již nemálo kritického napsáno, leč jak patrno, zůstalo (a zřejmě ještě dlouho zůstane) jen u té kritiky.

Eusociální společnost -- třetí cesta

19. 10. 2010 / Vít Klíma

Rád bych stručně reagoval na článek Miroslava Polreicha "Společenské alternativy pohledem ekonomů -- těžké zadání" . Cesta hledání solidární společnosti mě zavedla, stejně jako Aristotela, ne do světa lidí, ale do světa zvířat, píše Polreich.

V eusociální společnosti žijí například mravenci či včely. "Sociální" - znamená "společenský" a předpona "eu-" vyjadřuje dobré fungování, prospěšnost takového uspořádání společenství. Jde tedy o společenstva, jež těží významné výhody ze své důmyslné vnitřní organizace. Starověcí učenci spatřovali ve hmyzích společenstvech ideál státu, kde jednotlivec pracuje ve prospěch celku a na oplátku těží z výhod, jež fungující celek skýtá svým příslušníkům. Je to idea, která rozhodně stojí za propracování.

Slzy ponížených seniorů, které vláda nevnímá

18. 10. 2010 / Ivan Sommer

V článku (1) se J.Čulík podivuje nad zdražením léků. Ke značnému zvýšení cen nebo doplatků, které si pak sedmdesátník s průměrným důchodem nemůže dovolit, dochází poměrně často, i když se o tom v médiích neinformuje, pacient se setká s tvrdou realitou až v lékárně. Domnívám se, že slzy ve tváři ženy, ohromené vysokou cenou, nejsou ani tak výrazem smutku, jako bezmoci a ponížení bezcitnou společností. Znám tento pocit dobře jako důchodce nevalného zdraví v témže věku, navštěvující lékárnu často.

A situace může být ještě dramatičtější. Nedávno mě po vyzvednutí léků zastavila na galerii supermarketu ozbrojená ochranka v uniformě a začala mi prohledávat kabelu s poznámkami, že dědci kradou. Odkud prý ty léky mám a že zavolají policii, což jsem vřele doporučil a ukázal na lékárnu.

Společenské alternativy pohledem ekonomů -- těžké zadání

18. 10. 2010 / Miroslav Polreich

V Lidovém domě zahájila Masarykovademokratická akademie cyklus přednášek a diskusí o společenských alternativách. Alternativám lze rozumět jako snaze po hledání nových cest a řešení ze současné „bezvýchodné“ situace. Zahájení seriálu přednášek pohledem ekonomů byla dobrá volba. Kde jinde hledat podstatu všeho konání? I volbu přednášejících nutno ocenit. Profesor Valtr Komárek nestor spojující v sobě znalost, zkušenost i operativní účast v aktivní ekonomické, ale i administrativní oblasti a to vše umocněno celoživotním osobním zaujetím a teoreticko-vědeckým přístupem. Ne oponentem, ale vhodným doplněním byla účast o generace mladší, ale znalé Ing. Ilony Švihlíkové se zájmem a soustředěním se právě na hledání nových možných alternativ.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za září 2010

2. 10. 2010

V srpnu 2010 přispělo finančně na Britské listy 211 osob celkovou částkou 39 937.45 Kč. Příjem z reklamy byl 7000 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 30.9 2010 částku 199 925.47 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní 2101,20 euro. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.