Jak poťouchlé je takové zdůvodnění, když tvrdí, že potřebují další podklady!

19. 10. 2010 / Jiří Baťa

Netvrdím, že vše, co je v Blesku dáno, je pravdivé. To poznamenávám proto, že pokud přebírám některé informace v Blesku uvedené, ne vždy tomu stoprocentně mohu věřit. Na druhé straně např. to, o čem hodlám psát, mi zas až tak neuvěřitelné nepřipadá.

To už poslanci prokázali mnohokrát. V tomto případě jde o úpravu, tedy přesněji zvýšení cen pro poslance v jejich rekreačních střediscích (fuj, tak se tomu říkalo za totáče, už by taky mohli vymyslet název, odpovídající současnosti, třeba Relaxační centrum pro těžce pracující). Tak jako např. v případě projednávání zrušení bezplatného používání prostředků MHD, omezení či zrušení cestovného a mnoho jiných záslužných činů, stejně tak úspěšně projednávají otázku zvýšení cen v těchto zařízeních.

Ale abych se dostal k meritu věci, nic z toho nebude! Poslanecká komise ve svém odpovědném projednávání zjistila, že k žádnému výsledku se nemohou dopracovat, neboť prý potřebují další podklady. Nemají to lehké, ti naši poslanci, že?

Jenom by mne zajímalo, zda také v ostatních případech, kdy řeší či rozhodují závažné, mnohdy životně důležité případy, jsou tak obezřetní, že své rozhodování vždy a úplně zodpovědně posoudí všechny podklady, všechna ta pro a proti, než vyřknou nějaký ortel. Z dosavadních zkušeností, zvláště pak u legislativního výboru však lze vyvodit pravý opak. Důkazem jsou různé úlety, minely, nesrovnalosti, přílepky a jiné "drobné" nedostatky, které jsou pak v konečné podobě vydány jako zákon, vzhledem ke všem negativním poznatkům pak jako zákon zmetek, šlendrián nebo paskvil. Ano, takové jsou mnohdy výsledky při tvorbě zákonů našich zákonodárců. Zkrátka, odpovědnost a důslednost poslancům vlastní! Takže...

Zatím si dobu levné rekreace prodloužili, vzhledem k jejich vytíženosti to lze odhadovat tak cca na dobu jednoho roku (dřívější vyřešení by bylo milým překvapením). Což ovšem není to nejzajímavější, neboť vzhledem k opatření "vlády rozpočtové zodpovědnosti" i k vzhledem k pozdějšímu projednávání zvýšení cen v těchto zařízeních, při vší své snaze nebýt škarohlídem, tipuji jejich zdražení ne více jak max.o 5%! Bomba, že? Chudáci poslanci, ti se prohnou, až budou muset cálovat místo 60 korun za oběd třeba 63 korun!

Ale i kdyby to bylo 10 nebo 15%, pro ně to nikdy (z našeho pohledu) nebude cena zdrcující, jenže oni to vidí zcela jinak. Takže jak jsem uvedl, možná těch 5%, možná! Přej a bude ti přáno, se říká. Já tomu sice nevěřím, zvláště ne vůči poslancům, protože ti vidí jen svoje plná korýtka, zatímco korýtka těch obyčejných, zející prázdnotou, je vůbec, ale vůbec nezajímají. A nemyslím, že to bude v tomto případě jinak.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 19.10. 2010