Přibližně 80 % Skandinávců se dorozumí anglicky

Proč Češi neumějí cizí jazyky

3. 3. 2016 / Ivo Barteček

Setkali jste se někdy s otázkou „Do You speak English?“ A odpověděli jste prozaické a české „Nou, aj spík onli pidžiningliš, bat is gut for mí. End gut for jů. End gut baj.“ Podle průzkumu, který se zaměřil na to, kolik lidí podle zemí v EU by se dorozumělo anglicky, jsme skončili zoufale, ale naprosto dokonale zoufale.Pouhých 27 % obyvatel České republiky by se anglicky dorozumělo. Jakožto obchodní kolonie Německa bychom tedy měli, když ne anglicky, umět alespoň německy. Jaké je u nás zastoupení německy hovořících? Ubohých 15 % se dorozumí německy. Nakonec přidáme i ruštinu, která by u nás měla mít kvůli čtyřiceti letům vlivu naprostý prim. Nemá. Rusky by se u nás domluvilo jen 13 % lidí. A co je horší, nejspíš lidé, kteří se domluví i jinými jazyky se domluví i anglicky, takže to není tak, že bychom sečetli jakými jazyky se domluvíme a považovali se za lidi, kteří se v zahraničí domluví, ale nejspíš maximálně 30 procent se jakž takž domluví a práci v zahraničí by zvládlo maximálně 15 procent lidí, tedy ti co již tam jsou.

Smutná čísla. Kdyby byla čeština světovým jazykem, po kterém by cizinci doslova prahli, nemáme problém. Ale po češtině ve světě neštěkne ani pes. Je to jazyk krásný, ale v globálním měřítku skoro bezvýznamný, a nebudeme-li mít významné světoobčany v zahraničí i doma, pak budeme méně konkurence schopní než ostatní.

Proč Češi neumí anglicky?

Co je na vině? Lenost? Zápecnictví? Nedůvěra k již tolikrát prožité nadvládě mocností? Nejzhoubnější dopad má vzdělávání a jeho forma. Školy nevyvolávají ve studentech potřebu umět anglicky. To neznamená, že české školství je špatné, naopak přebíráni vlivů ze západu mu bylo ještě navíc ublíženo a vznikl kočkopes, který je takový i makový, ale rozhodně nereaguje adekvátně s ohledem na potřeby světového vývoje.

Ve školách postupují stylem zkoušek (kočka se řekne „cat“, na tři česká slova jedno anglické), učí podle učebnic, které rozebírají triviální, nudná a nezajímavá témata jako – Kate se dostala do dopravní zácpy a volá Johnovi, že se zpozdí na pracovní schůzku (koho toto může v šesté třídě zajímat?!?). Po textu následuje slovníček nových slov, která je potřeba si řádně zapamatovat a v nesčetných testech ozkoušet. Poté na studenty „pančelka“ štěká pravidla gramatiky. Takovým stylem se jazyk nelze kvalitně naučit. Místo aby se přišlo s vlastním řešením, přichází se s polovičatými.

Jak to řešit ve škole jinak? Na měsíc celá škola do zahraničí. Jednou na podzim a jednou na jaře. Není problém dohodnout výměnné pobyty v Evropské unii, tak je dělat pořádně a ne jako amatéři. I učitelský sbor, prostě pravidelně měnit všechny a všude. Vždyť jízdenka do Anglie je pouhých tisíc korun a zbytek by byl jen na organizaci.

A není třeba jet do Anglie, je možné vyrazit do Polska a jazykem pro komunikaci bude angličtina. Není třeba mluvit jako rodilý mluvčí, je potřeba se alespoň domluvit. To že se dva měsíce bude učit v jiném jazyce a trochu bude zmatek v chemii a biologii není až tak důležité, jazyk a kontakty zůstanou navždy. Jakmile se překoná jazyková bariéra, obchod jen pokvete a na obchodu je postaven každý úspěšný společenský systém.

Dalším problémem je televizní produkce, která je do českých domácností dodávaná výhradně s dabingem. Lidé tak nepřijdou s angličtinou do bezprostředního styku. Vše je jim servírováno v mateřštině.

Skandinávské země veškeré filmy z hollywoodské produkce dovážejí pouze otitulkované. Včetně pořadů pro děti, které již dokážou číst. Přibližně 80 % Skandinávců se anglicky dorozumí bez problémů.

Jak se z toho poučit? Musí být zakázáno překládat nové filmy do češtiny. Musí být nařízeno zákonem mít polovinu médií v angličtině a 10 procent v němčině. Přežití České republiky a češtiny závisí na pozici České republiky a jejich občanů v globálním světě a nikoliv na tom, že všichni občané mluví česky. Všichni občané musí mluvit minimálně dvěma jazyky + svým mateřským a být tak úspěšní ze světového hlediska. A skrze úspěch svých občanů bude úspěšná i čeština.

Jaké z toho pro Českou republiku plynou následky?

Uzavíráme se do české kotliny. Jsme jednoduše manipulovatelní, protože informace hledáme jen z českých zdrojů, neověřujeme si je v informačním gejzíru anglicky hovořícího Internetu. Korporátní strategie nás bez našich námitek zahrnují do své politiky nadvlády, protože se neumíme bránit v jazyce, v kterém se vedou jednání.

Nedokážeme oslovit jiné, než české europoslance. Malý podnikatel nemůže obchodně expandovat za hranice, protože se prostě nedorozumí. Konzumujeme jen kulturu, která je nám předložena, protože ta ostatní je pro nás z jazykových důvodů nedostupná. Můžeme aplikovat své vize a projekty jen v rámci České a Slovenské republiky. Nemůžeme příliš komentovat světové dění, protože to se nekomentuje v češtině, ale v angličtině.

Jak se skutečně naučit anglicky?

Vycházejme z předpokladu, že nemáte čas ani peníze na to, strávit půl roku v zahraničí. Jazykové kurzy jsou v zásadě k ničemu. Jen kopírují školský systém. Proto se pusťte do výuky svépomocí.

 • Mluvte. Mluvíte-li českou pidžiningliš, přesto mluvte. I když budete mluvit špatně, budete mluvit, ztratíte ostych.
 • Zaveďte si doma sudé dny s angličtinou, kdy se bude za každé české slovo dávat pětikoruna do prasátka.
 • Kupte si první díl Harryho Pottera nebo dobrodružství Správné pětky v angličtině. Je tam jednoduchá a snadno pochopitelná angličtina. Dobré polovině slov nebudete při čtení rozumět, ale to se časem poddá. A hlavně, čtěte nahlas. A nakonec přečtěte celého Harry Pottera a minimálně dalších 20 knih.
 • Máte-li ve svém okolí člověka, který angličtinu ovládá, domluvte se s ním, aby s vámi pravidelně konverzoval v angličtině. Pouze v angličtině.
 • Na internetu vyhledávejte informace v angličtině.
 • Používejte Google translator. Porovnávejte strojově přeložený text s originálním.
 • Pokoušejte se myslet v angličtině - veďte svůj vnitřní monolog v angličtině.
 • Na filmy koukejte výhradně jen s titulky.
 • Počítačový operační systém, menu na mobilu, všechno s čím přijdete denně do styku změňte do angličtiny.
 • Pokud máte svůj oblíbený film v angličtině, na který se rádi kouknete opakovaně, vyhoďte titulky úplně a sledujte film bez nich. Uvidíte, jak vám nová slova, nová spojení polezou sama do hlavy.
 • Zaregistrujte se na sociální sítě a komunikujte s lidmi ze zahraničí.
 • Hledejte další a další možnosti, jak uplatnit svou angličtinu.

Nejpozději za půl roku budete hrdě patřit do 27 % občanů České republiky, kteří se anglicky dorozumí. Neodkládejte to na zítra, začněte hned po přečtení tohoto článku.

Vytisknout

Související články

#Turistický průvodce

3.3. 2016 / Aneta Adámková

On: On: Pojedeme k moři, tak bych si měl zkontrolovat, zda je bezpečné se tam koupat. Na internetu minulý rok psali, že tam někdo utonul. Jistota je jistota. Tak, co si mám ještě zabalit. Repelent mám, dvakrát kopie dokladů, číslo a adresu místn...

Tato země není pro chytrý...

4.1. 2016

Chtěl bych se podělit s Britskými listy o svoji osobní zkušenost, píše Petr Huďa z Jihlavy. Během vánočních svátků a dnech volna jsem si udělal čas navštívit svoje staré známé a příbuzné. Jsou to lidé různého sociálního postavení a v...

Obsah vydání | Čtvrtek 3.3. 2016