Server IDnes: Manipulace a prohlubování strachu a nenávisti

3. 3. 2016 / Jan Čulík

Server IDnes publikoval článek Andrey Angermannové, který je naprosto vzorově modelovou ukázkou toho, jakým způsobem média šíří zlovolné stereotypy a vyvolávají a prohlubují v české společnosti iracionální rasismus a strach.

Angermannová se vydala do Saska, regionu bývalé, silně autoritářské Německé demokratické republiky, kde funguje velmi zajímavý jev. Lidé jsou tam drtivou měrou postiženi xenofobií, sobectvím a nenávistí k jinakosti velmi podobně tomu, jako jsou těmito vlastnostmi postiženi obyvatelé postkomunistických zemí střední Evropy. Vědci budou ještě dlouhá léta zkoumat, jak je možné, že vlastnosti jako sobectví a nelidskost, které podporoval nejprve komunistický, a pak ještě silněji postkomunistický režim, vykvetly v těchto oblastech jako jedovatý květ, který, ač si to tamější obyvatelé neuvědomují, vážně škodí především jim, protože vnější svět nebude ochoten takto vzdorně nenávistné země považovat za své partnery. Zajímavý, i když plný určitých levicových stereotypů, je v tomto smyslu článek sociologa Stanislava Billera. Jeho (sebe)bičování české společnosti se ovšem netýká jenom Čechů, tytéž postoje, které Biller popisuje zaujímá dnes celá střední Evropa.

V ostatních částech Německa neexistuje takto ostře nenávistný postoj vůči uprchlíkům jako v Sasku, a došlo dokonce k tomu, že německý tisk vyzýval Sasko, aby z Německa odešlo a připojilo se k nenávistným zemím dále na východ. Podívejte se na článek "Tak už padejte!":

"Nenávist, extremismus a stavění zábran proti uprchlíkům - je načase, aby Sasko odešlo z Německé spolkové republiky?"

Postkomunistické Sasko (část bývalé NDR) se nyní chová tak fašisticky, že list Die Zeit doporučuje, aby vystoupilo z NSR.

Už dlouhé měsíce je Sasko nejnesympatičtější německou spolkovou zemí: Vznikají o něm palcové titulky ohledně Pegidy, pravicového extremismu a útoků na uprchlíky. Není načase, aby Sasko vystoupilo ze Spolkové republiky Německo? ptá se v deníku Die Zeit Stefan Schirmer. ZDE

No a zde vstupuje na scénu Andrea Angermannová v IDnes. V jejím článku se zhmotňují všechny ty hrůzy porušování základních novinářských principů. ma něž poukazujeme v Britských listech po celých dvacet let jejich existence: manipulace, propaganda, absence kritického odstupu, ideologická zaujatost na základě nesmyslných předsudků, neposkytování prostoru druhé straně.

Když jsme v minulosti poukazovali na manipulativnost a neprofesionalitu českých médií, mnozí s námi souhlasili. Situace se teď změnila, a drtivá většina české veřejnosti hltá ty nesmysly, na něž se zadělávalo celé čtvrt století,   nadšeně.

Pod pláštíkem zdánlivé "objektivity" napsala Angermannová text, v němž lituje obyvatele saské vesnice Clausnitz, v níž došlo k pokusu o útok na skupinu uprchlíků, přijíždějících autobusem, takže musela zasáhnout policie.

Angermannová neuvedla v článku, že obyvatelé saských vesnic a městeček patří k nejzarytějším xenofobům v Německu a že Sasko je kolébkou rasistické organizace Pegida. Názory místních lidí neuvádí do civilizačního kontextu celého Německa, ani širšího světa. Implicitně se s nimi v článku ztotožňuje a prezentuje je jako přijatelnou civilizační normu. Vysvětleme přesněji, co dělá, na trochu přehnanějším příkladu, aby to bylo názornější.

Představte si, že existuje vesnice, v níž drtivá většina obyvatelstva požaduje, aby byli židé bezodkladně posláni na smrt do koncentračních táborů a plynových komor. Její obyvatelé si začnou stěžovat, že se bojí vyjadřovat takovéto své názory a Andrea Angermannová tam okamžitě jede a publikuje o nich soucitný článek. Ohroženým židům prostor k vyjádření nedá. (To totiž nejsou lidi, na vyjádření názoru nemají právo, jsou to jen židi.) Angermannová tím, že uprchlíky zbavuje práva na vyjádření, jim odebírá lidské vlastnosti a proměňuje je v nelidskou, nedefinovanou, o to hrůznější, protože nejasnou, hrozbu.

"Lidé v Clausnitzu tvrdí, že nesouhlas s vládní politikou by je mohl připravit o práci. Kvůli nálepce 'rasista'," píše Angermannová. Povšimněme si její podprahové manipulace s fakty. Ve skutečnosti se "lidé v Clausnitzu" bojí, že jejich rasistické chování, které v Německu trestá zákon, by mohlo vést k trestu, a to právem. V Německu se nenávistné zločiny trestají. Bohužel ne v ČR. Jde o dodržování základních civilizačních hodnot, jako že se neútočí na lidi odjinud či lidi s jinou barvou kůže. Angermannová to zrelativizovala zkreslením věci v "nesouhlas s vládní politikou". Ne, jde o porušování platných zákonů.

Angermannová se zmiňuje o konfliktní situaci ze dne 19. února, která - nepřekvapivě - umístila vesnici v Clausnitzu na mediální mapu. Při příjezdu skupiny uprchlíků do vesnice autobusem se shromáždila stovka místních občanů, kteří autobus obklopili a nenávistně na něj řvali. Musela zasáhnout policie. Není divu, že světová média do vesnice jezdí a zkoumají tamější intenzivní rasismus jako zajímavý jev.

Pozoruhodné je, a Angermannová to uvádí bez kritického odstupu, zdůvodnění, proč došlo k tomuto útoku. Podle místních obyvatel, jejichž "vysvětlení" Angermannová nikterak nezpochybňuje, byl útok místních lidí na autobus  legitimní, protože uprchlíci v něm místním lidem naznačovali "vulgární gesta". Že je tohle úplně zmatené, zřejmě záměrně, a že policie naproti tomu uvádí, že uprchlíci byli zděšení, Angermannovou nevzrušuje.

Rasistický popis tohoto incidentu výlučně ze strany místních lidí (nejpozoruhodnější na celém článku je, že Angermannová nedá prostor k vyjádření žádnému uprchlíku, to přece nejsou lidi, je to jen neosobní, cizácké, nebezpečí, ti přece nemají právo na to, aby svědčili ze svého hlediska, co se stali) vychází z onoho iracionálního, ve střední Evropě všude šířeného nesmyslu, že uprchlíci jsou "zlí, nebezpeční a zlovolní jedinci". Kteří mají vůči příchozí zemi zuřivě nepřátelský postoj. (Do jedné ubytovny se pokusila vejít, ale moc se nesnažila. Buď netuší, že je neetické publikovat článek, který dává prostor jen jedné straně, anebo to dělá záměrně.)

(Dodatečná poznámka: Uwe Ladwig upozorňuje, že podle svědectví šéfa místní policie se dav kolem autobusu, útočící na uprchlíky, skládal z cizích lidí: "Ty lidi jsem neznal." “Anders als die Polizei gehe er (dodatek: der Bürgermeister) davon aus, dass einige aus der pöbelnden Menge nicht aus Clausnitz stammen. "Viele Gesichter, die dort vor dem Bus standen, kannte ich nicht", sagte er. Zdroj: ZDE)

Je to samozřejmě nesmysl, uprchlíci jsou za přijetí v evropských zemích vděčni. Chovají se jako normální lidi, to se ale musí středoevropským xenofobům zastřít.

Představte si celou situaci. Normálně uvažujícímu člověku okamžitě přijde, že to je nesmysl, tak se nemůže chovat nikdo, je to karikatura, záměrně zkonstruovaná ve snaze vytvořit obraz zlého nepřítele.

Do německé vesnice přijede večer autobusem skupina unavených uprchlíků po dlouhé a nebezpečné cestě. Autobus zastaví na náměstí a unavení uprchlíci přirozeně nemají jinou starost, než dělat vůči místním obyvatelům vulgární gesta. (Je to podobný nesmyslný stereotyp, který se šířil v ČR v létě, kdy mnozí tvrdili, že "zlí uprchlíci" odmítají dobře míněnou pomoc od místních obyvatel a vztekle vyhazují nabízené potraviny.) Takže si představte, uprchlíci sedí v autobuse a celou dobu jízdy do vesnice vulgárně gestikulují. Jistě mají zuřivě nepřátelský postoj vůči zemi, do níž se snaží integrovat, to je přece podle Angermannové normální. Svým apriorně zuřivě nepřátelským postojem vůči vesnici, v níž mají bydlet, vyvolají pozornost místního obyvatelstva, které se tedy proto shromáždí ve větším počtu a chystá se zaútočit na uprchlický autobus, v čemž jim zabrání až policie.

Je to tak nerealistické, že je to až k popukání. Představuju si, jak do vesnice Saskem přijíždí autobus s uprchlíky, a ti v něm zlovolně dělají vulgární gesta, dokud to nevyvolá pozornost nějakého náhodného chodce ve vesnici Clausnitz, který zalarmuje své spoluobčany, a navzdory večerní hodině se spontánně sejdou bodří místní vesničané, aby právem protestovali proti vulgárním gestům zlovolných cizáků.

Představa uprchlíků, kteří jsou automaticky zlí a nepřátelští, a všichni se jich musejí bát, protože to je hrozba, je vylíčením této "scény" silně posilována a prohlubována. Nevím, kolik čtenářů serveru IDnes se nad touto scénou zamyslí a uvědomí si, že se tak vůbec nemohla odehrát a že je to nesmysl. Který samozřejmě Andermannová prezentuje bez korekce.

Další bědování ubohých obyvatel ve vesnici Clausnitz je také prezentováno zcela nekriticky. Jakýsi soused si buduje kolem baráku plot, protože se "bojí uprchlíků", ovšem zároveň se to zbaběle bojí přiznat, tak tvrdí, že plot staví jen proto, aby mu neutekl pes. Andermannová nijak nezkoumá, zda jeho strach z uprchlíků je důvodný, anebo je to jen místní iracionální blbost. Existují nějaké informace, že uprchlíci někdy něco ve vesnici Clausnitz ukradli? K popukání je také tvrzení nějakého místního činitele, že mají lidé strach, když jsou uprchlíci přiváženi "za tmy". Je to opět tentýž motiv nedefinované, a proto děsivé hrozby. Nemáme nic konkrétního, a o to víc se bojíme, a z komerčních důvodů je velmi výhodné tento strach šířit.

Výmluvný je tento další mechanismus: Článek hovoří o nejrůznějších údajných možných nebezpečích, která si místní obyvatelstvo vysnilo, aniž by uvedl informace, zda jsou důvodné. Lidé se ve vesnici Clausnitz "po incidentech z Kolína nad Rýnem bojí mladých mužů". Podstatou rasismu je rozšiřování charakteristiky a činů jednotlivců na všechny příslušníky dané etnické skupiny. Článek neposkytuje jediný důvod, proč by se místní obyvatelé měli uprchlíků bát. Vyvolává strach spekulacemi o možné, avšak zcela nedokázané "hrozbě". Mnoha čtenářům se to bude líbit, protože jim prohloubení jejich iracionální nenávisti přinese libý pocit.

Opravdu komické jsou v článku věty, jako je tato. Ale také velmi závažné:

"Na radnici se mnou byla i česká podnikatelka Bohumila Kamenzová, která vystupuje proti přílivu migrantů. Je totiž z blízkého Altenbergu a situaci v okolí zná."

Podprahově nám tu autorka insinuuje: Pokud nevěříte Němcům, konec konců, jsou to vlastně taky cizáci, skoro na roveň těm "zlovolným uprchlíkům", mám tu svědectví "našince". To vás přesvědčí. Žije tu Češka, sláva, a na tu se můžeme v naší nenávisti spolehnout. "Je z blízkého Altenbergu a situaci v okolí zná." No, co je to za nesmysl? Zase mlhavé vyvolávání strachu. "Situaci zná." Můžeme si pod tím představit cokoliv. Opět žádná fakta, jen neurčité vyvolávání strachu.

Jak nepřijatelná je situace v Sasku, dokazuje skutečnost, že bodří tamější rasisté podpálili v blízkém Budyšíně ubytovnu pro uprchlíky. Angermannová to uvádí nevzrušeně jako zcela normální věc.

Podprahová xenofobie se táhne celým článkem: "Němec nesnáší Němce,“ říká mi v Clausnitzu Inge, která chvátala domů za dětmi. „Doma často zvoní výhrůžné telefony,“ prozrazuje se slzami v očích. Vidíte, Inge jde jedině o "Němce".  Podtext: Jde nám jen o naše lidi, hodnotíme osoby podle toho, zda jsou či nejsou místní. Ostatní jsou zlí cizinci. Na těch nám nezáleží. Záleží nám jen na "našincích" a vadí nám, že jsou rozhádaní. Kdyby byli rozhádaní cizinci, to by nám nevadilo, protože to jsou stejně jen "zlí cizinci". No, co je to proboha za myšlení? Nejsme všichni lidi?

Pokud v Sasku skutečně zuří konflikt mezi lidmi, kteří uprchlíkům pomáhají, a xenofoby, jistě je to novinářsky zajímavé téma a bývalo by záslužné ho zpracovat. Nikoliv však způsobem, který nedokáže objektivně prezentovat fakta a šíří nepromyšleně nebo záměrně nesmysly, které v populaci budou podporovat iracionální nenávist.

Vytisknout

Související články

Obsah vydání | Čtvrtek 3.3. 2016