Povědomí o domácím násilí roste díky osvětě

2. 3. 2016


Tisková zpráva APIC

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) prostřednictvím kampaně MLČENÍ BOLÍ usiluje o zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí. Tato snaha se v současné době již projevila zavedením profesní specializace, která pomáhá zkvalitnit řešení případů domácího násilí. Na výzvu APIC odpověděl Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman rozšířením seznamu povinných specializací na všech úrovních státního zastupitelství na domácí násilí.


Zásadním argumentem pro zavedení specializace na domácí násilí mezi pracovníky státních orgánů a institucí je dosavadní praxe z oblasti spolupráce intervenčních center s útvary Policie ČR, orgány veřejné správy a sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními, soudy a poskytovateli sociálních služeb.

Často už v prvním kontaktu s ohroženou osobou dochází z neznalosti problematiky k závažným profesním pochybením. Objevují se nedostatky, které mají za následek nikoli ochranu, ale sekundární viktimizaci obětí. Existují velké rozdíly v úrovni ochrany napadených osob i v kvalitě práce orgánů činných v trestním řízení.

„Rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce, vytvořit podmínky pro specializaci na domácí násilí pokládáme za průlomový systémový krok. Vítáme to zároveň jako motivaci pro další státní orgány a instituce, které se podílejí na prevenci a eliminaci domácího násilí,“ říká Mgr. Martina Vojtíšková předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR.

Z úspěšné snahy o osvětu se APIC nyní může radovat hned dvakrát. Nejenže se jí podařilo prostřednictvím kampaně MLČENÍ BOLÍ ovlivnit orgány České republiky k zavedení profesní specializace pro zkvalitnění řešení případů domácího násilí, ale rovněž se dočkala ocenění za tuto kampaň a vyhrála Prima Zlatou pecku v kategorii tiskové inzerce.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.3. 2016