Mluvčí organizace Lékaři bez hranic z řecko-makedonské hranice

2. 3. 2016


Moderátor: Vracíme se k uprchlické krizi na řecko-makedonské hranici a máme tam Vicky Markolefu, mluvčí humanitární organizace Lékaři bez hranic. Vicki, jak vypadá situace v Idomeni?

Vicky Markolefa, Lékaři bez hranic: Situace je tu chaotická. Máme tu více než 10 000 lidí tady v táboře v Idomeni. Je to tábor pro 2500 lidí. Jsme naprosto zahlceni a jsme na pokraji humanitární krize. Dnes v noci tu bude spát více než 1000 lidí pod širým nebem, v zimě, i bez provizorního stanu. Bez přístřeší. Většinou jsou to ženy a děti. Více než 50 procent uprchlíků tady v Idomeni jsou ženy a děti.

Moderátor: A stále přicházejí další lidi?

Vicky Markolefa: Ano, každý den přicházejí další lidi. Každý den vidíte přicházející lidi, jdou pěšky, jedou taxíky, autobusy, všemi možnými způsoby. Protože tohle je ta krásná brána, jak oni tomu říkají, brána do Evropy a do bezpečí. Proto sem lidi budou dál přicházet. Je to jejich jediná naděje.

Moderátor: Avšak makedonské úřady hranici asi jen tak neotevřou? Jestliže hranici neotevřou, co se stane pak?

Vicky Markolefa: Nemáme žádné informace. Hranice je už dva dny uzavřena. Jsou tady zoufalí lidé, ptají se, co se bude dít. Nevědí. Tak ztrácejí naději, ztrácejí odvahu. Jedna žena se tu dnes pokusila se podpálit, protože byla tak zoufalá. Ztratila naději, že se hranice otevře. Tohle není humánní situace. To musí okamžitě skončit. Musí existovat jiný způsob. Apelujeme na evropské vlády, aby uprchlíkům umožnily bezpečnou cestu do Evropy.

Moderátor: Ale Vicki, z vašeho místa a vašeho hlediska, co může být řešením tohoto problému?

Vicky Markolefa: Samozřejmě jedině celoevropské řešení. Řecko to nemůže celé zvládnout samo. Musí dojít k dohodě mezi evropskými vládami o rozdělení těchto lidí. Musejí jim poskytnout bezpečí. To je všechno, co žádají. Říkají: Nechceme jídlo, nechceme vodu. Uprchli jsme před válkou. Chceme bezpečí, pro sebe a pro naše děti. Evropské vládu dokáží spolupracovat a společně najít pro tento problém řešení pro tyto lidi, kteří jsou tady teď venku v zimě.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.3. 2016