Klaus o Romech v sobotním Právu

27. 8. 2011

  • V severních Čechách je neklid. Vyvřela tam násilnými činy neřešená otázka soužití majority a Romů. Vláda tam posílá těžkooděnce. Co o tom soudíte?
  • Je to strašně nepříjemné, že to nastává u nás. Že vzniká tato parcelizace naší společnosti. Mám hrůzu z toho, že ne všechno z těchto pár hrůzných konkrétních případů je skutečně autentické. Že jsou to převzaté vzory z televizních zpráv, kdy děsivé akce v té či oné zemi světa vidí strašlivé skupinky lidí. Cítím to jako umělé v našem civilizačním okruhu, v našich tradicích, v našich návycích, v našem typu uvažování. Tím méně to umím složitě interpretovat. Děsí mě to. Jsem určitě v rámci české společnosti tím, kdo se Romů více zastává než kritizuje a kdo se v drtivé většině rozhovorů se svými přáteli, známými a tak dále staví do role toho, který se zlobí na silácké výroky většinové české společnosti vůči našim romským spoluobčanům. Tuto věc chci říci zcela jednoznačně.

    Právo 27. srpna 2011, str. 4

    Vytisknout

    Obsah vydání | Pátek 26.8. 2011