Je Kalousek obratný politik a je Bátora neonacista?

26. 8. 2011 / Igor Pleskot

Osobně se domnívám - bez sympatií, zaujetí a posuzování jeho etiky a zaměření , že Kalousek obratný politik je. Svědčí o tom jeho postup při zakládání TOP 09, kdy kdy kromě knížecí vlajkové lodi získal podporu části starostů a patrně i přes riziko ztráty přízně moravských katolických přívrženců KDU-ČSL i podporu některých bývalých voličů této strany.

Osobně se domnívám, nyní s posuzováním jeho zaměření, že nazývat Bátoru neonacistou -- což Kalousek několikrát učinil - neodpovídá skutečnosti. Bátora je fanatický konservativec, ( a kdyby ten termín tak nezprofanovali komunisté, chtělo by se říci -- fanatický reakcionář). Je pravicovým konzervativcem toho typu, který extremismu spíše neofašistického typu má dodat ctihodnější krytí a podporovat sklony tohoto typu zvláště mezi středními vrstvami.

Tím ovšem hraje -- možná nechtěně - na tom ostatně nezáleží -- i podpůrnou roli "vlastenectví" přívrženců neonacistických ideí. Jeho vlastenectví, tak zdůrazňované panem Dobešem, je blízké heslu "Nic než národ", kterým se tito mladí napodobitelé Hitlerových SA oddílů ohánějí. V samotné Bátorově organizaci D.O.S.T. je přitom razantních bojovníků, kteří "brání demokracii" přípravou "pevné ruky" dost.

Možná by se tu hodilo i srovnání s cestou, kterou prušácké elity předhitlerovského Německa připravovaly cestu Hitlerovi. Postoje tohoto typu jsou samozřejmě nebezpečnější než otevřený neonacismus. I když proces zapomnění probíhá - v českém prostředí, kterému nacismus připravoval a započal s pokusem o likvidaci českého národa mohou být převážně přivrženci neonacistů většinou jen mizerně vzdělaní mladí, stresovaní ztrátou perspektiv vlastního rozvoje a uplatnění.

Jejich postoje dokazují ovšem také mezery a vady našeho školství a naléhavost dvacet let odkládané školské reformy, kterou nyní údajně uskutečňuje pan ministr Dobeš.

Ochránce Bátory, kterého dosadil do pozice personalisty, který tuto reformu má realizovat. Nepochybuji o výkonnosti p. Bátory, ale on na toto místo nepatří, on na tomto místě ohrožuje vývoj mladých generací.

Podstatou reformy jsou totiž učitelé -- personální politika ministerstva ovládaná panem Bátorou požene adepty učitelského povolání směrem, který je v přímém protikladu s rozvojem tvůrčí učitelské profese. V tomto případě se musím shodnout s Kalouskovou prezentací, že Bátora na tomto místě nemá být. Musím dodat, že na postu ministra školství nemá být ani pan Dobeš. Je otázkou o co mu vlastně jde.

Zbývá otázka, proč šikovný politik, kterým podle nás Kalousek je, používá tak tvrdé a nepřesného charakteristiky pro pana Bátoru, i když musí očekávat kritickou odezvu. Je sice pravda, že v současné české politice se usídlil populismus a demagogická tvrzení, ale aféra kolem Bátory má zjevně širší pozadí.

Především má zřejmě odvádět pozornost veřejnosti od prováděných ekonomických a sociálních reforem a jejich důsledků: - posílení příležitostí o zprivatizování celých oblastí sociální polititiky a jejich přeměnu v soukromý kšeft., --  omezení ochrany a práv zaměstnanců a jejich uvedení do situace "Maul halten, und weiter dienen" -- a konečně další rozevírání nůžek příjmů a životní úrovně "horních" a "spodních" vrstev.

Svou roli hraje také nervozita dvou silnějších partnerů vládní koalice s "Věcmi veřejnými" jejichž politika, vedená snahou o zachování existence na politické e scéně, probíhá zákrutami, často nepřijatelnými pro oba partnery. Podobně je "boj o Bátoru" trochu nepřímo i bojem o vedoucí pozici mezi ODS a TOP 09.

Rozhodující pozadí tvoří však otázka, kdo bude hegemonem pravice a zda se Kalouskovi podaří dosáhnout její integrace jeho vedením.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.8. 2011