Wikileaks o Janu Urbanovi v Iráku

26. 8. 2011

SIPDIS

E.O. 12958: N/A

TAGS: EAID PREL SCUL EZ IZ JO KPAO

Tento záznam je výňatkem z původní depeše. Kompletní text původní depeše není k dispozici.

Téma: Český aktivista Jan Urban o iráckých novinářích, projekty na ochranu Iráku

Předmět: UNCLAS PRAGUE 001343

Reference: Prague 1198

16. září 2005

1. Shrnutí: Poloff se setkal s českým novinářem/aktivistou Janem Urbanem po jeho návratu z Ammánu v Jordánsku, kde řídil výcvik pro 40 iráckých novinářů v rámci programu financovaného National Endowment for Democracy, americkou Národní nadací pro demokracii. Urban řekl, že by chtěl pokračovat s dalšími programy, včetně zácviku ve Svobodné Evropě v Praze. Urban také informoval velvyslanectví o českém úsilí zachránit irácké kulturní poklady, program, jehož součástí je americká vojenská pomoc.

2. Urban strávil srpen v Jordánsku, kde prováděl výcvik iráckých novinářů, studentů žurnalistiky z Bagdádu, a starší skupinu, hlavně středního věku, z Basry. Program organizovala česká nevládní organizace Člověk v tísni, která působí v Iráku už léta, i když hlavně poskytuje humanitární pomoc. V roce 2004 Člověk v tísni stáhl všechny své expatrioty z Iráku a mnoho z nich umístil v Jordánsku. Minulý měsíc zahájil Člověk v tísni nový program v Jordánsku, založený na českých zkušenostech přechodu od totalitního režimu k demokracii. V Ammánu byl založen institut s pracovním titulem Středisko pro demokracii a změny pro Blízký východ.

3. Urban vyjádřil názor, že skupina novinářů středního věku z Basry nevěděla o své práci skoro nic. Měl pocit, že studenti z Bagdádu, i když bez vzdělání, byli slibnější. Studenti byli výlučně šiité. Ve skupině 20 studentů byly tři ženy. Ve druhé skupině 20 byly dvě ženy. Urban řekl, že novináři neměli pocit, že je povstalci v Iráku označí za kolaboranty, protože americké peníze plynou, relativně tiše, české nevládní organizaci, která vede program v Iráku.

4. Centrum dostalo původní grant z National Endowment for Democracy v USA a 15 milionů českých korun (650 000 amerických dolarů) z úřadu na českém ministerstvu zahraničních věcí. Urban řekl, že se teprve vypočítávají náklady prvních dvou vývcikových programů, ale očekává se, že budou mít dost peněz na to, aby zorganizovali dodatečný výcvik pro 40 Iráčanů. Urban vyjádřil názor, že je tohle jeden z nejúspěšnějších a nejproduktivnějších programů, s jakým byl kdy spojen, a rád by v něm pokračoval. Jordánské sdělovací prostředky už souhlasily, že dají Urbanovi k dispozici počítače a televizní techniku pro další semináře. Urban by pak chtěl vybrat malý počet, řekněme tři, kteří by dostali zácvik ve stanici Rádio Svobodný Irák, v iráckém vysílání Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda v Praze. Stále ještě shání financování pro takový zácvik.

Urban také popsal některé další činnosti, které provádí ohledně Iráku. Jeden program který považuje za nesmírně úspěšný, je program na záchranu starých iráckých rukopisů před poškozením vodou. Tento program využívá dvou nezvyklých faktorů. Zaprvé, irácký ministr kultury žil dlouhá léta v České republice, má českou manželku a cení si českých technických schopností. Zadruhé, čeští restaurátoři mají velké praktické zkušenosti po záplavách v srpnu 2002, které postihly českou Národní knihovnu. Takže když bylo zjištěno, že staletí staré irácké rukopisy byly promočeny, irácký ministr kultury požádal Čechy o pomoc. Některé nejcennější irácké knihy byly dopraveny letecky do Litomyšle, kde je restauroval český národní restaurátorský institut. Restaurované knihy byly pak dopraveny letecky zpět do Bagdádu. Urban řekl, že americká armáda v Bagdádu poskytla dva traktorové trailery s ledničkami, v nichž se uchovávají další promočené knihy a dokumenty, než budou moci být také dopraveny do České republiky na restaurování. Urban poděkoval USA za poskytnutí této pomoci.

6. Urban řekl, že irácký ministr kultury požádal o pomoc s více než 10 restaurátorskými projekty, jedním z nichž je program již výše popsaný program na restaurování knih. Urban vysvětlil, že bývalý český ministr kultury, Pavel Dostál, který zemřel letos v červenci, byl nadšeným stoupencem těchto programů pomoci. Avšak Urban uvedl, že hledání nového ministra a skutečnost, že nový ministr Vítězslav Jandák se o tyto programy zajímá méně, způsobily odklady při schvalování financování. Urban vyjádřil názor, že se nyní rychle usiluje o to získat financování pro některé další programy, než dojde 3.-4. října k plánované návštěvě iráckého prezidenta Talabaniho.

Zdroj v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 26.8. 2011